rekonstrukce RD Unhošť

Rekonstrukce rodinného domu v Unhošti umožnila změny dispozice přízemí a vybudování nových prostor v podkroví, které nebylo obytné. V návaznosti na kryté parkovací stání byl navržen nový, prostorově úspornější přístavek sloužící jako zádveří. Tím se uvolnil potřebný prostor k vizuálnímu propojení obývacího pokoje a zahrady.

Hmo­tové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována. K domu je přistavěno nové zádveří, přístřešek pro stání auta a zastřešení přístupové cesty kolem domu. Nové konstrukce jsou dřevěné, střecha polykarbonátová a zádveří je navrženo jako dřevostavba. Přístupová cesta podél domu tvoří základní osu nového zastřešení a přístavby zádveří. Střecha se od této osy rozevírá směrem ven a vytváří tak dynamickou kompozici.

Dispoziční řešení

Do domu se vchází nově zbudovaným zádveřím. Úpravy vnitřní dispozice spočívají zejména ve vytvoření velkého obytného prostoru spojeného s jídelnou a kuchyní, která je částečně odcloněna vestavěnou spíží. Do obytného prostoru je nově proraženo francouzské okno, které přes venkovní terasu propojuje zahradu s interiérem. Půdní vestavba přináší další dva pokoje, šatnu a druhou koupelnu. Podlaha v podkroví je zvednuta na horní úroveň vazných trámů. Stávající schody do podkroví jsou odstraněny a v jejich místě vznikne nové dřevěné schodiště.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


Přístavba RD Modřany

Přístavba rozšiřuje stávající rodinný dům o dva pokoje pro děti. Plochá střecha slouží jako částečně krytá terasa.

Základní hmotové řešení

Stávající rodinný dům se nachází v pražské městské části Modřany v zástavbě tvořené převážně domy o dvou podlažích s obytným podkrovím. Přístavba se svým pojetím a architekturou hlásí k moderní architektuře, čímž dává jasně najevo, že je nová, a kontrastuje tak se starou zástavbou. Ke stávajícímu domu jsou přidány dvě kvádrové hmoty, které jsou navzájem posunuty v podélné ose. Takto vzniklá hmota se jakoby vznáší nad zemí díky uskočené a zkosené podezdívce antracitové barvy. Okna do nově vzniklých pokojů jsou jakoby proříznuta neviditelným kvádrem. Byl zde použit podobný princip rohového okna jako v jídelně ve stávajícím domě. Atika střechy je tvořena dřevěnými truhlíky s rostlinami, které kopírují půdorys zkosené podezdívky. Část této terasy je zastřešena lehkou průsvitnou střechou, která je rovněž zkosena ve stejném úhlu. Toto zkosení nad i pod uskočenými kubickými hmotami vytváří dynamický dojem a uzavírá celkovou hmotovou kompozici přístavby.

Dispoziční řešení

Základním principem přístavby je zachovat stejnou úroveň podlahy jako v přízemí stávajícího domu. Vstupní hala je rozšířena a je tak vytvořen prostor pro odkládání bot a kabátů. Dva nové dětské pokoje jsou přístupny přímo z této haly. Poblíž je také malá koupelna, která bude dobře sloužit nově vzniklým pokojům. Pokoje mají velká rohová okna s pohledem do zahrady a s možností otevření otvíravého křídla. Pokoj blíže ke vstupu má navíc úzké francouzské okno, naproti tomu druhý pokoj má rozšířenou jižní stranu rohového okna.

Materiálové řešení

Nosná konstrukce přístavby je tvořena cihelnými tvárnicemi s kontaktním zateplovacím systémem. Podlaha pokojů je plovoucí dřevěná. Okna jsou dřevěná s izolačnímy skly, rohová okna jsou bezrámová, respektive rámy jsou skryté v obvodové konstrukci. Interiér je chráněn proti silnému slunečnímu záření venkovními hliníkovými žaluziemi poháněnými motorem. Fasáda je opatřena bílou omítkou, sokl je v antracitové barvě. Nové zábradlí u vstupu do domu a zábradlí terasy je tvořeno ocelovými jeklovými profily s výpletem ocelovým lankem. Nízká atika střechy je oplechována titanzinkem. Na této atice leží dřevěné truhlíky s vnitřním nerezovým košem pro půdní substrát. Pochozí část terasy je tvořena dřevěnými palubkami s profilováním a s minimálními mezerami.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


rekonstrukce RD v Dubí

Rozšířením stávající vily vznikl dvougenerační dům s oddělenými byty a garáž pro dva automobily. Na střeše garáže byla situována částečně krytá terasa.

Základní hmotové řešení

Původní objekt se nachází na okraji obce Dubí u Teplic ve vilové zástavbě tvořené převážně vilami o dvou podlažích s obytným podkrovím. Rozhodli jsme se zachovat ze stávajícího domu maximum s tím, že požadované nové objemy jsou vytvořeny jako zřetelně nové konstrukce kontrastující s původní stavbou, ale zároveň s ní tvoří harmonický soulad. Jedním objemem je schodiště s halou, která tvoří vstup do obou bytů. Druhým objemem pak je horizontální hmota zahrnující obytné místnosti v patře. Kompozice je dotvořena stříškou chránící část terasy.

Dispoziční řešení

Dispozice v přízemí zůstává zachována stávající s tím, že stávající nevyhovující schodiště je vybouráno, je vytvořen nový strop a na jeho místě vznikla luxusní koupelna. V patře je nad garáží vytvořen obývací pokoj s terasou orientované na jihozápad. V místě vybouraného schodiště vznikla koupelna a WC, zbytek pak tvoří stávající ložnice a dva nové dětské pokoje.

Materiálové řešení, členění fasády

Nové objemy jsou barevně odlišeny rozdílně zbarvenými cetris deskami. Okna v horizontálním novém objemu jsou řešena jako francouzská, jihozápadní stěna je z velké části prosklená. V objemu schodišťové haly a koupelen jsou použita přibližně čtvercová okna kombinovaná s vertikálními prosklenými pruhy. Venkovní schodiště a použitá zábradlí jsou navržena jako ocelové konstrukce.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


rekonstrukce RD Břevnov

Objekt je typickou kvalitní produkcí stavebního řešení bydlení střední sociální skupiny obyvatel v polovině 20.století. I přes spíše menší plošné a ekonomické ukazatele bylo kvalitním urbanistickým konceptem a měřítkem zástavby dosaženo hodnotného účinku, který je patrný dodnes. Dosavadní stavební úpravy objektu byly spíše minimální a udržovacího charakteru, nově byla opravena střecha. Stávající omítnutá fasáda je členěna plastickými prvky a okenními otvory. Střecha je členitá mansardová.

Představou klienta bylo modernizovat dům tak, aby mohl složit pro dvougenerační bydlení za předpokladu vytvoření dobré provozní a uživatelské úrovně. Cílem zpracovatele bylo zachovat vnější charakter domu. Hlavní obytné prostory zůstávají orientovány z části do zahrady, což zajišťuje soukromí a částečné odclonění od komunikace při využití jižního ale i západního a východního oslunění.

Nově budou protažena stávající okna v části přízemí v návaznosti na terasu (tzv. francouzská okna).

Barevné řešení předpokládá použití hnědého plechu na veškeré klempířské prvky. Fasáda bude nově provedena v základní profilaci říms a dalších plastických prvků v odstínu střední okrové.

V rámci celkového řešení dojde k drobným úpravám terénu a k zahradním úpravám prostoru v návaznosti na terasu a související vyrovnávací schody.
Vnitřní prostor domu i základní provozní schéma předurčuje princip využití s možností dvou samostatných obytných jednotek dvougeneračního domu. Obě bytové jednotky mají společné technické a provozní zázemí, situované v suterénu domu (kotel, sklad). Přízemí je v závislosti na funkci jednotlivých místností či prostoru doplněno o zahradní terasu. Podstatnou vlastností nového obytného prostoru v 2. NP a podkroví je uvolněnost a flexibilita jeho využití, které jsou determinovány stávající konstrukcí krovu, která vyvolává možnost výškového členění jednotlivých prostorů v podkrovní části. Charakteristickým prvkem prostorů, promítajících se do fasády, jsou stávající vikýře.

 

Portfolio Categories:

Interiéry Rekonstrukce Rodinné domy 


pasivní RD Radějovice

Pasivní rodinný dům pro soukromého investora je navržen do stísněných podmínek severního okraje parcely mezi okolní opěrné zdi. Objekt má tak v podstatě pouze jednu otevřenou fasádu – jižní.
Dům je navržen jako dvoupodlažní se sedlovou střechou, která je podmínkou místních regulací. Jedná se o objekt navržený jako energeticky pasivní, využívající specifika svého umístění a vytápěný systémem s tepelným čerpadlem voda-vzduch. Energetických úspor je zde dosaženo kombinací vhodného tvarového návrhu, kvalitního řešení skladeb konstrukcí a oken, efektivního systému vytápění a rekuperací větraného vzduchu.

 

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy