Spolupráce s architektem se vyplatí i při plánování dřevostavby

ukázka z projektu rodinného sídla na venkověTéma dřevostaveb je v poslední době stále frekventovanější a český zákazník tuto stavební technologii stále častěji vyhledává. Pokud si zvolí dřevo jako hlavní konstrukční materiál svého obydlí, nečiní tak většinou pouze z důvodů čistě pragmatických (např. rychlejší doba výstavby), ale hledí také na kvalitu obytného prostředí a zabývá se vztahem k životnímu prostředí (obnovitelnost materiálu, nízké tepelné ztráty apod.).

ukázka z projektu vesnického domu na vesniciZatímco v této oblasti se postupně daří překonávat předsudky záměrně vytvořené za desítky let minulého režimu, v procesu výběru a tvorby vlastního bydlení stále přetrvává konzumní a materialistický přístup. Pro nás architekty je tak často náročné zákazníkovi vysvětlit, že výběr bydlení by neměl probíhat v „supermarketu“ katalogových nabídek. V takovém supermarketu lze najít zpravidla řadu levných, instantních a na první pohled univerzálních řešení. Pokud jde o zboží denní spotřeby, je tato volba pochopitelná. Když však dojde na hledání nejvhodnějšího projektu pro nový rodinný dům, je tato volba již značně problematická. Dům v našem kulturním kontextu není věcí krátkodobé spotřeby, většinou se staví s vyhlídkou existence po mnoho desetiletí. Celou dobu svého trvání je pak součástí svého okolí, které buď pozitivně dotváří, nebo naopak poškozuje. Zvláště v našem vesnickém prostředí, kam dobře zapadá koncept dřevostaveb, jsou tyto negativní „supermarketové“ zásahy do okolního prostředí velmi znát.

ukázka ze studie rodinného domu v krajině za městemNáš ateliér vznikl na venkově, a ač má silné vazby i k městskému prostoru, je právě toto vesnické prostředí pro řadu našich projektů určující. Klientům, kteří se rozhodují, zda zvolit nějakou katalogovou nabídku nebo si zaplatit individuální projekt, se vždy snažíme vysvětlit, že stojí zato postavit dům „šitý“ na míru. Je naší snahou vás, budoucí stavebníky, povzbudit ke spolupráci s architektem během celého procesu vzniku stavby, protože na tom, kde a jak budete bydlet, velmi záleží. Vaše obydlí a prostředí bude ovlivňovat vás a vaše nejbližší po velmi dlouhou dobu. Tento vztah vzájemné interakce je vždy obousměrný. Neplatí pouze to, že člověk ovlivňuje a přetváří své okolí, ale i to, že prostředí ovlivňuje a formuje své obyvatele. Proto je důležité, aby výsledkem spolupráce stavebníka a architekta bylo dílo promyšlené, symbiotické, nenásilně zasazené do okolí a nabízející svým obyvatelům kvalitní a pokojný domov. Tohoto výsledku není možné uspokojivě dosáhnout pouhým výběrem z předem připravených řešení. Vždyť první vztah k budoucímu domovu se rodí a utváří již nad prvními skicami při zrodu architektonické studie a roste s každým dalším krokem, kdy ve spolupráci architekta a klienta vzniká celkový obraz budoucího domu. Tímto procesem hledání optimální formy a funkčního uspořádání objektu je dobré si projít bez zbytečného spěchu. Bez něj zpravidla nevznikne po všech stránkách dobré dílo, se kterým byste byli po letech spokojeni vy i vaše okolí.

To jsou hodnoty, pro které se vyplatí investovat více financí (cca o 100 tis. Kč) do projektové přípravy rodinného domu. Kvalitní projektová dokumentace a následný autorský dozor vám navíc při provádění stavby mohou ušetřit mnoho starostí a nakonec i daleko větší finanční prostředky.

(článek byl napsán pro časopis Roubenky a jiné stavby ze dřeva, vydání IV/2011)

[quote style=“boxed“]Veškeré projektové práce od studie, přes projektovou dokumentaci, až po spolupráci na stavbě Vám nabízí naše architektonická kancelář.[/quote]

 

Proč dát přednost dřevu

Často slyšíme, že bydlení v dřevostavbě je vlastně návrat k přírodě. Jde o módní trend, který zanedlouho odezní? Nebo jde o začátek nové stavební éry, která do našeho života vrací něco, co bylo s nástupem panelových a zděných technologií téměř vymýceno?

V následujícím příspěvku bychom se s Vámi na základě našich zkušeností rádi podělili o náš pohled na věc a odpověděli na otázky, které nám klienti často kladou.

dřevěný kostel sv. Bartoloměje v Kočí z r. 1397Proč dáváme přednost dřevu?

Dřevo je přírodní, recyklovatelný a snadno obnovitelný stavební materiál. Jeho použití, vlastnosti, trvanlivost a kvalita jsou prověřeny stovkami let zkušeností našich předků. Z tohoto pohledu tedy nejde o žádnou novinku, ale návrat k něčemu, co má dlouhodobou tradici.

Dřevo dokáže regulovat relativní vlhkost v místnostech, což pomáhá vytvořit příjemné vnitřní klima a usnadňuje dýchání alergikům. Zdraví je právem považováno za jednu z nejdůležitějších podmínek k tomu, aby se člověk cítil spokojený. Právě dřevo a bydlení v domě na bázi dřeva dává ze zdravotního hlediska ty nejlepší předpoklady pro zdravý a tím pádem spokojený život.

Dřevo má výborné tepelně-izolační, vlhkostní a pevnostní parametry. To umožňuje navrhnout tenčí stěny při zachování tepelného komfortu i všech ostatních užitných vlastností. U středně velikého domu tak může v porovnání se zděným domem vzniknout jedna menší místnost navíc. V dnešní době se počítá každý metr čtvereční.

Při diskuzích s našimi klienty nás nezajímají pouze aktuální požadavky, ale i výhled do budoucna (děti, stáří). V dřevostavbách není problém měnit vnitřní dispozici, celková statická koncepce domu zůstává zpravidla nedotčena. Dům se může měnit spolu s požadavky na bydlení v různých životních fázích uživatele. S ohledem na předpokládanou desítky let trvající životnost stavby se vždy snažíme nalézt dlouhodobě optimální řešení.

Kde vidíme rizika?

struktura dřeva

Nesprávně navržená konstrukce, vystavená periodickému navlhání a vysychání, bude dříve nebo později napadena dřevokazným hmyzem a houbami. Právě těmto rizikovým aspektům – tedy – správnému navržení detailů ve fázi projektu a posléze správnému zabudování dřevěných prvků do konstrukce ve fázi autorského dozoru – věnujeme v našem ateliéru velkou pozornost.[divider_flat]

Jaké jsou náklady na dřevostavbu oproti zděnému domu?

ukázka dřevěné nosné konstrukce domuCena je pro většinu klientů jedna ze zásadních otázek. Naše zkušenosti v tomto směru potvrzují závěry studie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, která ve stručnosti tvrdí následující:  Ať už porovnáváme poměr ceny a užitné plochy nebo obestavěného prostoru, dřevostavby drží se zděnými stavbami krok a u některých velikostních kategorií jsou dřevostavby dokonce levnější.
(tématu se věnuje obsáhlý článek „Porovnání pořizovacích cen dřevostaveb a zděných domů v ČR“)

Neexistuje universální řešení

ukázka dřevěné roubené stavby s dřevěnou šindelovou střechouPod slovem dřevostavba se skrývá mnoho typů domů, které se liší svými vlastnostmi i způsobem výstavby. Tento příspěvek si neklade za cíl poskytnout detailní přehled. Každý měsíc se objevuje nové řešení, nový přístup, nová technologie. Držíme krok s dobou a kritickým pohledem analyzujeme nejnovější trendy. Klientům doporučujeme vždy prověřená řešení, kde není pochyb o správném fungování objektu jako celku.[divider_flat]

[quote style=“boxed“]V našem ateliéru s Vámi rádi probereme přednosti a nedostatky jednotlivých typů dřevostaveb a ve spolupráci s našimi specialisty doporučíme nejvhodnější systém pro váš konkrétní projekt.[/quote]