RD Botanica

Pro další zajímavé klienty jsme vytvořili návrh a projekt rodinného domu situovaného na pozemek s poměrně pěkným výhledem na Prokopské údolí. Jde o rodinný dům pro běžnou rodinu, umístěný do mírného východního svahu stabilizovaného území Prahy 5.

Projekt je typický a zajímavý nejen svou lokalitou. Jeho umístění do mírně svažitého terénu a snaha akcentovat výhled na skály Prokopského údolí předznamenaly jeho netradiční tvar a obrácené postavení vnitřních dispozic. Vstup a obytná zóna je tak situována do horní hmoty objektu úzkým a proskleným štítem otočenou k východu, tedy právě do blízkého údolí. Toto natočení nám také umožnilo maximalizovat solární zisky objektu a umístit vnější bazén do ideální polohy a ideálního vztahu k obytnému podlaží. Zároveň je zde také velmi praktické zónování zahrady, kdy horní partie jsou společenské a rekreační a dolní, soukromější část zahrady je pohledově chráněna a navázána na ložnicové podlaží domu.

Dům je koncipován jako velmi energeticky úsporný, blížící se pasivnímu standardu. Vybaven samozřejmě rekuperací větraného vzduchu a vytápěn tepelným čerpadlem.

Portfolio Categories:


RD Radotín

Vytvořili jsme návrh a následně projekt rodinného domu do zajímavého místa v Radotíně. Pozemek je situován v těsné blízkosti lesa, s pěkným výhledem na údolí Berounky a je charakteristický tím, že má velmi malou výměru. Toto velikostní omezení pro nás bylo zajímavou výzvou.

V návrhu jsme se pokusili akcentovat výhled do údolí, který je orientován téměř jižním směrem, jako vždy jsme vytvořili provázanost obytné části domu s příslušnou čístí zahrady a samozřejmě jsme dům také optimalizovali energeticky. Podařilo se nám dosáhnout domu na hraně pasivního standardu, který je postaven na betonové, nevytápěné podnoži s garážovým místem a technickým zázemím. horní, obytná a vytápěná část domu je pak navržena a smontována z dřevěných panelů. První podlaží obsahuje obývací prostor s kuchyní, vstupem a hygienickým zázemím a je propojeno s horní částí zahrady, kde by měl majitel mít dostatečný a chráněný prostor pro venkovní odpočinek.

Horní podlaží má zmenšený půdorys s ložnicemi a koupelnou, kde na hlavní ložnici navazuje také malá terasa s výhledem na Berounku.

Dům je v pasivním standardu, s promyšlenými detaily konstrukčních a materiálových návazností a s vytápěním tepelným čerpadlem.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


Rekonstrukce interiéru bytového domu Praha 8

V průběhu roku 2013 jsme byli poptáni pro vypracování studie a projektu rekonstrukce dalšího bytového domu. Tentokrát v Praze 8, poblíž dopravního uzlu Praha – Libeň. Zadáním byla kompletní rekonstrukce společných protorů 5ti podlažního objektu, včetně rekonstrukce elektro rozvodů a osvětlení. Návrh měl výrazně zvýšit estetickou kvalitu interiéru, který byl po mnoho let doplňován o různá zalištování slaboproudu, nové plynoměry nebo nové chaoticky a na povrchu vedené rozvody silnoproudu.

Záměrem našeho návrhu tedy bylo interiér sjednotit, vizuelně zjednodušit a navrátit mu čistou funkční eleganci typickou pro dobu svého vzniku, vhodně doplněnou o současné prvky. Vyčistili jsme proto celý interiér od nových nánosů různých lišt, odstranili olejové nátěry z vysokých soklů zdí a sjednotili podhled, který by nově sám měl být hlavním osvětlujícím prvkem interiéru. V návrhu jsme proto použili moderní a úsporné LED pásky, osvětlující zvýšené plochy podhledů. Ty by měly tvořit hlavní, ale nepřímé a rozptýlené osvětlění chodeb. Stěny byly opatřeny novým, teplým odstínem bílé barvy, ve snížené soklové části pak v omyvatelném matném provedení. Podlahové teracco bude zachováno, na poškozených místech vyspraveno.

Portfolio Categories: