Rekonstrukce venkovského stavení

Zadání

Stávající dům se nachází v obci Přehořov u Žihle. Záměrem bylo zrekonstruovat dům tak, aby vyhovoval požadavkům dvoučlenné domácnosti s možností sezónní vyšší kapacity. Dále bylo žádoucí najít vhodné využití pro přilehlou stodolu v havarijním stavu. Půdorysné dispozice stávajícího stavu jsou nevyhovující, rovněž přístavba vstupu a zádveří nevyhovuje esteticky.

Základní hmotové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována – obvodové zdi původního domu tato studie ponechává. Je odstraněn pozdější přístavek vstupu a zádveří a je nahrazen novým vstupem a schodištěm. Hmota nově budovaného přístavku má tvar jednoduchého kvádru, přiznávající tak moderní zásah do objektu vesnického domku. Stávající stodola bude odstraněna, kvůli havarijnímu stavu a bude nahrazena ve vlastní stopě zděným přístřeškem v půlce původní délky stodoly. Také střecha stodoly bude rekonstruována na nižší světlou výšku a mírnější spád oproti stávajícímu stavu. Materiálově bude exteriér domu zrekonstruován a po zateplení budou na fasádě použity omítky. Hmota nového přístavku bude obložena dřevěným obkladem a tím taky odlišena od hmoty původního domu. Současná krytina domu bude vyměněna za keramické tašky a nově budován přístřešek v místě stodoly bude řešen bez zateplení v režném zdivu. Do původního objektu přibudou větší okenní otvory, zejména v prostorách obývacího pokoje orientovaného k jihu.

Dispoziční řešení

Dům bude zcela zbaven vnitřních příček tvořících rad průchozích prostor a vznikne v něm na přízemí prostor vstupu a chodby spojující ostatní prostory – kuchyň, sklad, šatník, koupelnu, technickou místnost a pracovnu. Obývací pokoj je přístupný přes průchozí kuchyň. Obývací pokoj je otevřen přes patro až do krovu a zároveň poskytuje kontakt s exteriérem a taky vstup do přístřešku. Funkcí přístřešku bude poskytnout stíněnou terasu s letní kuchyňkou v letních měsících. V patře jsou navrhovány dvě ložnice, koupelna a čtenářský koutek s výhledem do zahrady – dodatečné prosvětlení prostor v patře je řešeno střešními okny.

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

 

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy