revitalizace parteru ZŠ Bílina

Návrh revitalizace parteru  základní školy v Bílině umožnil celkovou obnovu nevyhovujícího stavu povrchů včetně zeleně, vytvoření modernějšího a důstojnějšího prostoru před objektem školy a vytvoření vhodného odstavného prostoru pro kola. Investorem této stavby bylo město Bílina.

architektonické a výtvarné řešení

Určujícím faktorem daného prostoru je svažitost terénu v celé ploše řešeného území. Koncept řešení proto vychází z vhodného členění pochozích ploch mezi rovinné plochy, rampy, schodiště a zeleň tak, aby bylo možno provoz nádvoří školy využít co nejefektivněji při vytvoření požadované estetické kvality.

Prostor bezprostředně před vstupem do školy zůstal téměř zachován – upraven zde byl pouze prostor zeleně a byla doplněna betonová rampa pro bezbariérový vstup o šířce 1100 mm.

pochozí plochy

Z estetického i zcela funkčního důvodu je pro pochozí povrchy použita dlažba ze žulových kostek různých barevných odstínů doplněná pohledovými betonovými povrchy z bílého betonu.

plochy zeleně

Stávající plochy zeleně budou v rámci úprav parteru revitalizovány a mírně půdorysně upraveny – viz. výkres architektonické situace a výkres zeleně. Pět stávajících stromů bude skáceno, šest nových vzrostlých stromů bude nově osazeno dle návrhu prováděcího projektu a doporučení příslušné zahradnické firmy.

Portfolio Categories:

Veřejné a komerční objekty