přístřešek k RD Ptice

Tento drobný projekt zahrnuje návrh přístřešku nad hlavním vstupem do rodinného domu. Přístřešek vytváří ochranu proti povětrnostním vlivům a zlepšuje tak komfort při příchodu do domu. Velikost přístřešku je dána stávající zastavěnou plochou dlážděné terasy před vstupem, která vyplňuje plochu závětří tvořeného stěnou garáže a domu ve tvaru lichoběžníku. Koncept architektonického ztvárnění přístřešku spočívá v konstrukční jednoduchosti, moderním vzhledu, který zároveň přirozeně komunikuje se stávajícím domem. Návrh kombinuje nosné dřevěné prvky se skleněnou střechou a ocelovými kotvícími prvky.

Nosná konstrukce

Hlavním nosným prvkem je dřevěný trám o rozměrech 220x120mm. Do stěn je kotven pomocí atypických konzol, které se zařezávají v ose do trámu. Zajištěny jsou spodní plotnou (součást konzoly) a dvěma svorníky M12. Minimální uložení trámu na konzolu je 80mm. Rovinu střechy ve 2% spádu tvoří dřevěné krokve o rozměrech 80x140mm. Tyto jsou kotvené do stěny pomocí konzoly tvaru „L“ jištěná vrutem ze spodní strany. Pro skrytí šroubů budou v krokvi vyfrézovány otvory.  Krokve jsou osedlány na hlavní trám. Maximální hloubka osedlání je 25mm a spoj je ze shora jištěn vrutem. Na konci krokví je vyhotoveno vybrání 80x80mm pro uložení okapu. Veškeré dřevěné prvky jsou z KVH profilů (řezivo třídy C24!) v pohledové kvalitě Si, opatřené lazurou ve stejné barvě jako stávající dřevěné prvky na domě.

Zastřešení

Zastřešení tvoří tři skleněné tabule z tvrzeného bezpečnostního skla s fólií. Tabule budou uložené na podkladové pryžové pásky na krokvích. Ze stran budou kotveny lištou do krokví. Veškeré spoje budou zasilikovány.

Zámečnické a klempířské konstrukce

Kotevní prvky hlavního nosného trámu a krokví tvoří na míru zhotovené konzoly ze žárově pozinkované oceli. Svařence jsou zhotoveny z plechu o síle 6mm. Dvě větší konzoly pro nosný trám jsou kotveny do železobetonového věnce, malé konzoly pro krokve jsou kotveny do stávajícího dutinového zdiva. Obojí pomocí chemických kotev (podrobněji viz statika). Povrchová úprava bude provedena kovářskou barvou v odstínu antracit nebo černá.

Klempířské konstrukce tvoří oplechování lemu střechy min. 15 cm nad úroveň střešní roviny, okapový žlab se svodem čtvercového průřezu 80x80mm. Vnější stěna žlabu má výšku 60mm. Sklo bude mít dostatečný přesah, aby bylo zajištěné odkapávání. Svod bude pod zemí napojen na připravenou ležatou kanalizaci pomocí přechodového prvku. Bude osazen čistící a kontrolní kus.

Portfolio Categories: