chata Rýžoviště – dokončení stavby

Před několika dny byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba chaty v obci Harrachov – Rýžoviště. Objekt se nachází v Krkonošském národním parku, jehož specifické požadavky bylo nutno v návrhu respektovat. S finálním stavem je investor nadšen, i když se z finančních důvodů nepodařilo zrealizovat záměr v původním rozsahu, kde bylo navrženo kryté parkovací stání s prostornou terasou osázenou květinovými truhlíky.

Návrh, průběh realizace a výsledný stav si můžete prohlédnout v našem portfoliu.

odevzdání studie prodejny italských specialit

Právě jsme odevzdali práci na zajímavé studii přestavby zchátralého objektu v Praze 6, kde by měla vzniknout prodejna italských surovin a specialit. Provoz počítá s možností konzumace zakoupeného jídla přímo na místě a nezapomnělo se ani na praktický herní koutek pro nejmenší. Doplňkovým provozem budou občasné večerní kurzy vaření.

Cílem studie bylo ověření prostorové kapacity stávajícího objektu s ohledem na potřeby zamýšleného využití a následný návrh hmotového, konstrukčního, dispozičního a materiálového řešení. Více informací se dočtete v portfoliu našich projektů.

odevzdání studie rekonstrukce a přístavby rodinného domu Úholičky

Dokon­čili jsme archi­tek­to­nic­kou stu­dii přestavby rodin­ného domu v obci Úholičky. Zámě­rem je zpřístup­nit obyd­lené pod­kroví novým scho­diš­těm ze strany od ulice a pro­po­jit je s pří­ze­mím domu. Dále jde o roz­ší­ření a roz­vr­žení obyt­ného pro­storu s jídel­nou a kuchyní. Poža­dav­kem je pro­po­jení obytné části s tera­sami za domem. Fasáda domu a stře­cha bude zatep­lena. Stu­die se zabývá také pře­pra­co­vá­ním vikýřů ve střeše, řeše­ním pozemku před domem a zastře­še­ním scho­diště na terasu.

Archi­tek­to­nic­kou stu­dii rodin­ného domu si můžete pro­hléd­nout v port­fo­liu našich prací.

bytový dům v Praze 6 – předání stavby investorovi

Dnes jsme investorovi předali zrekonstruovaný interiér společných prostor bytového domu. Věříme, že novou podlahovou krytinu, podhledy s moderním osvětlením, nové dveře, charakteristické barevné provedení výtahových hal a instalované bezpečnostní prvky ocení nejen nájemníci, ale i také návštěvy a další hosté.

Realizace stavby rodinného domu v Šestajovicích pokračuje

Díky příznivému počasí pokračuje realizace novostavby rodinného domu v Šestajovicích. Podkladové vrstvy tvoří ekologický materiál – štěrk z pěnového skla, který se vyrábí z recyklovaného skla. Tento materiál nahradil tradiční štěrk. Jeho další výhodou jsou tepelně-izolační vlastnosti, které jsme využili pro lepší odizolování podlahy.

Vyzděno je obvodové zdivo v patře a připravuje se betonáž ztužujícího věnce. Osazeny jsou stropní trámy, které se v obytných prostorech stanou součástí interiéru.

exteriér domu

Dokončení rekonstrukce a přístavby rodinného domu v Dubí

V listopadu byla uvedena do provozu stavba rekonstrukce a přístavby rodinného domu v Dubí. Na jaře příštího roku bude ještě dokončena úprava okolí domu, přístřešek nad terasou a venkovní schody na zahradu. Celý projekt a další fotografie si můžete prohlédnout v sekci projekty.

Zahájení rekonstrukce společných prostor paneláku v Liboci

Zahájili jsme realizaci rekonstrukce interiérů společných prostor paneláku v Liboci. Mění se podlahové krytiny, opravují se povrchy stěn, budují nové sádrokartonové podhledy a předstěny. Cílem rekonstrukce je dát nevzhledným chodbám nový, svěží a moderní vzhled a tím zpříjemnit obyvatelům pobyt v domě.

Zahájení prací na přístavbě chalupy v Rýžovišti

V srpnu 2011 byla zahájena realizace přístavby chalupy v Krkonoších, v části Rýžoviště města Harrachov.

Studii a projekt si můžete prohlédnout v našich projektech.