RD Daleké Dušníky

Přáním klienta je vybudovat na vlastním pozemku na okraji obce Daleké Dušníky rodinné sídlo naplňující přání a představy o nastávajícím společném životě na okraji obce v kontaktu s okolní přírodou. Klient přišel na začátku spolupráce s velmi konkrétním funkčním zadáním a rámcovou cenovou představou. Během přípravy studie projektu v těsné spolupráci s klientem bylo zadání vtěleno do výsledné podoby vesnického domu a jeho optimálního usazení na daný pozemek.

Koncept řešení

Dispoziční řešení navrženého objektu vychází především z požadavků a představ klienta, budoucího uživatele domu. Výrazným požadavkem, ovlivňujícím návrh je požadavek na úzké propojení obytné části se zahradou, rozumné zajištění soukromí ve vztahu k obci a co největší oslunění obytných ploch. Hmota domu je rozdělena opticky do dvou částí. Dolní, vstupní podlaží na úrovni terénu je rozlehlejší a obsahuje hlavní obytnou část (kuchyň, jídelna, obývací pokoj), která je přímo propojena se zahradními terasami. Do domu se zde vstupuje ze severní strany kde vstup kryje větší pergola. První vstupní zónu tvoří jakési zádveří, kde bude umístěn pelech pro psa. Za tímto zádveřím je vstupní hala, ze které je přístup do obytné části, šatny a koupelny, přes kterou je přístupné technické zázemí. Dále je tu přístup do hostovského pokoje a vstup do přiléhající garáže. Z komunikační části velkého obytného prostoru je přístup do menší posilovny, která sdílí stejnou terasu s obývacím pokojem. Schodiště do druhého podlaží je koncipováno jako přirozený členící prvek v obytném prostoru – rozděluje tento prostor na kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Tyto obytné funkce jsou schodištěm odděleny od komunikační části. Domovní komunikace tak nebude rušit provoz v obytných zónách, nebude však od nich ani striktně oddělena. I vertikální komunikace obyvatel by tak měla zůstat přehlednou součástí života domu, zároveň by neměla být rušícím prvkem. Po schodišti je přístup do patra, kde je klidná, noční část objektu. Nachází se zde tři ložnice, samostatné wc a koupelna se záchodem, sprchou, vanou a umyvadlem. Ložnice rodičů je doplněna o samostatnou šatnu a je z ní také výstup na terasu, která tvoří střechu garáže a doplňkových prostorů 1.NP. Z chodby ve 2.NP bude výstup do úložných prostor pod střechou v místech, kde bude instalován podhled (koupelna, šatna).

Materiálové řešení

V návrhu rodinného domu je použito především přírodních materiálů, které vytvoří příjemnou atmosféru pro bydlení a budou přirozeně navazovat na své okolí. Sokl domu je navržen v hladké světlé omítce, horní část objektu je obložena přírodním dřevěným obkladem bez povrchové úpravy (modřínové palubky). Nosná část stropů, pergoly a venkovní konstrukce budou dřevěné. Střecha je plechová z velkoplošných pásů na stojatou drážku. Střecha nad garáží je z velké části řešena jako zelená, porostlá travinami, zbytek střech je řešen jako terasa s dřevěnou palubovou podlahou. Podobně je navržena také terasa na terénu na rozhraní interiéru a exteriéru.

Portfolio Categories:

Rodinné domy