RD Velká Dobrá

V rámci studie nízkoenergetického rodinného domu v obci Velká Dobrá byly zpracovány fotorealistické vizualizace exteriéru a interiéru.

průvodní zpráva k navrhovanému řešení

Základní kontury řešení jsou dané regulativy (podlaží+podkroví), zadáním majitelů budoucí nemovitosti (funkční náplň a energetická koncepce) a jejich životním stylem. Dalšími podněty ke vzniku navrhovaného řešení byl charakter místa a blízkost zajímavých krajinných prvků a pohledů na sever a severozápad.

hmotový koncept návrhu

Objekt byl navržen ve dvou hmotách. Hlavní, vyšší hmota má charakter tradičního venkovského stavení – jednoduchá obdélníková hmota s výraznou šikmou střechou. Druhá, severní část objektu je jednopodlažní, s plochou zatravněnou střechou. Koncept návrhu je tak postaven na kontrastu dvou jednoduchých, ale tvarově odlišných hmot. Vysoká hmota je převážně určena pro hlavní obytnou funkci, nízká hmota tvoří převážně zázemí domu – garáž, technika, wc, koupelna ale také pracovna, tělocvična a vstup do užitkové části zahrady.

nízkoenergetický koncept

Jednoduchost hmot umožňuje dům koncipovat jako nízkoenergetický při udržení standardních nákladů na výstavbu. Orientace domu je z tohoto hlediska ideální a umožní při stavbě či v budoucnu instalaci solárních kolektorů na střeše objektu. Solární kolektory se mohou podílet na ohřevu vody bazénu i na ohřevu topné či teplé užitkové vody. Technické jádro budovy je umístěno v nízké hmotě v kontaktu s exteriérem tak, aby bylo možno zapojit tepelné čerpadlo (voda-vzduch, či zemní) a přivést do místnosti dostatek vzduchu k větrání objektu.

dispozice a funkce

Vstup do domu je ze západní strany, přímo od vjezdu na pozemek. Vstupuje se zde mezi obě hmoty objektu, tedy do centra dispozice. Odsud je možný vstup do garáže, technického zázemí a pracovny, stejně jako do obytné části domu či přes sklad potravin rovnou do kuchyně. Kuchyň je umístěna v západní části jižní hmoty a je v přímém vizuálním kontaktu se vstupem na pozemek ale také s jižní, rekreační zónou zahrady. Kuchyň je přes jídelní část propojena s obývacím pokojem a tvoří jeden velký, zónově členěný prostor. Rozhraní mezi jídelní a obytnou částí prostoru tvoří hmota krbu a schodiště do 2.NP.  Druhé podlaží je soukromou zónou domu se čtyřmi ložnicemi. Hlavní z nich má samostatné hygienické zázemí, ostatní tři obslouží zde umístěné samostatné wc a hlavní koupelna. Prostor mezi ložnicemi, umístěnými při východním a západním štítu domu tvoří horní obývací místnost s menší sedací soupravou a nábytkovou stěnou. Prostor podkroví je v těchto místech ze severní i jižní strany rozšířen podélným vikýřem. Z tohoto prostoru je také vstup na střechu nízké budovy, kde bude umístěna příležitostná terasa a střecha zatravněná nižší bezúdržbovou zelení (traviny).

umístění na pozemek a reakce na okolí

Objekt je umístěn na pozemku tak, že podélná strana vyšší hmoty tvoří jižní fasádu. Tato orientace je ideální z hlediska energetického konceptu i navržené vnitřní dispozice. Dům byl umístěn v dostatečné blízkosti vstupní části pozemku tak, aby před ním vzniknl dostatečný prostor pro příjezd a parkování hostů. Tato část je koncipována jako polosoukromá a je pohledově oddělena od zbylé části soukromé zahrady.  Umístění domu také pomyslně rozděluje zahradu na rekreační (jižní) a užitkovou (severní) zónu. Žádaný severní výhled do okolí je reflektován transparentním pojetím obytné části 1.NP a umístěním příležitostné terasy na zelené střeše ve 2.NP.

materiály

V návrhu jsou použity materiály s přírodním či tradičním vzhledem, zapadající do celkového konceptu a usnadňující dlouhodobou údržbu. Na střechu je použita tmavší titanzinková krytina v pásech. Fasády vyššího objektu jsou pokryty z části dřevěným (alternativně cementovláknitým apod.) obkladem a v dolní části obladem kamenným (alternativně probarvovaná omítka). Nižší, severní část budovy je obložena šedými cementovláknitými deskami, které budou kontrastovat se zelení střechy a popínavou zelení.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy