Rekonstrukce RD Úvaly

Zadání

Stávající dům se nachází v okrajové části obce Úvaly. Záměrem bylo zrekonstruovat dům tak, aby vyhovoval požadavkům 5-ti členné rodiny, po stránce technické i estetické. Kromě půdorysných dispozic se také mění pozice vstupu do objektu, zvětšuje se stávající garáž a buduje se nová zahradní terasa.

Základní hmotové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována, kromě protažení objektu garáže ve stávajícím profilu, kvůli vytvoření dalšího krytého stání. Materiálově bude exteriér domu zrekonstruován a po zateplení budou na fasádě použity plochy cembonitového obkladu v kombinaci s omítkou. Střecha bude po rekonstrukci a zateplení opláštěna plechovou, titan-zinkovou krytinou. Objekt garáže bude kromě prodloužení zastřešen plochou střechou namísto původní pultové, aby se hmotově přiblížil ke kubusu schodiště. Malé okenní otvory ve štítových zdech budou nahrazeny vikýři s většími plochami prosklení. V zadní části budovy, ve styku se zahradou, vzniknou větší otvory spojující obytnou část se zahradou a bude zde také vybudována dřevená terasa s pergolou.

Dispoziční řešení

Úpravy vnitřní dispozice spočívají zejména v navržení nové koncepce vstupu do objektu s vytvořením kvalitnejších vstupních prostor. V přízemí je obývací pokoj i kuchyň orientována na jižní, zahradní stranu, ložnice a schodiště je pak orientována k severu, s koupelnou uprostřed dispozice. V patře jsou tři samostatné ložnice s koupelnou. Koncepce návrhu rekonstrukce je v podstatě založena na styku obytné části se zahradou, umístění vstupu mimo schodiště a situování dětských pokojů do patra. Konstrukci interiérového schodiště návrh zachovává.

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly
Rekonstrukce rodinného domu Úvaly
 
 

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy