Rekonstrukce interiéru bytového domu Praha 8

V průběhu roku 2013 jsme byli poptáni pro vypracování studie a projektu rekonstrukce dalšího bytového domu. Tentokrát v Praze 8, poblíž dopravního uzlu Praha – Libeň. Zadáním byla kompletní rekonstrukce společných protorů 5ti podlažního objektu, včetně rekonstrukce elektro rozvodů a osvětlení. Návrh měl výrazně zvýšit estetickou kvalitu interiéru, který byl po mnoho let doplňován o různá zalištování slaboproudu, nové plynoměry nebo nové chaoticky a na povrchu vedené rozvody silnoproudu.

Záměrem našeho návrhu tedy bylo interiér sjednotit, vizuelně zjednodušit a navrátit mu čistou funkční eleganci typickou pro dobu svého vzniku, vhodně doplněnou o současné prvky. Vyčistili jsme proto celý interiér od nových nánosů různých lišt, odstranili olejové nátěry z vysokých soklů zdí a sjednotili podhled, který by nově sám měl být hlavním osvětlujícím prvkem interiéru. V návrhu jsme proto použili moderní a úsporné LED pásky, osvětlující zvýšené plochy podhledů. Ty by měly tvořit hlavní, ale nepřímé a rozptýlené osvětlění chodeb. Stěny byly opatřeny novým, teplým odstínem bílé barvy, ve snížené soklové části pak v omyvatelném matném provedení. Podlahové teracco bude zachováno, na poškozených místech vyspraveno.

Portfolio Categories: