přístavba chalupy Rýžoviště

Součástí rekonstrukce horské chalupy v části obce Rýžoviště – Harrachov byl návrh nové přístavby ke stávajícímu objektu, dále pak návrh nového zastřešeného parkovacího místa pro dva automobily, rekonstrukce zateplení stávající části objektu a kompletní výměna oken.

Architektonické řešení, popis projektu

Projekt rekonstrukce ve své první fázi zahrnuje zrušení stávající přístavby a její nahrazení větší, novou přístavbou. Součástí jsou také terénní úpravy včetně stavby zastřešeného parkovacího místa na severní straně objektu, kde mohou parkovat dva osobní automobily. Střecha parkovacího prostoru vytváří novou terasu objektu, částečně chráněnou od okolí (zejména od přilehlé komunikace) pevnými květníky pro keřovitou zeleň. Objekt parkovacího prostoru je z estetických a architektonických důvodů zasunut do stávajícího svahu tak, aby pohledově činil téměř přirozenou součást svahu.

Stavba bude ve velké míře využívat přírodních materiálů typických pro danou oblast. Přístavba byla původně navržena jako dřevostavba, později došlo ke změně materiálu na cihelné bloky. Fasáda bude obložena kamenným obkladem. Střešní krytinu tvoří hladký ocelový poplastovaný plech Lindab na dvojitou stojatou drážku. Nutné opěrné zdi a konstrukce zastřešení vnějšího parkování budou betonové. Dlažby jsou navrženy z přírodního kamene. Dlažby na rostlém terénu budou uloženy do propustného lože.

Zateplení stávající stavby bude možno provést samostatně v navazující fázi rekonstrukce. Bude znamenat rozebrání stávajícího dřevěného obkladu budovy, instalace 15-20 cm fasádní instalace a opětovné instalace dřevěného obkladu na provětrávanou mezeru. Materiál obkladu bude sjednocen s obkladem podbití střechy přístavby – bude zvolena oblastně obvyklá barevná úprava dřeva – nátěr XYLADECOR Oversol Vlašský ořech. Na stávající stavbě budou v rámci zateplení vyměněna okna – bude zachován tvar a barva oken stávajících.

Hmotové řešení

Objem stávající přístavby bude navýšen. Hmota však bude lépe než dosud navazovat na koncepci původní budovy – krov naváže svým tvarem na stávající krovovou konstrukci. Z pohledu shora tak bude stavbou nové východní přístavby vytvořen půdorysný kříž. Hřeben střechy naváže na hřeben stávající stavby, stejně jako okapní hrana bude výškově navazovat na hranu stávající střechy. Objem přístavby je zasunut do západního přilehlého svahu, na straně odvrácené od přilehlé komunikace. Přístavba se proto v pohledech z komunikace či při pohledu z protějšího kopce projeví pouze minimálně.

Pro zajištění dostatečné parkovací kapacity na vlastním pozemku a to i v zimních měsících je k tomuto účelu navrženo zastřešené parkovací stání pro dva osobní automobily. Stání je „zakousnuto“ do svahu přilehlého k budově chaty a to na její severní straně. Tvar zastřešení je volen tak, aby i objemově prostor stání a terasy na střeše tohoto prostoru co nejvíce pohledově navazoval na svah. Čelní hrana vnější stavby je proto zkosena ve směru svahu a v horní části kde nosná konstrukce přechází do konstrukce květníků je opatřena dřevěným obkladem. Květníky budou osázeny zelení.

Dispoziční řešení

Přístavba bude sloužit k tomu, aby se mohlo dispozičně a funkčně odlehčit 1.NP a prostor zde dostal dimenze vhodné pro užívání vícečlennou rodinou.

První podlaží přístavby tak nově bude obsahovat hygienické zázemí objektu, zadní letní vstup do objektu se zádveřím a větší kuchyň s příslušenstvím. Prostor kuchyně by měl být přes uzavíratelnou příčku propojen se stávajícím obývacím pokojem. Funkce obývacího pokoje tak bude jasněji vyjádřena než tomu bylo dosud a to svou velikostí, i napojením na kuchyňskou část prostoru. V obývacím pokoji bude nově instalován krb. Bude proto použit stávající komín, který bude nově vyvložkován.

Druhé, podkrovní podlaží přístavby bude dispozičně navazovat na prostor stávajícího schodiště a bude obsahovat dvě menší ložnice s malou koupelnou.

Přístavba je umístěna na východní straně stávajícího objektu. Jde o stranu od komunikace i protějšího svahu pohledově skrytou za budovou stávající.

Řešení pozemku

Na severní straně chaty vznikne zastřešené parkovací stání s pobytovou střešní terasou, která bude navazovat na nový severní vstup do objektu.

Materiálové řešení

nosné obvodové zdivo – Porotherm 190 AKU P15 + EPS GRAYWALL 160

obklad  – pohledový přírodní kámen, modřínové palubky opatřené nátěrem

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy