Přestavba vesnického statku

Stávající stav, zadání

Venkovskou usedlost tvoří několik objektů v různém technickém stavu. Na počátku dalších projektových prací je doporučeno provést sondy do některých konstrukcí, čímž bude definitivně zodpovězena otázka jejich možného dalšího využití.
Obytná část statku, která doposud sloužila k bydlení je v poměrně zachovalém stavu a nebude přestavbou dotčena.
Navazující hospodářské objekty zahrnují stodoly, přístřešek na zemědělské stroje a nářadí (kolnu), malé přístavky a obvodové zdi bývalé čelní stodoly. Ruiny bývalé stodoly oddělují prostor vstupního dvora od zadních zahrad.
Technický stav stávajících objektů odpovídá jejich stáří, dlouhodobé (ne)údržbě a působení atmosferických vlivů.
V průběhu přípravy studie bylo navrženo odstranění zadního nevyhovujícího přístavku, který by měla nahradit dřevěná novostavba budoucího obývacího pokoje, navazujícího na nově rekonstruovaný objekt stávajícího hospodářského stavení
Na pozemcích se dále nachází objekt dílny a objekt, který dříve sloužil jako malá prodejna.
Záměrem autora návrhu je zachovat tradiční vesnický ráz statku jako celku, čehož bude dosaženo zachováním vnějšího vzhledu hospodářkého stavení, celkovým hmotovým řešením se zachováním měřítka okolních staveb, volbou odpovídajícího sklonu střech a citlivým užitím kombinace tradičních a moderních materiálů.

Dispoziční řešení 1.NP

Hlavním vchodem do objektu vstoupíme do podélné haly, která slouží jako komunikační prostor mezi obytnou částí domu a hygienickým a pracovním zázemím domu. Z haly také vedou schody nahoru do 2.NP.
Přímo naproti vchodu je šatna, skrz kterou je možné dále pokračovat do prádelny, skryté za posuvnými dveřmi.
Vedle šatny a prádelny je z haly přístupná také koupelna s WC, vanou a umyvadlem. Na koupelnu dále prostorově navazuje dílna či pracovna. Na druhé straně haly je vedle schodiště ještě umístěno samostatné WC. Technická místnost bude samostatně přístupná přímo ze dvora a umístěná mezi novou a stávající obytnou částí celého objektu.
V interiéru nové obytné části dále pokračujeme velkými dveřmi v čele vstupní chodby do prostorné kuchyně s barem a centrálním varným ostrovem. Na kuchyň navazuje malá spíž vklíněná mezi samostatné wc a jižní obvodovou zeď objektu. Z kuchyně je dále možno k jihu vyjít na dvorek, kde v budoucnu bude skleník nebo bylinková zahrada.
Několika schody vystoupáme do jídelny spojené s obývacím pokojem, kde se počítá s umístěním krbu zakomponovaného do jednoduché obývací stěny a na protilehlé stěně prostoru pak s umístěním velké knihovny. Obývací sedací souprava a velký jídelní stůl budou umístěny v prostoru.
Prosklené plochy jižní strany obývacího pokoje s výhledem do této části zahrady celý prostor dále vizuálně rozšiřují a propojují s exteriérem přes přilehlou dřevěnou terasu. Tyto prosklené plochy zároveň umožňují, aby se do prostoru dostávaly pasivní solární zisky a v zimních měsících tak přispívaly k vytápění celého domu. Severní strana obývacího pokoje je výškově pod terénem okolního dvora a je s ním vizuelně propojena menšími vertikálními okny s parapetem, přizpůsobeným okolnímu terénu.

Dispoziční řešení 2.NP

Dispozice 2.NP zahrnuje dva dětské pokoje, ložnici, šatnu a dvě koupelny.
Pro komunikaci mezi jednotlivými místnostmi opět slouží hala, zde navíc osvětlena velkým vikýřem. Z haly vedou dveře do jednotlivých místností.
Z haly vstoupíme na východní straně přes šatnu do prostorné ložnice rodičů, na kterou navazuje soukromá koupelna se sprchovým koutem, WC a bidetem.
Dále vedou z haly dveře do dvou dětských pokojů a do společné koupelny se sprchovým koutem, WC a vanou.
Denní osvětlení haly je zajištěno dlouhým vikýřem orientovanými do dvora, v dětských pokojích jsou navíc navržena střešní okna. V ložnici rodičů je denní osvětlení zajištěno opět severním vikýřem s velkým oknem.

Konstrukční řešení

Založení nového objektu dřevostavby bude dle geologických podmínech na základové desce nebo na pasech.
U objektů, které budou rekostruovány pouze částečně, bude nutno nejprve prozkoumat za pomoci sond existenci a charakter stávajících základů, teprve pak navrhnout další úpravy. Předpokládá se zde ponechání stávajícího zdiva obvodových stěn, betonáž obvodového věnce a nová výstavba krovu střechy. Vložené patro by mělo být samonosné, nepřitěžující stávající konstrukce a nezasahující do nové vrstvy vnitřní telepné izolace.
Nosná konstrukce nového objektu obývacího pokoje bude dřevěná rámová nebo skeletová.
Strop bude dřevěný s pohledově viditelnými nosnými trámy.
Vnitřní příčky budou z lehčeného zdiva nebo sádrokatronové.
Vrstva vnitřní izolace stávajícího objektu se přepokládá na bázi stříkané PU pěny, tvořící zároveň parotěsnou a vzduchotěsnou obálku budovy. Objekt je navržen jako maximálně možně nízkoenergetický a tomu budou přízpůsobeny všechny konstrukční detaily a návaznosti.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel a v budoucnu i solární kolektory umístěné na střeše. Vytápění objektu bude podlahové. Větrání objektu bude nucené s rekuperací vzduchu.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě budou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Objekt bude využívat stávající přípojky vody, elektřiny a plynu.

Přestavba vesnického statku v Mochově

Přestavba vesnického statku v Mochově

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy