rekonstrukce bytu Praha 5

Zadání

Předmětem projektu je rekonstrukce nebytového prostoru v bytovém domě v ulici Pod Kavalírkou, v katastrálním území Praha 5 – Smíchov. Prostor je v současné době nevyhovující jak po stránce technicko-provozní, tak po stránce dispoziční a funkční. Pro potřeby dalšího využití je nutná celková rekonstrukce.

Dispoziční řešení

Vstup do bytu z chodby v 1.NP zůstává zachován. Příčka oddělující stávající halu a koupelnu bude ubourána. Nově navržená příčka bude posunuta, čímž dojde k rozšíření prostoru původního WC. To umožní vybudovat zcela novou koupelnu, zahrnující sprchový kout, WC a umyvadlo. Na halu dále navazuje prostor kuchyně a obývací pokoj. Původní propojení obou hlavních místností bude zazděno, spojení těchto místností bude zajišťovat nově probouraný otvor v nosné zdi.

Interiér

Součástí projektových prací byl návrh koupelny a kuchyně.

Portfolio Categories:

Interiéry Rekonstrukce