Nízkoenergetická školka

Studie byla zpracována pro středočeskou obec, jejímž záměrem je ve svém katastru vybudovat mateřskou školku a posílit tak občanskou vybavenost postupně se rozrůstající obce. Studie byla zpracována pro potřeby jednání se státní správou a získání dotací.

Koncepčně objekt školky reaguje na kontext okolí – historickou zástavby obce a reliéf krajiny. Objekt budovy je prostorově členěn logicky dle samostatných tříd, propojen zázemím. Konstrukce byla zvolena dřevěná, z lepených profilů, umožňujících snadnou montáž a korespondujících s nízkoenergetickým (za určitých podmínek až pasivním) řešením objektu.

Objekt má pro vesnici netypickou pultovou střechu, která však v tomto případě nepůsobí rušivě ale logicky doplňuje reliéf krajiny a umožňuje otevření budovy do zahrady a zároveň potlačení její hmoty pro pohledy zvenčí. Současně je školka pojata tak, aby bylo možné její kapacitu v budoucnu rozšířit o jednu třídu.

The study was prepared for small village in central Bohemia. It is intended to build a new nursery school in the village in order to enhance the amenities of  gradually expanding village. The study was prepared for the necessary negotiations with the government and to get grants. The object responds to the context of the surrounding buildings – historical settlement a landscape relief.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Veřejné a komerční objekty