přestavba modlitebny CB

Spolupráce se sborem Církve bratrské na Kladně se odvíjí již od konce roku 2006. Tehdy jsme byli osloveni kvůli vypracování projektu rekonstrukce stávající budovy pro účely modlitebny, rozšíření její kapacity a funkční využitelnosti.
Od počátku roku 2007 vznikal koncept návrhu rekonstrukce, využívající pro účely hlavní funkce, bohoslužebného sálu, přízemí a dostavby do části přilehlého dvora. Vchod budovy je umístěn mimo stávající půdorys, kde vzniká nová, věžovitá, jižní část budovy. Tato dostavba má zásadní vliv na provoz v budově (tvoří její komunikační jádro), vnější charakter budovy (je viditelná z ulice) a také na její symbolickou hodnotu (její hlavní funkční náplní kromě vstupu je kaple – kontemplační místnost, symbolicky převýšená a tvořící tak věž samotnou). Sál modlitebny je otevřený k jihu, do zahrady. Modlitebna má dostatečně dimenzované zázemí (dle možností rekonstruované budovy), do patra jsou umístěny „komunitní“ provozy chodu sboru a v podkroví je navržen byt pro kazatele nebo správce objektu.
V současné době probíhají jednání nejen s klientem (na konečném výrazu budovy), ale také s představiteli města, neboť další fáze projektu závisí na vzniku nového územního plánu, který je v současné době na Kladně ve fázi příprav.

Portfolio Categories:

Sakrální architektura