Europolis office

Projekt interiéru pro vlastní prostory kanceláří developerské společnosti Europolis. Kanceláře jsou navrženy do jedné z nejkvalitnějších administrativních budov v Praze – budovy Nile house v Karlíně.

Základní koncept návrhu využívá z hlediska množství denního světla výhodné polohy kanceláře v nejvyšším, půdorysně uskočeném podlaží objektu. Je zde proto hlavním tématem zeleň, která tvoří hlavní osu prostoru, pohledově člení velkoprostorovou kancelář a je jakýmsi dotvořením vestavěného nábytku. Prostor je dále členěn nábytkem samotným a dalšími, pro chod kanceláře nezbytnými, obslužnými a pobytovými prostory a oddělenými kancelářskými a skladovými místnostmi.

Portfolio Categories:

Interiéry Veřejné a komerční objekty