soutěž Dřevěný dům 2008

Studie nízkoenergetického bytového domu s převažující dřevěnou konstrukcí.

Pro náš návrh nízkoenergetické dřevěné budovy jsme zvolili řešení bytového domu pro 4-9 bytových jednotek, postaveném na ideálním nesvažitém pozemku.  Nízkoenergetické budovy jsou v současné době vyhledávány náročnější skupinou klientů. I proto jsme pro naše zadání počítali s bydlením pro klientelu sociálně zařaditelnou zhruba do vyšší střední třídy s vyššími požadavky na komfort a pohodlnost bydlení.

Architektonická koncepce

Navrhovaný objekt bytového domu je umístěn na ideální m pozemku podélného obdélníkového tvaru s delší stranou podél komunikace. Delší strany pozemku jsou orientovány směrem V-Z. Příjezd k budově je řešen z komunikace na východní straně pozemku.

Koncept budovy je založen na aditivním skládání prostorově nezávislých hmot jednotlivých bytů. Každé dvě takové bytové jednotky tvoří po „složení“ ucelenou tvarově jednoduchou hmotu, která může libovolně navazovat na hmotu sousední. Toto vzájemné složení či zaklesnutí hmot do sebe je umožněno pootočením dispozic dvou hlavních obytných podlaží bytů (2.NP a 3.NP) Obyvateli bytu je tímto způsobem nabídnuto neobvyklé a hravější  vnímání  vlastního obytného prostoru.

Vlastní prostor každého bytu je uspořádán ve všech čtyřech nadzemních podlažích. Na prvním podlaží je umístěn od ulice prostor pro parkování dvou osobních automobilů každého bytu. Dále je tu menší hmota objektu tvořícího společný vstup dvou sousedních bytů. Tato hmota zároveň tvoří přechod mezi veřejnou a polosoukromou částí pozemku bytového domu. Tato hmota je také materiálově povrchově odlišena od hmot vyšších podlaží.
Hlavní obytná podlaží 2.np a 3.np obsahují všechny obytné funkce. Díky vzájemnému pootočení jednotlivých půdorysů je zde umožněno, že noční zóna bytu (ložnice) je vždy obrácena k východu a naopak obývací prostory jsou orientovány k západu. V obou obytných podlažích jsou nad sebou umístěny koupelny, vztaženy na jednu bytovou šachtu. 4.NP doplňuje každý byt o menší prostor pracovny, ze které je přístupná soukromá terasa bytu.

Hmota budovy je kromě vstupního podlaží obložena prkenným modřínovým obkladem.  Rastr obkladu naznačuje prostorové uspořádání jednotlivých bytů pomocí vertikálního a horizontálního uložení obkladu.

Konstrukční řešení

Jako nosná konstrukce budovy byl zvolen systém masivních dřevěných panelů  KLH. Jedná se o systém křížem lepených prken s možností pohledového úpravy povrchu. Systém je doplněn tepelnou izolací dřevovláknitého charakteru (Hofatex). Systém obvodových konstrukcí i střechy je navržen jako difusně otevřený. V případě střechy se jedná o dvojitou odvětrávanou konstrukci. Výpočtem bylo ověřeno, že v konstrukci nedochází ke kondenzaci vodních par.

 Energetická charakteristika

Nízkoenergetického standartu dosahuje budova zejména pomocí dostatečně dimenzované tepelné izolace, minimalizací tepelných mostů pečlivě navrženými detaily styků jednotlivých konstrukcí, jednoduchostí navržených hmot, uvažována byla možnost částečné rekuperace teploty vnitřního vzduchu spojené s nuceným větráním. Toto řešení se snaží dosáhnout nízkoenergetického standartu bez použití dodatečných technologií. Tyto však nejsou vyloučeny a v případě jejich instalace budou pro budovu přínosem. Za navrhovaných podmínek dosahuje budova maximální roční plošné měrné potřeby tepla 49kWh/m2.rok.

Portfolio Categories: