Rekonstrukce interiéru bytového domu Praha 8

V průběhu roku 2013 jsme byli poptáni pro vypracování studie a projektu rekonstrukce dalšího bytového domu. Tentokrát v Praze 8, poblíž dopravního uzlu Praha – Libeň. Zadáním byla kompletní rekonstrukce společných protorů 5ti podlažního objektu, včetně rekonstrukce elektro rozvodů a osvětlení. Návrh měl výrazně zvýšit estetickou kvalitu interiéru, který byl po mnoho let doplňován o různá zalištování slaboproudu, nové plynoměry nebo nové chaoticky a na povrchu vedené rozvody silnoproudu.

Záměrem našeho návrhu tedy bylo interiér sjednotit, vizuelně zjednodušit a navrátit mu čistou funkční eleganci typickou pro dobu svého vzniku, vhodně doplněnou o současné prvky. Vyčistili jsme proto celý interiér od nových nánosů různých lišt, odstranili olejové nátěry z vysokých soklů zdí a sjednotili podhled, který by nově sám měl být hlavním osvětlujícím prvkem interiéru. V návrhu jsme proto použili moderní a úsporné LED pásky, osvětlující zvýšené plochy podhledů. Ty by měly tvořit hlavní, ale nepřímé a rozptýlené osvětlění chodeb. Stěny byly opatřeny novým, teplým odstínem bílé barvy, ve snížené soklové části pak v omyvatelném matném provedení. Podlahové teracco bude zachováno, na poškozených místech vyspraveno.

Portfolio Categories:


Rekonstrukce venkovského stavení

Zadání

Stávající dům se nachází v obci Přehořov u Žihle. Záměrem bylo zrekonstruovat dům tak, aby vyhovoval požadavkům dvoučlenné domácnosti s možností sezónní vyšší kapacity. Dále bylo žádoucí najít vhodné využití pro přilehlou stodolu v havarijním stavu. Půdorysné dispozice stávajícího stavu jsou nevyhovující, rovněž přístavba vstupu a zádveří nevyhovuje esteticky.

Základní hmotové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována – obvodové zdi původního domu tato studie ponechává. Je odstraněn pozdější přístavek vstupu a zádveří a je nahrazen novým vstupem a schodištěm. Hmota nově budovaného přístavku má tvar jednoduchého kvádru, přiznávající tak moderní zásah do objektu vesnického domku. Stávající stodola bude odstraněna, kvůli havarijnímu stavu a bude nahrazena ve vlastní stopě zděným přístřeškem v půlce původní délky stodoly. Také střecha stodoly bude rekonstruována na nižší světlou výšku a mírnější spád oproti stávajícímu stavu. Materiálově bude exteriér domu zrekonstruován a po zateplení budou na fasádě použity omítky. Hmota nového přístavku bude obložena dřevěným obkladem a tím taky odlišena od hmoty původního domu. Současná krytina domu bude vyměněna za keramické tašky a nově budován přístřešek v místě stodoly bude řešen bez zateplení v režném zdivu. Do původního objektu přibudou větší okenní otvory, zejména v prostorách obývacího pokoje orientovaného k jihu.

Dispoziční řešení

Dům bude zcela zbaven vnitřních příček tvořících rad průchozích prostor a vznikne v něm na přízemí prostor vstupu a chodby spojující ostatní prostory – kuchyň, sklad, šatník, koupelnu, technickou místnost a pracovnu. Obývací pokoj je přístupný přes průchozí kuchyň. Obývací pokoj je otevřen přes patro až do krovu a zároveň poskytuje kontakt s exteriérem a taky vstup do přístřešku. Funkcí přístřešku bude poskytnout stíněnou terasu s letní kuchyňkou v letních měsících. V patře jsou navrhovány dvě ložnice, koupelna a čtenářský koutek s výhledem do zahrady – dodatečné prosvětlení prostor v patře je řešeno střešními okny.

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

 

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Rekonstrukce RD Úvaly

Zadání

Stávající dům se nachází v okrajové části obce Úvaly. Záměrem bylo zrekonstruovat dům tak, aby vyhovoval požadavkům 5-ti členné rodiny, po stránce technické i estetické. Kromě půdorysných dispozic se také mění pozice vstupu do objektu, zvětšuje se stávající garáž a buduje se nová zahradní terasa.

Základní hmotové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována, kromě protažení objektu garáže ve stávajícím profilu, kvůli vytvoření dalšího krytého stání. Materiálově bude exteriér domu zrekonstruován a po zateplení budou na fasádě použity plochy cembonitového obkladu v kombinaci s omítkou. Střecha bude po rekonstrukci a zateplení opláštěna plechovou, titan-zinkovou krytinou. Objekt garáže bude kromě prodloužení zastřešen plochou střechou namísto původní pultové, aby se hmotově přiblížil ke kubusu schodiště. Malé okenní otvory ve štítových zdech budou nahrazeny vikýři s většími plochami prosklení. V zadní části budovy, ve styku se zahradou, vzniknou větší otvory spojující obytnou část se zahradou a bude zde také vybudována dřevená terasa s pergolou.

Dispoziční řešení

Úpravy vnitřní dispozice spočívají zejména v navržení nové koncepce vstupu do objektu s vytvořením kvalitnejších vstupních prostor. V přízemí je obývací pokoj i kuchyň orientována na jižní, zahradní stranu, ložnice a schodiště je pak orientována k severu, s koupelnou uprostřed dispozice. V patře jsou tři samostatné ložnice s koupelnou. Koncepce návrhu rekonstrukce je v podstatě založena na styku obytné části se zahradou, umístění vstupu mimo schodiště a situování dětských pokojů do patra. Konstrukci interiérového schodiště návrh zachovává.

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly

Rekonstrukce rodinného domu Úvaly
Rekonstrukce rodinného domu Úvaly
 
 

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


Rekonstrukce RD v Rudné

Zadání

Stávající rodinný dům se nachází ve vilové části obce Rudná. Záměrem rekonstrukce domu je zvětšení užitné plochy o podkrovní prostory a vybudování nového sociálního vybavení. Dále jde o rozšíření a spojení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní. Požadavkem je propojení obytné části s novou terasou za domem.

Hmotové řešení

Základní hmota stávajícího domu bude zachována. Dům má obdélníkový půdorys, ke kterému přiléhají další užitné prostory. Střecha domu je valbová se dvěma vikýři. Navržené úpravy změní tvar střechy na sedlovou, pultový vikýř se zvětší. Nová terasa na straně od ulice rozšíří obytný prostor do zahrady. Počítá se se zateplením fasády domu a střechy.

Dispoziční řešení

Rodinný dům je částečně podsklepený, s obytným přízemím a 2 pokoji v patře a půdou. Stávající vstup do domu je přes prostorné zádveří. Z něj se vstupuje do haly a dále do tří průchozích pokojů. Koupelna a kuchyně je umístěna v jednom prostoru. WC se nachází v mezipatře, před vstupem do sklepa a zahrady. V patře domu jsou dva prostorné pokoje, zbytek plochy tvoří půda. Současná dispozice již nevyhovuje představám o moderním bydlení. Návrh rekonstrukce se zabývá novým dispozičním řešením jak přízemí tak i patra a otevřením pokojů více do zahrady. V přízemí dojde k přesunutí kuchyně a jejímu propojení s jídelnou a obývacím pokojem do jednoho prostorného celku. Dalším rozšířením tohoto prostoru je vybudování terasy na jihozápadní straně domu a nové umístění francouzských oken na jihovýchodní straně. Koupelna bude nově vybavena vanou, umývadlem, WC a shozem na prádlo. Současná komora se změní na šatnu a propojí se se stávajícím prostorem malé půdy nad ní. V podkroví dojde ke změně dispozice celého patra. Vznikne zde ložnice, velký dětský pokoj s hernou a šatnou, komora a prostorná koupelna s vanou, sprchovým koutem, umyvadly a WC.

Materiálové řešení

Stávající obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z cihelného zdiva, schodiště a konstrukce stropu budou zachovány, vnitřní příčky v podkroví budou zbourány. Nové příčky v podkroví budou postaveny z lehkých porobetonových tvárnic nebo ze sádrokartonu. Střecha domu bude částečně rozebrána. Krokve a střešní plášť budou nahrazeny novými prvky. Střecha bude zateplena mezi a nad krokvemi minerální vlnou. Krytina je tvořena keramickými taškami s drážkováním. Nový vikýř bude oplechovaný, se zateplením. Střešní okna budou dřevěná. Fasáda domu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s minerální vlnou. Některé části fasády budou mít dřevěný obklad. Okna jsou uvažována nová, dřevěná s izolačním trojsklem. V kuchyni bude vybudován vestavný krb, odkouřený stávajícím komínem. Podlahy budou zčásti renonovovány, zčásti vybudovány jako zcela nové. Terasa vedle domu bude dřevěná, z neošetřovaného modřínu. Stínění terasy bude tvořeno kombinací dřevěných prvků a ocelových lanek, které budou zároveň sloužit jako podpora pro popínavé rostliny. Pro detailní řešení interiéru včetně návrhu vestavného nábytku a kuchyně doporučujeme zpracovat studii interiéru.

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Přestavba vesnického statku

Stávající stav, zadání

Venkovskou usedlost tvoří několik objektů v různém technickém stavu. Na počátku dalších projektových prací je doporučeno provést sondy do některých konstrukcí, čímž bude definitivně zodpovězena otázka jejich možného dalšího využití.
Obytná část statku, která doposud sloužila k bydlení je v poměrně zachovalém stavu a nebude přestavbou dotčena.
Navazující hospodářské objekty zahrnují stodoly, přístřešek na zemědělské stroje a nářadí (kolnu), malé přístavky a obvodové zdi bývalé čelní stodoly. Ruiny bývalé stodoly oddělují prostor vstupního dvora od zadních zahrad.
Technický stav stávajících objektů odpovídá jejich stáří, dlouhodobé (ne)údržbě a působení atmosferických vlivů.
V průběhu přípravy studie bylo navrženo odstranění zadního nevyhovujícího přístavku, který by měla nahradit dřevěná novostavba budoucího obývacího pokoje, navazujícího na nově rekonstruovaný objekt stávajícího hospodářského stavení
Na pozemcích se dále nachází objekt dílny a objekt, který dříve sloužil jako malá prodejna.
Záměrem autora návrhu je zachovat tradiční vesnický ráz statku jako celku, čehož bude dosaženo zachováním vnějšího vzhledu hospodářkého stavení, celkovým hmotovým řešením se zachováním měřítka okolních staveb, volbou odpovídajícího sklonu střech a citlivým užitím kombinace tradičních a moderních materiálů.

Dispoziční řešení 1.NP

Hlavním vchodem do objektu vstoupíme do podélné haly, která slouží jako komunikační prostor mezi obytnou částí domu a hygienickým a pracovním zázemím domu. Z haly také vedou schody nahoru do 2.NP.
Přímo naproti vchodu je šatna, skrz kterou je možné dále pokračovat do prádelny, skryté za posuvnými dveřmi.
Vedle šatny a prádelny je z haly přístupná také koupelna s WC, vanou a umyvadlem. Na koupelnu dále prostorově navazuje dílna či pracovna. Na druhé straně haly je vedle schodiště ještě umístěno samostatné WC. Technická místnost bude samostatně přístupná přímo ze dvora a umístěná mezi novou a stávající obytnou částí celého objektu.
V interiéru nové obytné části dále pokračujeme velkými dveřmi v čele vstupní chodby do prostorné kuchyně s barem a centrálním varným ostrovem. Na kuchyň navazuje malá spíž vklíněná mezi samostatné wc a jižní obvodovou zeď objektu. Z kuchyně je dále možno k jihu vyjít na dvorek, kde v budoucnu bude skleník nebo bylinková zahrada.
Několika schody vystoupáme do jídelny spojené s obývacím pokojem, kde se počítá s umístěním krbu zakomponovaného do jednoduché obývací stěny a na protilehlé stěně prostoru pak s umístěním velké knihovny. Obývací sedací souprava a velký jídelní stůl budou umístěny v prostoru.
Prosklené plochy jižní strany obývacího pokoje s výhledem do této části zahrady celý prostor dále vizuálně rozšiřují a propojují s exteriérem přes přilehlou dřevěnou terasu. Tyto prosklené plochy zároveň umožňují, aby se do prostoru dostávaly pasivní solární zisky a v zimních měsících tak přispívaly k vytápění celého domu. Severní strana obývacího pokoje je výškově pod terénem okolního dvora a je s ním vizuelně propojena menšími vertikálními okny s parapetem, přizpůsobeným okolnímu terénu.

Dispoziční řešení 2.NP

Dispozice 2.NP zahrnuje dva dětské pokoje, ložnici, šatnu a dvě koupelny.
Pro komunikaci mezi jednotlivými místnostmi opět slouží hala, zde navíc osvětlena velkým vikýřem. Z haly vedou dveře do jednotlivých místností.
Z haly vstoupíme na východní straně přes šatnu do prostorné ložnice rodičů, na kterou navazuje soukromá koupelna se sprchovým koutem, WC a bidetem.
Dále vedou z haly dveře do dvou dětských pokojů a do společné koupelny se sprchovým koutem, WC a vanou.
Denní osvětlení haly je zajištěno dlouhým vikýřem orientovanými do dvora, v dětských pokojích jsou navíc navržena střešní okna. V ložnici rodičů je denní osvětlení zajištěno opět severním vikýřem s velkým oknem.

Konstrukční řešení

Založení nového objektu dřevostavby bude dle geologických podmínech na základové desce nebo na pasech.
U objektů, které budou rekostruovány pouze částečně, bude nutno nejprve prozkoumat za pomoci sond existenci a charakter stávajících základů, teprve pak navrhnout další úpravy. Předpokládá se zde ponechání stávajícího zdiva obvodových stěn, betonáž obvodového věnce a nová výstavba krovu střechy. Vložené patro by mělo být samonosné, nepřitěžující stávající konstrukce a nezasahující do nové vrstvy vnitřní telepné izolace.
Nosná konstrukce nového objektu obývacího pokoje bude dřevěná rámová nebo skeletová.
Strop bude dřevěný s pohledově viditelnými nosnými trámy.
Vnitřní příčky budou z lehčeného zdiva nebo sádrokatronové.
Vrstva vnitřní izolace stávajícího objektu se přepokládá na bázi stříkané PU pěny, tvořící zároveň parotěsnou a vzduchotěsnou obálku budovy. Objekt je navržen jako maximálně možně nízkoenergetický a tomu budou přízpůsobeny všechny konstrukční detaily a návaznosti.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel a v budoucnu i solární kolektory umístěné na střeše. Vytápění objektu bude podlahové. Větrání objektu bude nucené s rekuperací vzduchu.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě budou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Objekt bude využívat stávající přípojky vody, elektřiny a plynu.

Přestavba vesnického statku v Mochově

Přestavba vesnického statku v Mochově

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Přestavba stodoly na RD

Stávající vesnické stavení se nachází na okraji obce Líšnice, Praha — západ. Záměrem je přestavět stávající stodolu na rodinné bydlení. Z důvodů špatného technického stavu stávajících konstrukcí byl zvolen postup prvotního zbourání současné stavby a následné znovuvybudování nové stavby ve stejné poloze se zachováním charakteristického vzhledu stodoly. Bydlení bude sloužit čtyřčlenné rodině. Požadavkem je propojení obytné části se zahradou v přízemí. Za tímto účelem bude nutné terén vyhloubit a vytvořit svahování z horní zahrady na úroveň přízemí domu.

Vývoj návrhu přestavby stodoly

Přáním investora bylo vybudovat nové rodinné bydlení na pozemku vesnického domu, který je dlouhodobým rodinným majetkem. První úvahy směřovaly k myšlence postavit novou dřevostavbu v jiné části pozemku. Při obhlídce místa však vznikla idea vybudovat nové bydlení ve stávající stodole, která nabízí zajímavý potenciál pro nové využití prostoru s jedinečnou atmosférou.
Základními faktory, které vstupují do návrhu jsou orientace ke světovým stranám, rozdílné výškové poměry vstupní (uliční) úrovně a zahrady a omezení daná konstrukčním uspořádáním stodoly. Prvotní návrhy se snaží vypořádat s daným prostorem dvojím způsobem. První volí obrácený způsob uspořádání podlaží, kdy ve vstupním přízemí je umístěna klidová část domu s ložnicemi a v patře je obytná část, která je propojena přímo se zahradou. Druhý přístup volí tradiční uspořádání s obytnou částí v přízemí, která je propojena s malou předzahrádkou na jižní straně domu, která dále stoupá do celé zahrady.
Každá z těchto variant obsahuje určité kompromisy, které společně s dalšími faktory, jako je technický stav stodoly a technická omezení z takovéto přestavby vyplývající (chybějící základy, pravděpodobná potřeba provedení nové konstrukce krovu, obtížné zateplování a hydroizolace stavby apod.), vedly k rozhodnutí stávající stodolu zbourat a na jejím místě postavit stavbu novou, která bude respektovat jedinečný ráz tohoto vesnického stavení.

Hmotové řešení

Základní hmota stávající stodoly je zachována, pouze ze severní strany je hmota nového domu protažena o cca 2 m na úroveň půdorysného zalomení v uliční fasádě. Střecha domu je sedlová. Fasáda domu je členěna reminiscencí na velká stodolová vrata. Na uliční fasádě je toto členění tvořeno dřevěným obkladem, směrem do zahrady je velké prosklení možné uzavřít posuvnou dřevěnou stěnou.

Dispoziční řešení

Vstup do domu se nachází v místech současného vstupu do stodoly. Ze zádveří je přístupná technická místnost, která je průchozí do kuchyně. Dále vstupujeme do velkorysé centrální části domu, která je otevřena do krovu a schodištěm je propojena s galerií v patře. V přízemí této centrální části domu se nachází jídelna, která odjakživa tvoří ústřední bod života rodiny a společenství přátel. Prostor je zpříjemněn krbem, který zároveň opticky odděluje vstupní část. Stěna do zahrady je velkoryse prosklená a pouští do hloubky prostoru sluneční světlo a propojuje interiér s venkovní terasou a zahradou. Po stranách centrálního prostoru je ve velké nice umístěna kuchyň a na druhé straně obývací pokoj. Tyto prostory jsou nenásilně oddělené od hlavního prostoru a zároveň umožňují vzájemnou komunikaci obyvatel domu. V přízemí je také k dispozici sociální zázemí se sprchou. Za schody do patra je dále umístěna pracovna, která může sloužit také jako pokoj pro hosta.
Galerie v patře rozšiřuje možnosti pobývání v domě, je zde možné umístit knihovnu s posezením, děti si zde mohou hrát apod. Z galerie jsou přístupné dva dětské pokoje, ložnice a koupelna.

Materiálové řešení

Založení domu je uvažováno na betonové desce, případně na pasech. Nosná konstrukce domu je dřevěná rámová nebo skeletová. Zvažovány jsou dvě varianty. První varianta počítá s konstrukcí klasické rámové (sloupkové) dřevostavby s tepelnou izolací z min. vlny nebo dřevovláknitou izolací a difusně otevřenou skladbou pláště.
Druhá varianta počítá s nosným dřevěným skeletem z lepených trámů a výplní ze slaměných balíků. Vnitřní omítky by v tomto případě byly hliněné. Příčky by bylo možné pro zlepšení akumulace tepla zhotovit z hliněných nepálených cihel. Vnější omítky mohou být polymerové hliněné nebo vápenné. Omítky jsou zhotoveny ručně s plochými reliéfy na fasádě do ulice. Sokl je antracitově černý a reliéfy jsou probarveny do omítky žluto oranžovým odstínem (německý zlatý okr).
Krytina je tvořena keramickými drážkovanými taškami černé břidlicové barvy.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Rekonstrukce prodejny

Předmětem této studie je návrh přestavby objektu na Praze 6.

Vzniklý provoz by měl zahrnovat prodejnu italských surovin a specialit, dále pak možnost konzumace zakoupeného jídla přímo na místě. Doplňkovým provozem budou občasné večerní kurzy vaření.
Cílem studie bylo ověření prostorové kapacity stávajícího objektu s ohledem na potřeby zamýšleného využití a následný návrh hmotového, konstrukčního, dispozičního a materiálového řešení.

Stávající stav

Stav objektu odpovídá stáří a dlouhodobému neprovádění údržby. Výplně konstrukcí nevyhovují současným požadavkům, vnější zdi nejsou tepelně izolovány, izolace v podhledu je nedostatečná. V místě okolo komína dochází pravděpodobně k zatékání a následnému vlhnutí zdiva. Původní zdroj tepla na vytápění (elektrický kotel) byl z objektu již před časem demontován.

Vnitřní prostor objektu je prázdný.

Přes viditelné trhliny ve zdivu je objekt považován za staticky stabilní, návrh však předpokládá, že v budoucnu dojde k vyztužení střechy/krovu v rovině podhledu.

Celkový stav objektu dokumentují přiložené fotografie.

Řešení pozemku

V severní části pozemku se rozprostírá štěrková plocha stávajícího parkoviště. Napojení na přilehlou komunikaci zůstane beze změn, rozhledový trojúhelník a další parametry ovlivňující bezpečnost silničního provozu nejsou stavbou dotčeny.
Navržené řešení redukuje stávající parkovací plochu na cca polovinu, přičemž uvažovaný počet parkovacích stání i tak převyšuje požadavek příslušné normy. Celkem je navrženo 12 parkovacích stání, z toho jedno má parametry parkovacího stání pro invalidy.
Vjezd na parkoviště bude skrz uzamykatelnou bránu.
Samotný pozemek bude oplocen jednoduchým pletivovým plotem do výšky 1.8m.
Zbylá plocha pozemku je zatravněna.

Přístupy do objektu

Přístup do objektu bude možný z několika směrů. Hlavní vstup na západní fasádě zůstan zachován, z parkoviště se k němu dostaneme po několika schodech překonávající výškový rozdíl mezi parkovištěm a vstupním podlažím.
Při severní fasádě je zbudována nová přístupová rampa s parametry bezbariérového provozu.
K hlavnímu vchodu bude možno dojít také přímo od zastávky autobusu.
Boční vstup je možný přes nově budovanou dřevěnou terasu. Tímto vchodem vstoupíme přímo do jídelního prostoru s dětským koutkem.
Technická místnost má samostatný vchod z východní strany.

Konstrukční řešení

Dispoziční návrh předpokládá stavební zásahy, které však nebudou mít vliv na statické řešení celého objektu. Předpokládá se vybourání stávajících příček, rozebrání podhledu, vybourání stávající podlahy a její srovnání do roviny, statické zajištění konstrukce krovu/střechy.
Dále pak vybudování nových příček, vybudování kompletního provozního a hygienického zázemí, instalaci nových podhledů, vybudování nové podlahy (vč. podlahového vytápění), zateplení stropu nad novým podhledem a výměnu otvorových výplní.
Zásahy do vnějších rozměrů a vzhledu stavby podléhají schválení ve správních procesech.
Mnohé další stavební úpravy vyplynou v průběhu navazující fáze projektových prací a vzhledem k charakteru rekonstrukce nelze vyloučit změny ani v průběhu výstavby.

Hmotové řešení

Základní hmota objektu zůstává zachována. V rámci stavebních úprav fasády dojde k zateplení objektu. V severovýchodní části objektu dojde k rozebrání stávajícího plechového přístavku na betonové rampě a na jehož místě bude vybudován nový prostor jídelny s dětským koutkem. Tato nová část je doplněna o lehkou dřevěnou terasu s výhledem do zeleně směrem k Šáreckému potoku.
Podél severní fasády přibude nová bezbariérově řešená příjezdová rampa.
S ohledem na výměnu zdroje tepla se předpokládá revize a vyvložkování stávajícího komína, popř. jeho demolice a instalace nového nerezového komína v odpovídající výšce.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel, vytápění objektu bude podlahové. Větrání všech prostorů bude nucené s rekuperací vzduchu. Digestoře v kuchyni budou mít samostatný odtah.
Gastronomické vybavení kuchyně bude řešeno samostatně, bude napájeno elektricky.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě jsou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Napojení na vodovod bude řešeno ve stávající vodoměrné šachtě, měření spotřeby vody bude podružné.
Pro čištění splaškových vodu bude na pozemku vybudována čistička odpadních vod (ČOV). Do doby, než bude v místě vybudována obecní kanalizace, budou přečistěné splaškové vody odváděny do přilehlého Šáreckého potoka.
Napojení na plyn bude řešeno rozdělením stávající přípojky, měření spotřeby plynu bude podružné.
Napojení na elektřinu bude řešeno stávající přípojkou.

/Rekonstrukce prodejny/

Portfolio Categories:

Rekonstrukce 


Rekonstrukce RD Úholičky

Stávající vesnické stavení se nachází v obci Úholičky nedaleko Roztok u Prahy. Záměrem je zpřístupnit obydlené podkroví novým schodištěm ze strany od ulice a propojit je s přízemím domu. Dále jde o rozšíření a rozvržení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní. Požadavkem je propojení obytné části s terasami za domem. Fasáda domu a střecha bude zateplena. Studie se zabývá také přepracováním vikýřů ve střeše, řešením pozemku před domem a zastřešením schodiště na terasu.

Hmotové řešení

Základní hmota stávajícího domů zůstává zachována, střecha domu je sedlová. Přístavba schodiště do ulice si zachovává vesnický charakter se sedlovou střechou a navazuje na stávající rizalit. Střešní vikýře dostanou nový modernější tvar. Přístavba obytného pokoje za domem dostane plochou zelenou střechu a vytvoří tak další rovinu členitých teras.

Dispoziční řešení

Stávající vstup do obydleného podkroví se nachází v zadní části domu, kam se prochází úzkým průchodem skrz dům a dále po strmém schodišti. Návrh přidává zcela nový vstup z přední části domu, který nejen zpříjemní přístup do patra, ale také obě podlaží propojí jednotným vstupem. Po technických úpravách vedoucích k potlačení vlhkosti v místnostech tak bude možné využít prostory v přízemí jako součást jedné bytové jednotky nebo dvou oddělených bytových jednotek.
Obytný prostor v podkroví je zcela přepracován a rozšířen o přístavbu. Prostor je nově otevřen do krovu a prosvětlen dvěma novými střešními okny. V části do ulice se nachází jídelna, která je prosvětlena sjednoceným vikýřem s velkým prosklením. V zadní části prostoru je vytvořen prostorný kuchyňský kout s barovým pultem. Skrz nově vytvořený průchod vcházíme do přístavby, kde se nachází klidná část obytného prostoru s posezením a krbem. Obytný pokoj je otevřen na terasu za domem velkým francouzským oknem s posuvnými dveřmi. Pobytové terasy za domem jsou rozšířeny o střechu přístavby.

Materiálové řešení

Přístavby domu jsou uvažovány zděné s vnějším zateplením. Fasáda domu bude omítnuta, přízemí směrem od ulice s kamenným obkladem. Vikýře budou oplechované. Terasy za domem budou dřevěné z neošetřovaného modřínu. Střecha přístavby obytného pokoje bude zelená s extenzivní zelení (traviny). Zábradlí na terasách a konstrukce zastřešení vnějšího schodiště bude dřevěné, krytinu střechy schodiště tvoří makrolon.
Okna jsou uvažována dřevěná. Zateplení střechy a fasády je uvažováno minerální vlnou, sokl domu extrudovaným polystyrénem. Krytina je tvořena keramickými drážkovanými (falcovanými) taškami cihlově červené barvy.
Schodiště do patra je uvažováno schodnicové dřevěné. Vnitřní stěny jsou uvažovány bílé, podlahy laminové s dřevěným dekorem, obytný pokoj je směrem ke svahu obložen lomovým kamenem stejného vzhledu jako opěrné stěny.
Pro detailní řešení interiéru včetně návrhu vestavného nábytku a kuchyně doporučujeme zpracovat studii interiéru.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce společných prostor panelového domu v Praze 6 na Dědině zahrnovala především renovaci povrchů výtahové haly a mezibytových chodeb v každém patře, dále pak instalaci podhledů, pokládku podlahových krytin, výměnu elektrorozvodů a instalaci koncových prvků osvětlení včetně bezpečnostních čidel a nouzové systému pro případ požáru.

Nejprve byl důkladně zaanalyzován stávající stav konstrukcí, poté bylo s přihlédnutím k finančním možnostem investora přistoupeno k samotnému návrhu a následné realizaci.

Stručný koncept návrhu

1. Výtahová hala

 • hala bude opatřena SDK předstěnou, která skryje požární vedení a hydrant
 • předstěnu je nutno vnímat jako pohledově nejvýznamnější část rekonstrukce
 • možnost doplnění návrhu o směrované bodovky (nasvícení stěny Perlata)

 2. Mezibytové chodby

 • podhled dvouúrovňový SDK – skrytí elektrorozvodů
 • vestavná svítidla zapuštěná do střední části podhledu – klasicky spínaná
 • vestavné LED podsvícení na pohybové čidlo – orientační funkce
 • výměna stávajících dveří od bytů
 • elektrostoupačka opatřena novým nátěrem
 • podlaha PVC Armstrong Medintone v různých barevných odstínech
 • omítka barva světlá (barevný nádech nebo bílá – dle ceny)

3. Další konstrukce

 • řešení schodiště
 • prosklené dveře
 • vypínače
 • zvonková tabla
 • revizní a větrací otvory
 • nouzové osvětlení
Portfolio Categories:

Rekonstrukce 


rekonstrukce RD Unhošť

Rekonstrukce rodinného domu v Unhošti umožnila změny dispozice přízemí a vybudování nových prostor v podkroví, které nebylo obytné. V návaznosti na kryté parkovací stání byl navržen nový, prostorově úspornější přístavek sloužící jako zádveří. Tím se uvolnil potřebný prostor k vizuálnímu propojení obývacího pokoje a zahrady.

Hmo­tové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována. K domu je přistavěno nové zádveří, přístřešek pro stání auta a zastřešení přístupové cesty kolem domu. Nové konstrukce jsou dřevěné, střecha polykarbonátová a zádveří je navrženo jako dřevostavba. Přístupová cesta podél domu tvoří základní osu nového zastřešení a přístavby zádveří. Střecha se od této osy rozevírá směrem ven a vytváří tak dynamickou kompozici.

Dispoziční řešení

Do domu se vchází nově zbudovaným zádveřím. Úpravy vnitřní dispozice spočívají zejména ve vytvoření velkého obytného prostoru spojeného s jídelnou a kuchyní, která je částečně odcloněna vestavěnou spíží. Do obytného prostoru je nově proraženo francouzské okno, které přes venkovní terasu propojuje zahradu s interiérem. Půdní vestavba přináší další dva pokoje, šatnu a druhou koupelnu. Podlaha v podkroví je zvednuta na horní úroveň vazných trámů. Stávající schody do podkroví jsou odstraněny a v jejich místě vznikne nové dřevěné schodiště.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


přístřešek k RD Ptice

Tento drobný projekt zahrnuje návrh přístřešku nad hlavním vstupem do rodinného domu. Přístřešek vytváří ochranu proti povětrnostním vlivům a zlepšuje tak komfort při příchodu do domu. Velikost přístřešku je dána stávající zastavěnou plochou dlážděné terasy před vstupem, která vyplňuje plochu závětří tvořeného stěnou garáže a domu ve tvaru lichoběžníku. Koncept architektonického ztvárnění přístřešku spočívá v konstrukční jednoduchosti, moderním vzhledu, který zároveň přirozeně komunikuje se stávajícím domem. Návrh kombinuje nosné dřevěné prvky se skleněnou střechou a ocelovými kotvícími prvky.

Nosná konstrukce

Hlavním nosným prvkem je dřevěný trám o rozměrech 220x120mm. Do stěn je kotven pomocí atypických konzol, které se zařezávají v ose do trámu. Zajištěny jsou spodní plotnou (součást konzoly) a dvěma svorníky M12. Minimální uložení trámu na konzolu je 80mm. Rovinu střechy ve 2% spádu tvoří dřevěné krokve o rozměrech 80x140mm. Tyto jsou kotvené do stěny pomocí konzoly tvaru „L“ jištěná vrutem ze spodní strany. Pro skrytí šroubů budou v krokvi vyfrézovány otvory.  Krokve jsou osedlány na hlavní trám. Maximální hloubka osedlání je 25mm a spoj je ze shora jištěn vrutem. Na konci krokví je vyhotoveno vybrání 80x80mm pro uložení okapu. Veškeré dřevěné prvky jsou z KVH profilů (řezivo třídy C24!) v pohledové kvalitě Si, opatřené lazurou ve stejné barvě jako stávající dřevěné prvky na domě.

Zastřešení

Zastřešení tvoří tři skleněné tabule z tvrzeného bezpečnostního skla s fólií. Tabule budou uložené na podkladové pryžové pásky na krokvích. Ze stran budou kotveny lištou do krokví. Veškeré spoje budou zasilikovány.

Zámečnické a klempířské konstrukce

Kotevní prvky hlavního nosného trámu a krokví tvoří na míru zhotovené konzoly ze žárově pozinkované oceli. Svařence jsou zhotoveny z plechu o síle 6mm. Dvě větší konzoly pro nosný trám jsou kotveny do železobetonového věnce, malé konzoly pro krokve jsou kotveny do stávajícího dutinového zdiva. Obojí pomocí chemických kotev (podrobněji viz statika). Povrchová úprava bude provedena kovářskou barvou v odstínu antracit nebo černá.

Klempířské konstrukce tvoří oplechování lemu střechy min. 15 cm nad úroveň střešní roviny, okapový žlab se svodem čtvercového průřezu 80x80mm. Vnější stěna žlabu má výšku 60mm. Sklo bude mít dostatečný přesah, aby bylo zajištěné odkapávání. Svod bude pod zemí napojen na připravenou ležatou kanalizaci pomocí přechodového prvku. Bude osazen čistící a kontrolní kus.

Portfolio Categories:


rekonstrukce bytu Praha 5

Zadání

Předmětem projektu je rekonstrukce nebytového prostoru v bytovém domě v ulici Pod Kavalírkou, v katastrálním území Praha 5 – Smíchov. Prostor je v současné době nevyhovující jak po stránce technicko-provozní, tak po stránce dispoziční a funkční. Pro potřeby dalšího využití je nutná celková rekonstrukce.

Dispoziční řešení

Vstup do bytu z chodby v 1.NP zůstává zachován. Příčka oddělující stávající halu a koupelnu bude ubourána. Nově navržená příčka bude posunuta, čímž dojde k rozšíření prostoru původního WC. To umožní vybudovat zcela novou koupelnu, zahrnující sprchový kout, WC a umyvadlo. Na halu dále navazuje prostor kuchyně a obývací pokoj. Původní propojení obou hlavních místností bude zazděno, spojení těchto místností bude zajišťovat nově probouraný otvor v nosné zdi.

Interiér

Součástí projektových prací byl návrh koupelny a kuchyně.

Portfolio Categories:

Interiéry Rekonstrukce 


Přístavba RD Modřany

Přístavba rozšiřuje stávající rodinný dům o dva pokoje pro děti. Plochá střecha slouží jako částečně krytá terasa.

Základní hmotové řešení

Stávající rodinný dům se nachází v pražské městské části Modřany v zástavbě tvořené převážně domy o dvou podlažích s obytným podkrovím. Přístavba se svým pojetím a architekturou hlásí k moderní architektuře, čímž dává jasně najevo, že je nová, a kontrastuje tak se starou zástavbou. Ke stávajícímu domu jsou přidány dvě kvádrové hmoty, které jsou navzájem posunuty v podélné ose. Takto vzniklá hmota se jakoby vznáší nad zemí díky uskočené a zkosené podezdívce antracitové barvy. Okna do nově vzniklých pokojů jsou jakoby proříznuta neviditelným kvádrem. Byl zde použit podobný princip rohového okna jako v jídelně ve stávajícím domě. Atika střechy je tvořena dřevěnými truhlíky s rostlinami, které kopírují půdorys zkosené podezdívky. Část této terasy je zastřešena lehkou průsvitnou střechou, která je rovněž zkosena ve stejném úhlu. Toto zkosení nad i pod uskočenými kubickými hmotami vytváří dynamický dojem a uzavírá celkovou hmotovou kompozici přístavby.

Dispoziční řešení

Základním principem přístavby je zachovat stejnou úroveň podlahy jako v přízemí stávajícího domu. Vstupní hala je rozšířena a je tak vytvořen prostor pro odkládání bot a kabátů. Dva nové dětské pokoje jsou přístupny přímo z této haly. Poblíž je také malá koupelna, která bude dobře sloužit nově vzniklým pokojům. Pokoje mají velká rohová okna s pohledem do zahrady a s možností otevření otvíravého křídla. Pokoj blíže ke vstupu má navíc úzké francouzské okno, naproti tomu druhý pokoj má rozšířenou jižní stranu rohového okna.

Materiálové řešení

Nosná konstrukce přístavby je tvořena cihelnými tvárnicemi s kontaktním zateplovacím systémem. Podlaha pokojů je plovoucí dřevěná. Okna jsou dřevěná s izolačnímy skly, rohová okna jsou bezrámová, respektive rámy jsou skryté v obvodové konstrukci. Interiér je chráněn proti silnému slunečnímu záření venkovními hliníkovými žaluziemi poháněnými motorem. Fasáda je opatřena bílou omítkou, sokl je v antracitové barvě. Nové zábradlí u vstupu do domu a zábradlí terasy je tvořeno ocelovými jeklovými profily s výpletem ocelovým lankem. Nízká atika střechy je oplechována titanzinkem. Na této atice leží dřevěné truhlíky s vnitřním nerezovým košem pro půdní substrát. Pochozí část terasy je tvořena dřevěnými palubkami s profilováním a s minimálními mezerami.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


přístavba chalupy Rýžoviště

Součástí rekonstrukce horské chalupy v části obce Rýžoviště – Harrachov byl návrh nové přístavby ke stávajícímu objektu, dále pak návrh nového zastřešeného parkovacího místa pro dva automobily, rekonstrukce zateplení stávající části objektu a kompletní výměna oken.

Architektonické řešení, popis projektu

Projekt rekonstrukce ve své první fázi zahrnuje zrušení stávající přístavby a její nahrazení větší, novou přístavbou. Součástí jsou také terénní úpravy včetně stavby zastřešeného parkovacího místa na severní straně objektu, kde mohou parkovat dva osobní automobily. Střecha parkovacího prostoru vytváří novou terasu objektu, částečně chráněnou od okolí (zejména od přilehlé komunikace) pevnými květníky pro keřovitou zeleň. Objekt parkovacího prostoru je z estetických a architektonických důvodů zasunut do stávajícího svahu tak, aby pohledově činil téměř přirozenou součást svahu.

Stavba bude ve velké míře využívat přírodních materiálů typických pro danou oblast. Přístavba byla původně navržena jako dřevostavba, později došlo ke změně materiálu na cihelné bloky. Fasáda bude obložena kamenným obkladem. Střešní krytinu tvoří hladký ocelový poplastovaný plech Lindab na dvojitou stojatou drážku. Nutné opěrné zdi a konstrukce zastřešení vnějšího parkování budou betonové. Dlažby jsou navrženy z přírodního kamene. Dlažby na rostlém terénu budou uloženy do propustného lože.

Zateplení stávající stavby bude možno provést samostatně v navazující fázi rekonstrukce. Bude znamenat rozebrání stávajícího dřevěného obkladu budovy, instalace 15-20 cm fasádní instalace a opětovné instalace dřevěného obkladu na provětrávanou mezeru. Materiál obkladu bude sjednocen s obkladem podbití střechy přístavby – bude zvolena oblastně obvyklá barevná úprava dřeva – nátěr XYLADECOR Oversol Vlašský ořech. Na stávající stavbě budou v rámci zateplení vyměněna okna – bude zachován tvar a barva oken stávajících.

Hmotové řešení

Objem stávající přístavby bude navýšen. Hmota však bude lépe než dosud navazovat na koncepci původní budovy – krov naváže svým tvarem na stávající krovovou konstrukci. Z pohledu shora tak bude stavbou nové východní přístavby vytvořen půdorysný kříž. Hřeben střechy naváže na hřeben stávající stavby, stejně jako okapní hrana bude výškově navazovat na hranu stávající střechy. Objem přístavby je zasunut do západního přilehlého svahu, na straně odvrácené od přilehlé komunikace. Přístavba se proto v pohledech z komunikace či při pohledu z protějšího kopce projeví pouze minimálně.

Pro zajištění dostatečné parkovací kapacity na vlastním pozemku a to i v zimních měsících je k tomuto účelu navrženo zastřešené parkovací stání pro dva osobní automobily. Stání je „zakousnuto“ do svahu přilehlého k budově chaty a to na její severní straně. Tvar zastřešení je volen tak, aby i objemově prostor stání a terasy na střeše tohoto prostoru co nejvíce pohledově navazoval na svah. Čelní hrana vnější stavby je proto zkosena ve směru svahu a v horní části kde nosná konstrukce přechází do konstrukce květníků je opatřena dřevěným obkladem. Květníky budou osázeny zelení.

Dispoziční řešení

Přístavba bude sloužit k tomu, aby se mohlo dispozičně a funkčně odlehčit 1.NP a prostor zde dostal dimenze vhodné pro užívání vícečlennou rodinou.

První podlaží přístavby tak nově bude obsahovat hygienické zázemí objektu, zadní letní vstup do objektu se zádveřím a větší kuchyň s příslušenstvím. Prostor kuchyně by měl být přes uzavíratelnou příčku propojen se stávajícím obývacím pokojem. Funkce obývacího pokoje tak bude jasněji vyjádřena než tomu bylo dosud a to svou velikostí, i napojením na kuchyňskou část prostoru. V obývacím pokoji bude nově instalován krb. Bude proto použit stávající komín, který bude nově vyvložkován.

Druhé, podkrovní podlaží přístavby bude dispozičně navazovat na prostor stávajícího schodiště a bude obsahovat dvě menší ložnice s malou koupelnou.

Přístavba je umístěna na východní straně stávajícího objektu. Jde o stranu od komunikace i protějšího svahu pohledově skrytou za budovou stávající.

Řešení pozemku

Na severní straně chaty vznikne zastřešené parkovací stání s pobytovou střešní terasou, která bude navazovat na nový severní vstup do objektu.

Materiálové řešení

nosné obvodové zdivo – Porotherm 190 AKU P15 + EPS GRAYWALL 160

obklad  – pohledový přírodní kámen, modřínové palubky opatřené nátěrem

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


rekonstrukce RD v Dubí

Rozšířením stávající vily vznikl dvougenerační dům s oddělenými byty a garáž pro dva automobily. Na střeše garáže byla situována částečně krytá terasa.

Základní hmotové řešení

Původní objekt se nachází na okraji obce Dubí u Teplic ve vilové zástavbě tvořené převážně vilami o dvou podlažích s obytným podkrovím. Rozhodli jsme se zachovat ze stávajícího domu maximum s tím, že požadované nové objemy jsou vytvořeny jako zřetelně nové konstrukce kontrastující s původní stavbou, ale zároveň s ní tvoří harmonický soulad. Jedním objemem je schodiště s halou, která tvoří vstup do obou bytů. Druhým objemem pak je horizontální hmota zahrnující obytné místnosti v patře. Kompozice je dotvořena stříškou chránící část terasy.

Dispoziční řešení

Dispozice v přízemí zůstává zachována stávající s tím, že stávající nevyhovující schodiště je vybouráno, je vytvořen nový strop a na jeho místě vznikla luxusní koupelna. V patře je nad garáží vytvořen obývací pokoj s terasou orientované na jihozápad. V místě vybouraného schodiště vznikla koupelna a WC, zbytek pak tvoří stávající ložnice a dva nové dětské pokoje.

Materiálové řešení, členění fasády

Nové objemy jsou barevně odlišeny rozdílně zbarvenými cetris deskami. Okna v horizontálním novém objemu jsou řešena jako francouzská, jihozápadní stěna je z velké části prosklená. V objemu schodišťové haly a koupelen jsou použita přibližně čtvercová okna kombinovaná s vertikálními prosklenými pruhy. Venkovní schodiště a použitá zábradlí jsou navržena jako ocelové konstrukce.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy