RD Botanica

Pro další zajímavé klienty jsme vytvořili návrh a projekt rodinného domu situovaného na pozemek s poměrně pěkným výhledem na Prokopské údolí. Jde o rodinný dům pro běžnou rodinu, umístěný do mírného východního svahu stabilizovaného území Prahy 5.

Projekt je typický a zajímavý nejen svou lokalitou. Jeho umístění do mírně svažitého terénu a snaha akcentovat výhled na skály Prokopského údolí předznamenaly jeho netradiční tvar a obrácené postavení vnitřních dispozic. Vstup a obytná zóna je tak situována do horní hmoty objektu úzkým a proskleným štítem otočenou k východu, tedy právě do blízkého údolí. Toto natočení nám také umožnilo maximalizovat solární zisky objektu a umístit vnější bazén do ideální polohy a ideálního vztahu k obytnému podlaží. Zároveň je zde také velmi praktické zónování zahrady, kdy horní partie jsou společenské a rekreační a dolní, soukromější část zahrady je pohledově chráněna a navázána na ložnicové podlaží domu.

Dům je koncipován jako velmi energeticky úsporný, blížící se pasivnímu standardu. Vybaven samozřejmě rekuperací větraného vzduchu a vytápěn tepelným čerpadlem.

Portfolio Categories:


RD Radotín

Vytvořili jsme návrh a následně projekt rodinného domu do zajímavého místa v Radotíně. Pozemek je situován v těsné blízkosti lesa, s pěkným výhledem na údolí Berounky a je charakteristický tím, že má velmi malou výměru. Toto velikostní omezení pro nás bylo zajímavou výzvou.

V návrhu jsme se pokusili akcentovat výhled do údolí, který je orientován téměř jižním směrem, jako vždy jsme vytvořili provázanost obytné části domu s příslušnou čístí zahrady a samozřejmě jsme dům také optimalizovali energeticky. Podařilo se nám dosáhnout domu na hraně pasivního standardu, který je postaven na betonové, nevytápěné podnoži s garážovým místem a technickým zázemím. horní, obytná a vytápěná část domu je pak navržena a smontována z dřevěných panelů. První podlaží obsahuje obývací prostor s kuchyní, vstupem a hygienickým zázemím a je propojeno s horní částí zahrady, kde by měl majitel mít dostatečný a chráněný prostor pro venkovní odpočinek.

Horní podlaží má zmenšený půdorys s ložnicemi a koupelnou, kde na hlavní ložnici navazuje také malá terasa s výhledem na Berounku.

Dům je v pasivním standardu, s promyšlenými detaily konstrukčních a materiálových návazností a s vytápěním tepelným čerpadlem.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


Rekonstrukce venkovského stavení

Zadání

Stávající dům se nachází v obci Přehořov u Žihle. Záměrem bylo zrekonstruovat dům tak, aby vyhovoval požadavkům dvoučlenné domácnosti s možností sezónní vyšší kapacity. Dále bylo žádoucí najít vhodné využití pro přilehlou stodolu v havarijním stavu. Půdorysné dispozice stávajícího stavu jsou nevyhovující, rovněž přístavba vstupu a zádveří nevyhovuje esteticky.

Základní hmotové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována – obvodové zdi původního domu tato studie ponechává. Je odstraněn pozdější přístavek vstupu a zádveří a je nahrazen novým vstupem a schodištěm. Hmota nově budovaného přístavku má tvar jednoduchého kvádru, přiznávající tak moderní zásah do objektu vesnického domku. Stávající stodola bude odstraněna, kvůli havarijnímu stavu a bude nahrazena ve vlastní stopě zděným přístřeškem v půlce původní délky stodoly. Také střecha stodoly bude rekonstruována na nižší světlou výšku a mírnější spád oproti stávajícímu stavu. Materiálově bude exteriér domu zrekonstruován a po zateplení budou na fasádě použity omítky. Hmota nového přístavku bude obložena dřevěným obkladem a tím taky odlišena od hmoty původního domu. Současná krytina domu bude vyměněna za keramické tašky a nově budován přístřešek v místě stodoly bude řešen bez zateplení v režném zdivu. Do původního objektu přibudou větší okenní otvory, zejména v prostorách obývacího pokoje orientovaného k jihu.

Dispoziční řešení

Dům bude zcela zbaven vnitřních příček tvořících rad průchozích prostor a vznikne v něm na přízemí prostor vstupu a chodby spojující ostatní prostory – kuchyň, sklad, šatník, koupelnu, technickou místnost a pracovnu. Obývací pokoj je přístupný přes průchozí kuchyň. Obývací pokoj je otevřen přes patro až do krovu a zároveň poskytuje kontakt s exteriérem a taky vstup do přístřešku. Funkcí přístřešku bude poskytnout stíněnou terasu s letní kuchyňkou v letních měsících. V patře jsou navrhovány dvě ložnice, koupelna a čtenářský koutek s výhledem do zahrady – dodatečné prosvětlení prostor v patře je řešeno střešními okny.

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

 

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


RD ve svahu

Lokalita

Parcela se nachází v širším centru Šternberku poblíž místní dominanty – středověkého hradu Šternberk. Specifi kem pozemku je jeho výrazná svažitost směrem k západu. Tímto směrem je z pozemku výhled na současný průmyslový areál, který je rozvojovou zónou města a do budoucna bude přestavěn.

Zadání

Stavebním záměrem investora je vybudovat na parcele rodinný dům který bude v první fázi sloužit jako jednopodlažní byt pro maminku, ve druhé fázi pak jako dvoupodlažní rodinný dům pro rodinu s dětmi. Ve finálním stádiu pak má dům umožnit maximální možné využití přilehlé zahrady, byť v prudkém svahu. Nulté podlaží na úrovni přilehlé komunikace pak má sloužit jako garáž, případně technické zázemí objektu. Pro své specifi cké výškové uspořádání bude v domě počítáno s výtahem.

Architektonický koncept

Pro architektonický návrh objektu je určující v prvé řadě svažitost terénu. Z této skutečnosti vyplývý výšková členitost objektu, problematičnost využití zahrady, ale také možnost využít přirozených dalekých výhledů k západu a jihozápadu – na historické centrum a rozvojovou zónu města. Členění celkové hmoty domu je tak výsledkem snahy o co největší splynutí stavby se svahem tak, aby se nepřiměřeně netyčil nad své okolí. Zároveň je jeho hmota kompromisem se snahou o co nejmenší objem zemních prací, které budou technicky náročné. Návrh domu tedy tvoří tři hmoty, tři podlaží, které kopírují tvar svahu s možností „přelití“ zatravněného svahu do střech těchto hmot tak, aby objekt byl vizuálně součástí svahu. Z důvodu přímého propojení se zahradou pak bylo obráceno tradiční výškové členění dispozic, tedy finální fáze výstavby objektu bude v horním patře mít obytnou část, ložnice pak budou umístěny o patro níže. Bude tak přirozeně využita stávající rovinatější část zahrady ve výšce budoucího obývacího pokoje. Pro účely této studie je zatím počítáno s tím, že v první fázi bude spodní podlaží, tedy podlaží nad garáží, dispozičně využito jako byt
pro maminku. Celý objekt je řešen jako co možná nejvíce energeticky úsporná stavba. Zvýšené tepelné ztráty objektu, způsobené jeho větší vertikální členitostí budou v co největší míře kompenzovány solárními zisky velkých prosklených ploch 2.NP. Do budoucna pak také střecha 2.NP umožní instalaci solárních či fotovoltaických panelů pro zvýšení efektivity provozu při nakládání s energiemi.

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


Rekonstrukce RD v Rudné

Zadání

Stávající rodinný dům se nachází ve vilové části obce Rudná. Záměrem rekonstrukce domu je zvětšení užitné plochy o podkrovní prostory a vybudování nového sociálního vybavení. Dále jde o rozšíření a spojení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní. Požadavkem je propojení obytné části s novou terasou za domem.

Hmotové řešení

Základní hmota stávajícího domu bude zachována. Dům má obdélníkový půdorys, ke kterému přiléhají další užitné prostory. Střecha domu je valbová se dvěma vikýři. Navržené úpravy změní tvar střechy na sedlovou, pultový vikýř se zvětší. Nová terasa na straně od ulice rozšíří obytný prostor do zahrady. Počítá se se zateplením fasády domu a střechy.

Dispoziční řešení

Rodinný dům je částečně podsklepený, s obytným přízemím a 2 pokoji v patře a půdou. Stávající vstup do domu je přes prostorné zádveří. Z něj se vstupuje do haly a dále do tří průchozích pokojů. Koupelna a kuchyně je umístěna v jednom prostoru. WC se nachází v mezipatře, před vstupem do sklepa a zahrady. V patře domu jsou dva prostorné pokoje, zbytek plochy tvoří půda. Současná dispozice již nevyhovuje představám o moderním bydlení. Návrh rekonstrukce se zabývá novým dispozičním řešením jak přízemí tak i patra a otevřením pokojů více do zahrady. V přízemí dojde k přesunutí kuchyně a jejímu propojení s jídelnou a obývacím pokojem do jednoho prostorného celku. Dalším rozšířením tohoto prostoru je vybudování terasy na jihozápadní straně domu a nové umístění francouzských oken na jihovýchodní straně. Koupelna bude nově vybavena vanou, umývadlem, WC a shozem na prádlo. Současná komora se změní na šatnu a propojí se se stávajícím prostorem malé půdy nad ní. V podkroví dojde ke změně dispozice celého patra. Vznikne zde ložnice, velký dětský pokoj s hernou a šatnou, komora a prostorná koupelna s vanou, sprchovým koutem, umyvadly a WC.

Materiálové řešení

Stávající obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z cihelného zdiva, schodiště a konstrukce stropu budou zachovány, vnitřní příčky v podkroví budou zbourány. Nové příčky v podkroví budou postaveny z lehkých porobetonových tvárnic nebo ze sádrokartonu. Střecha domu bude částečně rozebrána. Krokve a střešní plášť budou nahrazeny novými prvky. Střecha bude zateplena mezi a nad krokvemi minerální vlnou. Krytina je tvořena keramickými taškami s drážkováním. Nový vikýř bude oplechovaný, se zateplením. Střešní okna budou dřevěná. Fasáda domu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s minerální vlnou. Některé části fasády budou mít dřevěný obklad. Okna jsou uvažována nová, dřevěná s izolačním trojsklem. V kuchyni bude vybudován vestavný krb, odkouřený stávajícím komínem. Podlahy budou zčásti renonovovány, zčásti vybudovány jako zcela nové. Terasa vedle domu bude dřevěná, z neošetřovaného modřínu. Stínění terasy bude tvořeno kombinací dřevěných prvků a ocelových lanek, které budou zároveň sloužit jako podpora pro popínavé rostliny. Pro detailní řešení interiéru včetně návrhu vestavného nábytku a kuchyně doporučujeme zpracovat studii interiéru.

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Přestavba vesnického statku

Stávající stav, zadání

Venkovskou usedlost tvoří několik objektů v různém technickém stavu. Na počátku dalších projektových prací je doporučeno provést sondy do některých konstrukcí, čímž bude definitivně zodpovězena otázka jejich možného dalšího využití.
Obytná část statku, která doposud sloužila k bydlení je v poměrně zachovalém stavu a nebude přestavbou dotčena.
Navazující hospodářské objekty zahrnují stodoly, přístřešek na zemědělské stroje a nářadí (kolnu), malé přístavky a obvodové zdi bývalé čelní stodoly. Ruiny bývalé stodoly oddělují prostor vstupního dvora od zadních zahrad.
Technický stav stávajících objektů odpovídá jejich stáří, dlouhodobé (ne)údržbě a působení atmosferických vlivů.
V průběhu přípravy studie bylo navrženo odstranění zadního nevyhovujícího přístavku, který by měla nahradit dřevěná novostavba budoucího obývacího pokoje, navazujícího na nově rekonstruovaný objekt stávajícího hospodářského stavení
Na pozemcích se dále nachází objekt dílny a objekt, který dříve sloužil jako malá prodejna.
Záměrem autora návrhu je zachovat tradiční vesnický ráz statku jako celku, čehož bude dosaženo zachováním vnějšího vzhledu hospodářkého stavení, celkovým hmotovým řešením se zachováním měřítka okolních staveb, volbou odpovídajícího sklonu střech a citlivým užitím kombinace tradičních a moderních materiálů.

Dispoziční řešení 1.NP

Hlavním vchodem do objektu vstoupíme do podélné haly, která slouží jako komunikační prostor mezi obytnou částí domu a hygienickým a pracovním zázemím domu. Z haly také vedou schody nahoru do 2.NP.
Přímo naproti vchodu je šatna, skrz kterou je možné dále pokračovat do prádelny, skryté za posuvnými dveřmi.
Vedle šatny a prádelny je z haly přístupná také koupelna s WC, vanou a umyvadlem. Na koupelnu dále prostorově navazuje dílna či pracovna. Na druhé straně haly je vedle schodiště ještě umístěno samostatné WC. Technická místnost bude samostatně přístupná přímo ze dvora a umístěná mezi novou a stávající obytnou částí celého objektu.
V interiéru nové obytné části dále pokračujeme velkými dveřmi v čele vstupní chodby do prostorné kuchyně s barem a centrálním varným ostrovem. Na kuchyň navazuje malá spíž vklíněná mezi samostatné wc a jižní obvodovou zeď objektu. Z kuchyně je dále možno k jihu vyjít na dvorek, kde v budoucnu bude skleník nebo bylinková zahrada.
Několika schody vystoupáme do jídelny spojené s obývacím pokojem, kde se počítá s umístěním krbu zakomponovaného do jednoduché obývací stěny a na protilehlé stěně prostoru pak s umístěním velké knihovny. Obývací sedací souprava a velký jídelní stůl budou umístěny v prostoru.
Prosklené plochy jižní strany obývacího pokoje s výhledem do této části zahrady celý prostor dále vizuálně rozšiřují a propojují s exteriérem přes přilehlou dřevěnou terasu. Tyto prosklené plochy zároveň umožňují, aby se do prostoru dostávaly pasivní solární zisky a v zimních měsících tak přispívaly k vytápění celého domu. Severní strana obývacího pokoje je výškově pod terénem okolního dvora a je s ním vizuelně propojena menšími vertikálními okny s parapetem, přizpůsobeným okolnímu terénu.

Dispoziční řešení 2.NP

Dispozice 2.NP zahrnuje dva dětské pokoje, ložnici, šatnu a dvě koupelny.
Pro komunikaci mezi jednotlivými místnostmi opět slouží hala, zde navíc osvětlena velkým vikýřem. Z haly vedou dveře do jednotlivých místností.
Z haly vstoupíme na východní straně přes šatnu do prostorné ložnice rodičů, na kterou navazuje soukromá koupelna se sprchovým koutem, WC a bidetem.
Dále vedou z haly dveře do dvou dětských pokojů a do společné koupelny se sprchovým koutem, WC a vanou.
Denní osvětlení haly je zajištěno dlouhým vikýřem orientovanými do dvora, v dětských pokojích jsou navíc navržena střešní okna. V ložnici rodičů je denní osvětlení zajištěno opět severním vikýřem s velkým oknem.

Konstrukční řešení

Založení nového objektu dřevostavby bude dle geologických podmínech na základové desce nebo na pasech.
U objektů, které budou rekostruovány pouze částečně, bude nutno nejprve prozkoumat za pomoci sond existenci a charakter stávajících základů, teprve pak navrhnout další úpravy. Předpokládá se zde ponechání stávajícího zdiva obvodových stěn, betonáž obvodového věnce a nová výstavba krovu střechy. Vložené patro by mělo být samonosné, nepřitěžující stávající konstrukce a nezasahující do nové vrstvy vnitřní telepné izolace.
Nosná konstrukce nového objektu obývacího pokoje bude dřevěná rámová nebo skeletová.
Strop bude dřevěný s pohledově viditelnými nosnými trámy.
Vnitřní příčky budou z lehčeného zdiva nebo sádrokatronové.
Vrstva vnitřní izolace stávajícího objektu se přepokládá na bázi stříkané PU pěny, tvořící zároveň parotěsnou a vzduchotěsnou obálku budovy. Objekt je navržen jako maximálně možně nízkoenergetický a tomu budou přízpůsobeny všechny konstrukční detaily a návaznosti.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel a v budoucnu i solární kolektory umístěné na střeše. Vytápění objektu bude podlahové. Větrání objektu bude nucené s rekuperací vzduchu.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě budou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Objekt bude využívat stávající přípojky vody, elektřiny a plynu.

Přestavba vesnického statku v Mochově

Přestavba vesnického statku v Mochově

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Nízkoenergetický RD

Zadání

Novostavba rodinného domu se nachází v rozvojové části obce Radonice u Prahy.  Okolní zástavba má mít charakter nízkopodlažního rodinného bydlení. V současnosti se na několika sousedních parcelách staví nové rodinné domy, které mají různorodý architektonický styl, některé domy mají dokonce městský charakter.
Záměrem je postavit rodinný dům pro tříčlennou rodinu. Přáním klienta je jednoduchý a moderní dům propojený se zahradou. Dům má být v pasivním standardu nebo se jemu alespoň blížit.

Hmotové řešení

Základní hmotu domu tvoří dva kvádry, které se do sebe zakliňují a jsou zakončeny sedlovou střechou o malém sklonu (15°). Vyšší hmota tvoří jádro domu s obytnou a ložnicovou částí. Nižší hmota zahrnuje prostornou garáž, kuchyň a částečně také zastřešuje terasu.

Dispoziční řešení

Dům je situován na severní straně pozemku. Tato poloha vhodně využívá prosluněnou část zahrady a orientuje dům co nejvíce na jih z důvodu dobrého proslunění interiéru. Z tohoto důvodu je také dům natočen oproti ose komunikace více k jihu. Vstup do domu a garáže je chráněn větším přesahem střechy garáže.
Prostorná garáž umožňuje kromě parkování auta a vírníku také skladování kol a dalších věcí a umístění pracovního koutu. V suterénu je vybudován malý sklípek přístupný po otevření poklopu v rovině podlahy.
Ze vstupní haly je přístupné zázemí domu (technická místnost, šatna, wc a koupelna se saunou) a hlavní obytný prostor. Centrální část obytného prostoru tvoří jídelna, ze které se otevírá pohled i prostor do všech stran. Navazuje na ni krytá venkovní terasa s krbem, odpočinkový kout s posezením, kuchyň a v neposlední řadě se otevírá také do patra s otevřenou galerií. Prostorná kuchyně se spíží je opticky oddělená díky jejímu umístění v zákoutí. V přízemí se dále nachází pracovna sloužící také jako hostinský pokoj, do budoucna využitelná jako ložnice.
Z jídelny se vstupuje do druhého podlaží na galerii, odkud je přístupná ložnice se samostatnou šatnou, dětský pokoj, skladová místnost a velká koupelna. Centrální prostor jídelny a galerie je otevřen do krovu.

Materiálové řešení

Dům bude stát na základové desce nebo pasech, konstrukční systém je uvažován jako zděný z vápenopískových tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem. Hmota garáže je obložena kamenem. Střecha je tvořena plechovou krytinou se stojatou drážkou z předzvětralého titanzinku.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


Přestavba stodoly na RD

Stávající vesnické stavení se nachází na okraji obce Líšnice, Praha — západ. Záměrem je přestavět stávající stodolu na rodinné bydlení. Z důvodů špatného technického stavu stávajících konstrukcí byl zvolen postup prvotního zbourání současné stavby a následné znovuvybudování nové stavby ve stejné poloze se zachováním charakteristického vzhledu stodoly. Bydlení bude sloužit čtyřčlenné rodině. Požadavkem je propojení obytné části se zahradou v přízemí. Za tímto účelem bude nutné terén vyhloubit a vytvořit svahování z horní zahrady na úroveň přízemí domu.

Vývoj návrhu přestavby stodoly

Přáním investora bylo vybudovat nové rodinné bydlení na pozemku vesnického domu, který je dlouhodobým rodinným majetkem. První úvahy směřovaly k myšlence postavit novou dřevostavbu v jiné části pozemku. Při obhlídce místa však vznikla idea vybudovat nové bydlení ve stávající stodole, která nabízí zajímavý potenciál pro nové využití prostoru s jedinečnou atmosférou.
Základními faktory, které vstupují do návrhu jsou orientace ke světovým stranám, rozdílné výškové poměry vstupní (uliční) úrovně a zahrady a omezení daná konstrukčním uspořádáním stodoly. Prvotní návrhy se snaží vypořádat s daným prostorem dvojím způsobem. První volí obrácený způsob uspořádání podlaží, kdy ve vstupním přízemí je umístěna klidová část domu s ložnicemi a v patře je obytná část, která je propojena přímo se zahradou. Druhý přístup volí tradiční uspořádání s obytnou částí v přízemí, která je propojena s malou předzahrádkou na jižní straně domu, která dále stoupá do celé zahrady.
Každá z těchto variant obsahuje určité kompromisy, které společně s dalšími faktory, jako je technický stav stodoly a technická omezení z takovéto přestavby vyplývající (chybějící základy, pravděpodobná potřeba provedení nové konstrukce krovu, obtížné zateplování a hydroizolace stavby apod.), vedly k rozhodnutí stávající stodolu zbourat a na jejím místě postavit stavbu novou, která bude respektovat jedinečný ráz tohoto vesnického stavení.

Hmotové řešení

Základní hmota stávající stodoly je zachována, pouze ze severní strany je hmota nového domu protažena o cca 2 m na úroveň půdorysného zalomení v uliční fasádě. Střecha domu je sedlová. Fasáda domu je členěna reminiscencí na velká stodolová vrata. Na uliční fasádě je toto členění tvořeno dřevěným obkladem, směrem do zahrady je velké prosklení možné uzavřít posuvnou dřevěnou stěnou.

Dispoziční řešení

Vstup do domu se nachází v místech současného vstupu do stodoly. Ze zádveří je přístupná technická místnost, která je průchozí do kuchyně. Dále vstupujeme do velkorysé centrální části domu, která je otevřena do krovu a schodištěm je propojena s galerií v patře. V přízemí této centrální části domu se nachází jídelna, která odjakživa tvoří ústřední bod života rodiny a společenství přátel. Prostor je zpříjemněn krbem, který zároveň opticky odděluje vstupní část. Stěna do zahrady je velkoryse prosklená a pouští do hloubky prostoru sluneční světlo a propojuje interiér s venkovní terasou a zahradou. Po stranách centrálního prostoru je ve velké nice umístěna kuchyň a na druhé straně obývací pokoj. Tyto prostory jsou nenásilně oddělené od hlavního prostoru a zároveň umožňují vzájemnou komunikaci obyvatel domu. V přízemí je také k dispozici sociální zázemí se sprchou. Za schody do patra je dále umístěna pracovna, která může sloužit také jako pokoj pro hosta.
Galerie v patře rozšiřuje možnosti pobývání v domě, je zde možné umístit knihovnu s posezením, děti si zde mohou hrát apod. Z galerie jsou přístupné dva dětské pokoje, ložnice a koupelna.

Materiálové řešení

Založení domu je uvažováno na betonové desce, případně na pasech. Nosná konstrukce domu je dřevěná rámová nebo skeletová. Zvažovány jsou dvě varianty. První varianta počítá s konstrukcí klasické rámové (sloupkové) dřevostavby s tepelnou izolací z min. vlny nebo dřevovláknitou izolací a difusně otevřenou skladbou pláště.
Druhá varianta počítá s nosným dřevěným skeletem z lepených trámů a výplní ze slaměných balíků. Vnitřní omítky by v tomto případě byly hliněné. Příčky by bylo možné pro zlepšení akumulace tepla zhotovit z hliněných nepálených cihel. Vnější omítky mohou být polymerové hliněné nebo vápenné. Omítky jsou zhotoveny ručně s plochými reliéfy na fasádě do ulice. Sokl je antracitově černý a reliéfy jsou probarveny do omítky žluto oranžovým odstínem (německý zlatý okr).
Krytina je tvořena keramickými drážkovanými taškami černé břidlicové barvy.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Rekonstrukce RD Úholičky

Stávající vesnické stavení se nachází v obci Úholičky nedaleko Roztok u Prahy. Záměrem je zpřístupnit obydlené podkroví novým schodištěm ze strany od ulice a propojit je s přízemím domu. Dále jde o rozšíření a rozvržení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní. Požadavkem je propojení obytné části s terasami za domem. Fasáda domu a střecha bude zateplena. Studie se zabývá také přepracováním vikýřů ve střeše, řešením pozemku před domem a zastřešením schodiště na terasu.

Hmotové řešení

Základní hmota stávajícího domů zůstává zachována, střecha domu je sedlová. Přístavba schodiště do ulice si zachovává vesnický charakter se sedlovou střechou a navazuje na stávající rizalit. Střešní vikýře dostanou nový modernější tvar. Přístavba obytného pokoje za domem dostane plochou zelenou střechu a vytvoří tak další rovinu členitých teras.

Dispoziční řešení

Stávající vstup do obydleného podkroví se nachází v zadní části domu, kam se prochází úzkým průchodem skrz dům a dále po strmém schodišti. Návrh přidává zcela nový vstup z přední části domu, který nejen zpříjemní přístup do patra, ale také obě podlaží propojí jednotným vstupem. Po technických úpravách vedoucích k potlačení vlhkosti v místnostech tak bude možné využít prostory v přízemí jako součást jedné bytové jednotky nebo dvou oddělených bytových jednotek.
Obytný prostor v podkroví je zcela přepracován a rozšířen o přístavbu. Prostor je nově otevřen do krovu a prosvětlen dvěma novými střešními okny. V části do ulice se nachází jídelna, která je prosvětlena sjednoceným vikýřem s velkým prosklením. V zadní části prostoru je vytvořen prostorný kuchyňský kout s barovým pultem. Skrz nově vytvořený průchod vcházíme do přístavby, kde se nachází klidná část obytného prostoru s posezením a krbem. Obytný pokoj je otevřen na terasu za domem velkým francouzským oknem s posuvnými dveřmi. Pobytové terasy za domem jsou rozšířeny o střechu přístavby.

Materiálové řešení

Přístavby domu jsou uvažovány zděné s vnějším zateplením. Fasáda domu bude omítnuta, přízemí směrem od ulice s kamenným obkladem. Vikýře budou oplechované. Terasy za domem budou dřevěné z neošetřovaného modřínu. Střecha přístavby obytného pokoje bude zelená s extenzivní zelení (traviny). Zábradlí na terasách a konstrukce zastřešení vnějšího schodiště bude dřevěné, krytinu střechy schodiště tvoří makrolon.
Okna jsou uvažována dřevěná. Zateplení střechy a fasády je uvažováno minerální vlnou, sokl domu extrudovaným polystyrénem. Krytina je tvořena keramickými drážkovanými (falcovanými) taškami cihlově červené barvy.
Schodiště do patra je uvažováno schodnicové dřevěné. Vnitřní stěny jsou uvažovány bílé, podlahy laminové s dřevěným dekorem, obytný pokoj je směrem ke svahu obložen lomovým kamenem stejného vzhledu jako opěrné stěny.
Pro detailní řešení interiéru včetně návrhu vestavného nábytku a kuchyně doporučujeme zpracovat studii interiéru.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Nizkoenergetický RD
Novostavba rodinného domu se nachází na okraji obce Šestajovice nedaleko Prahy. Okolní zástavba má charakter nízkopodlažního rodinného bydlení. Záměrem je postavit rodinný dům pro tří až čtyřčlennou rodinu. Přáním klienta je jednoduchý a moderní dům propojený se zahradou. Cílem studie je také definovat koncept využití stávajícího domu na pozemku. Tento byl vyhodnocen jako nevyhovující k trvalému bydlení. Proto bylo přistoupeno k řešení situace novostavbou rodinného domu na výhodnější části pozemku.

Hmotové řešení

Základní hmotu domu tvoří jednoduchý kvádr, který je odlehčen okny a rastrem dřevěné fasády. Dům je doplněn o lehké dřevěné konstrukce pergoly a přístřešku pro auto. Ze střechy vystupuje hranol schodiště. Počítá se s popínavou zelení, která oživí pergolu a vstup na terasu. Na střeše budou také truhlíky se vzrostlejší zelení.

Dispoziční řešení

Dům je situován na severní straně pozemku přiléhající ke komunikaci. Tato poloha vhodně využívá prosluněnou část zahrady s výhledem do Klánovického lesa a zároveň odcloňuje zahradu od ulice. Zastavěná plocha domu a kryté stání pro auto plně využívá šíři pozemku. Minimální odstup od uliční čáry navazuje na sousední dům a umožňuje zkrácení přístupové cesty k domu. Vstup je chráněn závětřím. Ze vstupní haly je přístupné nejen zázemí domu, ale i pracovna a hlavní obytný prostor. Zázemí je tvořeno otevřenou šatnou, samostatnou toaletou, malou koupelnou a technickou místností, která zároveň slouží jako prádelna a sklad. Obytný prostor je otevřený, a přesto, že není příliš veliký, působí vzdušně díky odlehčenému trámovému stropu a velkorysému prosklení. Obytný prostor je i díky zastřešené pergole a terase volně protažen do zahrady. Prostorná kuchyně je opticky oddělená díky jejímu umístění v zákoutí. Vzniká tím druhý rozšiřující prostorový plán zdůrazněný barovým pultem. Z haly se také vstupuje do druhého podlaží, kde se nachází hlavní koupelna a samostatný záchod. Dále pak dětský pokoj, odpočinková místnost s knihovnou a televizí, kterou lze do budoucna využít jako dětský pokoj. Ložnice rodičů má vlastní zázemí ve formě šatny a malé koupelny. Plochá střecha domu je přístupná po šikmočarém schodišti. Část střechy je využita jako terasa s výhledem na okolní zástavbu a les. Obvod terasy je chráněn dřevěnými truhlíky, které budou osázeny zelení. Stávající dům bude částečně ubourán a zastřešen novou pultovou střechou. Část bude využita jako otevřený prostor s posezením u grilu, s možností sušení prádla a skladem dřeva. V uzavřené části bude sauna s koupelnou a wc, vstup do stávajícího sklepa a prostorný sklad.

Materiálové řešení

Dům bude stát na základové desce, konstrukční systém je uvažován jako zděný s tepelnou izolací a provětrávaným lehkým obvodovým pláštěm, který bude tvořen překládanými modřínovými prkny bez povrchové úpravy. Změna směru kladení prken ve vodorovném a svislém směru oživí plochu odlišnými odrazy světla a stínu. V průběhu času získá fasáda přírodní stříbřitošedý vzhled. Stropní konstrukce jsou uvažovány dřevěné trámové, v obytném prostoru jsou přiznané.
Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


RD Daleké Dušníky

Přáním klienta je vybudovat na vlastním pozemku na okraji obce Daleké Dušníky rodinné sídlo naplňující přání a představy o nastávajícím společném životě na okraji obce v kontaktu s okolní přírodou. Klient přišel na začátku spolupráce s velmi konkrétním funkčním zadáním a rámcovou cenovou představou. Během přípravy studie projektu v těsné spolupráci s klientem bylo zadání vtěleno do výsledné podoby vesnického domu a jeho optimálního usazení na daný pozemek.

Koncept řešení

Dispoziční řešení navrženého objektu vychází především z požadavků a představ klienta, budoucího uživatele domu. Výrazným požadavkem, ovlivňujícím návrh je požadavek na úzké propojení obytné části se zahradou, rozumné zajištění soukromí ve vztahu k obci a co největší oslunění obytných ploch. Hmota domu je rozdělena opticky do dvou částí. Dolní, vstupní podlaží na úrovni terénu je rozlehlejší a obsahuje hlavní obytnou část (kuchyň, jídelna, obývací pokoj), která je přímo propojena se zahradními terasami. Do domu se zde vstupuje ze severní strany kde vstup kryje větší pergola. První vstupní zónu tvoří jakési zádveří, kde bude umístěn pelech pro psa. Za tímto zádveřím je vstupní hala, ze které je přístup do obytné části, šatny a koupelny, přes kterou je přístupné technické zázemí. Dále je tu přístup do hostovského pokoje a vstup do přiléhající garáže. Z komunikační části velkého obytného prostoru je přístup do menší posilovny, která sdílí stejnou terasu s obývacím pokojem. Schodiště do druhého podlaží je koncipováno jako přirozený členící prvek v obytném prostoru – rozděluje tento prostor na kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Tyto obytné funkce jsou schodištěm odděleny od komunikační části. Domovní komunikace tak nebude rušit provoz v obytných zónách, nebude však od nich ani striktně oddělena. I vertikální komunikace obyvatel by tak měla zůstat přehlednou součástí života domu, zároveň by neměla být rušícím prvkem. Po schodišti je přístup do patra, kde je klidná, noční část objektu. Nachází se zde tři ložnice, samostatné wc a koupelna se záchodem, sprchou, vanou a umyvadlem. Ložnice rodičů je doplněna o samostatnou šatnu a je z ní také výstup na terasu, která tvoří střechu garáže a doplňkových prostorů 1.NP. Z chodby ve 2.NP bude výstup do úložných prostor pod střechou v místech, kde bude instalován podhled (koupelna, šatna).

Materiálové řešení

V návrhu rodinného domu je použito především přírodních materiálů, které vytvoří příjemnou atmosféru pro bydlení a budou přirozeně navazovat na své okolí. Sokl domu je navržen v hladké světlé omítce, horní část objektu je obložena přírodním dřevěným obkladem bez povrchové úpravy (modřínové palubky). Nosná část stropů, pergoly a venkovní konstrukce budou dřevěné. Střecha je plechová z velkoplošných pásů na stojatou drážku. Střecha nad garáží je z velké části řešena jako zelená, porostlá travinami, zbytek střech je řešen jako terasa s dřevěnou palubovou podlahou. Podobně je navržena také terasa na terénu na rozhraní interiéru a exteriéru.

Portfolio Categories:

Rodinné domy 


RD Roztoky

Záměrem je postavit rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. Přáním klienta je jednoduchý a moderní dům s plochou střechou, množstvím úložných prostor a propojení domu se zahradou.

Základní hmotové řešení

Podélná hmota domu je dána tvarem pozemku a snahou o maximální využití jižní a východní části zahrady. Hlavní obytný prostor chrání před ostrým letním sluncem zavěšená pergola.

Dispoziční řešení

Do domu se vstupuje vstupní halou, která je členěna na špinavou a čistou zónu. V první zóně je situována šatna a botník. Druhá zóna slouží jako komunikační prostor, ze kterého se dále vstupuje do pracovny sloužící také jako hostinský pokoj, koupelny s prádelnou a do hlavního obytného prostoru. Obytný prostor je propojen se zahradou a terasou velkými francouzskými rohovými okny. Kuchyně situovaná v zadní části v nice oddělitelné od hlavního prostoru.

Z obytného prostoru se vstupuje do patra po zalomeném schodišti. Zde jsou z centrální chodby přístupné dva dětské pokoje, velká ložnice s vlastní šatnou, koupelna, samostatný záchod a technická místnost.

Materiálové řešení a technologie

Konstrukční systém je uvažován jako zděný s kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Vnitřní schodiště, pergola a okna jsou dřevěná. Fasáda přízemí bude obložena cihelnými pásky, patro je omítnuto tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Zábradlí francouzských oken v patře jsou skleněná. Okna budou stíněna venkovními žaluziemi nebo roletami, velké prosklené plochy mohou být chráněny posuvnými lamelovými stěnami.

Vytápění a ohřev vody zajišťuje plynový kotel, topení bude podlahové. V domě bude instalováno nucené centrální větrání s rekuperací tepla.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


RD Velká Dobrá

V rámci studie nízkoenergetického rodinného domu v obci Velká Dobrá byly zpracovány fotorealistické vizualizace exteriéru a interiéru.

průvodní zpráva k navrhovanému řešení

Základní kontury řešení jsou dané regulativy (podlaží+podkroví), zadáním majitelů budoucí nemovitosti (funkční náplň a energetická koncepce) a jejich životním stylem. Dalšími podněty ke vzniku navrhovaného řešení byl charakter místa a blízkost zajímavých krajinných prvků a pohledů na sever a severozápad.

hmotový koncept návrhu

Objekt byl navržen ve dvou hmotách. Hlavní, vyšší hmota má charakter tradičního venkovského stavení – jednoduchá obdélníková hmota s výraznou šikmou střechou. Druhá, severní část objektu je jednopodlažní, s plochou zatravněnou střechou. Koncept návrhu je tak postaven na kontrastu dvou jednoduchých, ale tvarově odlišných hmot. Vysoká hmota je převážně určena pro hlavní obytnou funkci, nízká hmota tvoří převážně zázemí domu – garáž, technika, wc, koupelna ale také pracovna, tělocvična a vstup do užitkové části zahrady.

nízkoenergetický koncept

Jednoduchost hmot umožňuje dům koncipovat jako nízkoenergetický při udržení standardních nákladů na výstavbu. Orientace domu je z tohoto hlediska ideální a umožní při stavbě či v budoucnu instalaci solárních kolektorů na střeše objektu. Solární kolektory se mohou podílet na ohřevu vody bazénu i na ohřevu topné či teplé užitkové vody. Technické jádro budovy je umístěno v nízké hmotě v kontaktu s exteriérem tak, aby bylo možno zapojit tepelné čerpadlo (voda-vzduch, či zemní) a přivést do místnosti dostatek vzduchu k větrání objektu.

dispozice a funkce

Vstup do domu je ze západní strany, přímo od vjezdu na pozemek. Vstupuje se zde mezi obě hmoty objektu, tedy do centra dispozice. Odsud je možný vstup do garáže, technického zázemí a pracovny, stejně jako do obytné části domu či přes sklad potravin rovnou do kuchyně. Kuchyň je umístěna v západní části jižní hmoty a je v přímém vizuálním kontaktu se vstupem na pozemek ale také s jižní, rekreační zónou zahrady. Kuchyň je přes jídelní část propojena s obývacím pokojem a tvoří jeden velký, zónově členěný prostor. Rozhraní mezi jídelní a obytnou částí prostoru tvoří hmota krbu a schodiště do 2.NP.  Druhé podlaží je soukromou zónou domu se čtyřmi ložnicemi. Hlavní z nich má samostatné hygienické zázemí, ostatní tři obslouží zde umístěné samostatné wc a hlavní koupelna. Prostor mezi ložnicemi, umístěnými při východním a západním štítu domu tvoří horní obývací místnost s menší sedací soupravou a nábytkovou stěnou. Prostor podkroví je v těchto místech ze severní i jižní strany rozšířen podélným vikýřem. Z tohoto prostoru je také vstup na střechu nízké budovy, kde bude umístěna příležitostná terasa a střecha zatravněná nižší bezúdržbovou zelení (traviny).

umístění na pozemek a reakce na okolí

Objekt je umístěn na pozemku tak, že podélná strana vyšší hmoty tvoří jižní fasádu. Tato orientace je ideální z hlediska energetického konceptu i navržené vnitřní dispozice. Dům byl umístěn v dostatečné blízkosti vstupní části pozemku tak, aby před ním vzniknl dostatečný prostor pro příjezd a parkování hostů. Tato část je koncipována jako polosoukromá a je pohledově oddělena od zbylé části soukromé zahrady.  Umístění domu také pomyslně rozděluje zahradu na rekreační (jižní) a užitkovou (severní) zónu. Žádaný severní výhled do okolí je reflektován transparentním pojetím obytné části 1.NP a umístěním příležitostné terasy na zelené střeše ve 2.NP.

materiály

V návrhu jsou použity materiály s přírodním či tradičním vzhledem, zapadající do celkového konceptu a usnadňující dlouhodobou údržbu. Na střechu je použita tmavší titanzinková krytina v pásech. Fasády vyššího objektu jsou pokryty z části dřevěným (alternativně cementovláknitým apod.) obkladem a v dolní části obladem kamenným (alternativně probarvovaná omítka). Nižší, severní část budovy je obložena šedými cementovláknitými deskami, které budou kontrastovat se zelení střechy a popínavou zelení.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


nízkoenergetický RD Malešice

Nízkoenergetický rodinný dům v Praze 10 – Malešicích vznikl rozsáhlou rekonstrukcí původního objektu. Stávající dům z 30-tých let umístěný v poklidném místě v širším centru Prahy investorovi funkčně nevyhovoval a stávající vnitřní konstrukční systém neumožňoval dosažení plnohodnotné dispozice bez razantnějších zásahů do nosných konstrukcí. Zároveň tyto konstrukce nebyly v dobrém technickém stavu. Proto se investor rozhodl pro rozsáhlou rekonstrukci, kdy z původních konstrukcí zbyl pouze sklep a část obvodových stěn. Přes investorovy velmi specifické požadavky na provoz domu, podařilo se nakonec dosáhnout poměrně účelné dispozice.

architektonické a výtvarné řešení

Jedná se o polovinu dvojdomu. Rekonstrukce zachovává proporce původního domu, tedy i zbylé části dvojdomu – rozměry, skon střechy atp. Hmota domu je jednoduchý kvádr o čtvercovém půdorysu přibližně 10x10m se sedlovou střechou  o sklonu 28°– hřeben podélně s uliční čarou. Dům je ve svahu –  suterén je tedy přibližně z jedné poloviny pod zemí  a z jedné strany nad zemí. Sadové úpravy nejsou součástí řešení, v oblasti garáže a rozmezí dvora se zahradou/skalkou nutná součinnost  se sjednanou zahradnickou firmou).  Suterén včetně garáže je řešen bezbariérově.

dispoziční řešení

Vchod do domu bude jednak v suterénu z garáže, jednak v přízemí ze zahrady přes zádveří. Zádveří je při severozápadní fasádě (směrem do zahrady). Ze zádveří vede směrem do ulice chodba, po jejíž pravé straně je obývací pokoj s kuchyní, směrem do ulice od chodby je hostinský pokoj, nalevo od chodby je malá koupelna s WC, spíž a schody – u štítové stěny s druhou polovinou dvojdomu. V patře je potom chodba se dvěma pokoji směrem do zahrady a jedním pokojem a koupelnou směrem do ulice. Naproti schodům je umístěna šatna. V podkroví je velký pokoj s příslušenstvím, příslušenství je umístěno v hmotě nově vytvořeného vikýře.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


přístavba chalupy Rýžoviště

Součástí rekonstrukce horské chalupy v části obce Rýžoviště – Harrachov byl návrh nové přístavby ke stávajícímu objektu, dále pak návrh nového zastřešeného parkovacího místa pro dva automobily, rekonstrukce zateplení stávající části objektu a kompletní výměna oken.

Architektonické řešení, popis projektu

Projekt rekonstrukce ve své první fázi zahrnuje zrušení stávající přístavby a její nahrazení větší, novou přístavbou. Součástí jsou také terénní úpravy včetně stavby zastřešeného parkovacího místa na severní straně objektu, kde mohou parkovat dva osobní automobily. Střecha parkovacího prostoru vytváří novou terasu objektu, částečně chráněnou od okolí (zejména od přilehlé komunikace) pevnými květníky pro keřovitou zeleň. Objekt parkovacího prostoru je z estetických a architektonických důvodů zasunut do stávajícího svahu tak, aby pohledově činil téměř přirozenou součást svahu.

Stavba bude ve velké míře využívat přírodních materiálů typických pro danou oblast. Přístavba byla původně navržena jako dřevostavba, později došlo ke změně materiálu na cihelné bloky. Fasáda bude obložena kamenným obkladem. Střešní krytinu tvoří hladký ocelový poplastovaný plech Lindab na dvojitou stojatou drážku. Nutné opěrné zdi a konstrukce zastřešení vnějšího parkování budou betonové. Dlažby jsou navrženy z přírodního kamene. Dlažby na rostlém terénu budou uloženy do propustného lože.

Zateplení stávající stavby bude možno provést samostatně v navazující fázi rekonstrukce. Bude znamenat rozebrání stávajícího dřevěného obkladu budovy, instalace 15-20 cm fasádní instalace a opětovné instalace dřevěného obkladu na provětrávanou mezeru. Materiál obkladu bude sjednocen s obkladem podbití střechy přístavby – bude zvolena oblastně obvyklá barevná úprava dřeva – nátěr XYLADECOR Oversol Vlašský ořech. Na stávající stavbě budou v rámci zateplení vyměněna okna – bude zachován tvar a barva oken stávajících.

Hmotové řešení

Objem stávající přístavby bude navýšen. Hmota však bude lépe než dosud navazovat na koncepci původní budovy – krov naváže svým tvarem na stávající krovovou konstrukci. Z pohledu shora tak bude stavbou nové východní přístavby vytvořen půdorysný kříž. Hřeben střechy naváže na hřeben stávající stavby, stejně jako okapní hrana bude výškově navazovat na hranu stávající střechy. Objem přístavby je zasunut do západního přilehlého svahu, na straně odvrácené od přilehlé komunikace. Přístavba se proto v pohledech z komunikace či při pohledu z protějšího kopce projeví pouze minimálně.

Pro zajištění dostatečné parkovací kapacity na vlastním pozemku a to i v zimních měsících je k tomuto účelu navrženo zastřešené parkovací stání pro dva osobní automobily. Stání je „zakousnuto“ do svahu přilehlého k budově chaty a to na její severní straně. Tvar zastřešení je volen tak, aby i objemově prostor stání a terasy na střeše tohoto prostoru co nejvíce pohledově navazoval na svah. Čelní hrana vnější stavby je proto zkosena ve směru svahu a v horní části kde nosná konstrukce přechází do konstrukce květníků je opatřena dřevěným obkladem. Květníky budou osázeny zelení.

Dispoziční řešení

Přístavba bude sloužit k tomu, aby se mohlo dispozičně a funkčně odlehčit 1.NP a prostor zde dostal dimenze vhodné pro užívání vícečlennou rodinou.

První podlaží přístavby tak nově bude obsahovat hygienické zázemí objektu, zadní letní vstup do objektu se zádveřím a větší kuchyň s příslušenstvím. Prostor kuchyně by měl být přes uzavíratelnou příčku propojen se stávajícím obývacím pokojem. Funkce obývacího pokoje tak bude jasněji vyjádřena než tomu bylo dosud a to svou velikostí, i napojením na kuchyňskou část prostoru. V obývacím pokoji bude nově instalován krb. Bude proto použit stávající komín, který bude nově vyvložkován.

Druhé, podkrovní podlaží přístavby bude dispozičně navazovat na prostor stávajícího schodiště a bude obsahovat dvě menší ložnice s malou koupelnou.

Přístavba je umístěna na východní straně stávajícího objektu. Jde o stranu od komunikace i protějšího svahu pohledově skrytou za budovou stávající.

Řešení pozemku

Na severní straně chaty vznikne zastřešené parkovací stání s pobytovou střešní terasou, která bude navazovat na nový severní vstup do objektu.

Materiálové řešení

nosné obvodové zdivo – Porotherm 190 AKU P15 + EPS GRAYWALL 160

obklad  – pohledový přírodní kámen, modřínové palubky opatřené nátěrem

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy