RD Botanica

Pro další zajímavé klienty jsme vytvořili návrh a projekt rodinného domu situovaného na pozemek s poměrně pěkným výhledem na Prokopské údolí. Jde o rodinný dům pro běžnou rodinu, umístěný do mírného východního svahu stabilizovaného území Prahy 5.

Projekt je typický a zajímavý nejen svou lokalitou. Jeho umístění do mírně svažitého terénu a snaha akcentovat výhled na skály Prokopského údolí předznamenaly jeho netradiční tvar a obrácené postavení vnitřních dispozic. Vstup a obytná zóna je tak situována do horní hmoty objektu úzkým a proskleným štítem otočenou k východu, tedy právě do blízkého údolí. Toto natočení nám také umožnilo maximalizovat solární zisky objektu a umístit vnější bazén do ideální polohy a ideálního vztahu k obytnému podlaží. Zároveň je zde také velmi praktické zónování zahrady, kdy horní partie jsou společenské a rekreační a dolní, soukromější část zahrady je pohledově chráněna a navázána na ložnicové podlaží domu.

Dům je koncipován jako velmi energeticky úsporný, blížící se pasivnímu standardu. Vybaven samozřejmě rekuperací větraného vzduchu a vytápěn tepelným čerpadlem.

Portfolio Categories:


Rekonstrukce interiéru bytového domu Praha 8

V průběhu roku 2013 jsme byli poptáni pro vypracování studie a projektu rekonstrukce dalšího bytového domu. Tentokrát v Praze 8, poblíž dopravního uzlu Praha – Libeň. Zadáním byla kompletní rekonstrukce společných protorů 5ti podlažního objektu, včetně rekonstrukce elektro rozvodů a osvětlení. Návrh měl výrazně zvýšit estetickou kvalitu interiéru, který byl po mnoho let doplňován o různá zalištování slaboproudu, nové plynoměry nebo nové chaoticky a na povrchu vedené rozvody silnoproudu.

Záměrem našeho návrhu tedy bylo interiér sjednotit, vizuelně zjednodušit a navrátit mu čistou funkční eleganci typickou pro dobu svého vzniku, vhodně doplněnou o současné prvky. Vyčistili jsme proto celý interiér od nových nánosů různých lišt, odstranili olejové nátěry z vysokých soklů zdí a sjednotili podhled, který by nově sám měl být hlavním osvětlujícím prvkem interiéru. V návrhu jsme proto použili moderní a úsporné LED pásky, osvětlující zvýšené plochy podhledů. Ty by měly tvořit hlavní, ale nepřímé a rozptýlené osvětlění chodeb. Stěny byly opatřeny novým, teplým odstínem bílé barvy, ve snížené soklové části pak v omyvatelném matném provedení. Podlahové teracco bude zachováno, na poškozených místech vyspraveno.

Portfolio Categories:


Rekonstrukce venkovského stavení

Zadání

Stávající dům se nachází v obci Přehořov u Žihle. Záměrem bylo zrekonstruovat dům tak, aby vyhovoval požadavkům dvoučlenné domácnosti s možností sezónní vyšší kapacity. Dále bylo žádoucí najít vhodné využití pro přilehlou stodolu v havarijním stavu. Půdorysné dispozice stávajícího stavu jsou nevyhovující, rovněž přístavba vstupu a zádveří nevyhovuje esteticky.

Základní hmotové řešení

Základní hmota domu zůstává zachována – obvodové zdi původního domu tato studie ponechává. Je odstraněn pozdější přístavek vstupu a zádveří a je nahrazen novým vstupem a schodištěm. Hmota nově budovaného přístavku má tvar jednoduchého kvádru, přiznávající tak moderní zásah do objektu vesnického domku. Stávající stodola bude odstraněna, kvůli havarijnímu stavu a bude nahrazena ve vlastní stopě zděným přístřeškem v půlce původní délky stodoly. Také střecha stodoly bude rekonstruována na nižší světlou výšku a mírnější spád oproti stávajícímu stavu. Materiálově bude exteriér domu zrekonstruován a po zateplení budou na fasádě použity omítky. Hmota nového přístavku bude obložena dřevěným obkladem a tím taky odlišena od hmoty původního domu. Současná krytina domu bude vyměněna za keramické tašky a nově budován přístřešek v místě stodoly bude řešen bez zateplení v režném zdivu. Do původního objektu přibudou větší okenní otvory, zejména v prostorách obývacího pokoje orientovaného k jihu.

Dispoziční řešení

Dům bude zcela zbaven vnitřních příček tvořících rad průchozích prostor a vznikne v něm na přízemí prostor vstupu a chodby spojující ostatní prostory – kuchyň, sklad, šatník, koupelnu, technickou místnost a pracovnu. Obývací pokoj je přístupný přes průchozí kuchyň. Obývací pokoj je otevřen přes patro až do krovu a zároveň poskytuje kontakt s exteriérem a taky vstup do přístřešku. Funkcí přístřešku bude poskytnout stíněnou terasu s letní kuchyňkou v letních měsících. V patře jsou navrhovány dvě ložnice, koupelna a čtenářský koutek s výhledem do zahrady – dodatečné prosvětlení prostor v patře je řešeno střešními okny.

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

Rekonstrukce venkovského rodinného domu Přehořov

 

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


RD ve svahu

Lokalita

Parcela se nachází v širším centru Šternberku poblíž místní dominanty – středověkého hradu Šternberk. Specifi kem pozemku je jeho výrazná svažitost směrem k západu. Tímto směrem je z pozemku výhled na současný průmyslový areál, který je rozvojovou zónou města a do budoucna bude přestavěn.

Zadání

Stavebním záměrem investora je vybudovat na parcele rodinný dům který bude v první fázi sloužit jako jednopodlažní byt pro maminku, ve druhé fázi pak jako dvoupodlažní rodinný dům pro rodinu s dětmi. Ve finálním stádiu pak má dům umožnit maximální možné využití přilehlé zahrady, byť v prudkém svahu. Nulté podlaží na úrovni přilehlé komunikace pak má sloužit jako garáž, případně technické zázemí objektu. Pro své specifi cké výškové uspořádání bude v domě počítáno s výtahem.

Architektonický koncept

Pro architektonický návrh objektu je určující v prvé řadě svažitost terénu. Z této skutečnosti vyplývý výšková členitost objektu, problematičnost využití zahrady, ale také možnost využít přirozených dalekých výhledů k západu a jihozápadu – na historické centrum a rozvojovou zónu města. Členění celkové hmoty domu je tak výsledkem snahy o co největší splynutí stavby se svahem tak, aby se nepřiměřeně netyčil nad své okolí. Zároveň je jeho hmota kompromisem se snahou o co nejmenší objem zemních prací, které budou technicky náročné. Návrh domu tedy tvoří tři hmoty, tři podlaží, které kopírují tvar svahu s možností „přelití“ zatravněného svahu do střech těchto hmot tak, aby objekt byl vizuálně součástí svahu. Z důvodu přímého propojení se zahradou pak bylo obráceno tradiční výškové členění dispozic, tedy finální fáze výstavby objektu bude v horním patře mít obytnou část, ložnice pak budou umístěny o patro níže. Bude tak přirozeně využita stávající rovinatější část zahrady ve výšce budoucího obývacího pokoje. Pro účely této studie je zatím počítáno s tím, že v první fázi bude spodní podlaží, tedy podlaží nad garáží, dispozičně využito jako byt
pro maminku. Celý objekt je řešen jako co možná nejvíce energeticky úsporná stavba. Zvýšené tepelné ztráty objektu, způsobené jeho větší vertikální členitostí budou v co největší míře kompenzovány solárními zisky velkých prosklených ploch 2.NP. Do budoucna pak také střecha 2.NP umožní instalaci solárních či fotovoltaických panelů pro zvýšení efektivity provozu při nakládání s energiemi.

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Novostavba rodinného domu Šternberk – studie

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


Dispozice kavárny

 

Prostory jsou v současnosti nevyužívané, dříve sloužily jako informační centrum městské části Praha 5.
Investičním záměrem revitalizovat prostor pro nové využití. Novou funkcí těchto prostor má být kavárna pro cca
50 hostů, včetně veškerého zázemí provozu a hygienických zařízení pro hosty i zaměstnance.

Dispoziční řešení kavárny v Preslově ulici

Dispoziční řešení kavárny v Preslově ulici

Portfolio Categories:

Interiéry Rekonstrukce 


Rekonstrukce RD v Rudné

Zadání

Stávající rodinný dům se nachází ve vilové části obce Rudná. Záměrem rekonstrukce domu je zvětšení užitné plochy o podkrovní prostory a vybudování nového sociálního vybavení. Dále jde o rozšíření a spojení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní. Požadavkem je propojení obytné části s novou terasou za domem.

Hmotové řešení

Základní hmota stávajícího domu bude zachována. Dům má obdélníkový půdorys, ke kterému přiléhají další užitné prostory. Střecha domu je valbová se dvěma vikýři. Navržené úpravy změní tvar střechy na sedlovou, pultový vikýř se zvětší. Nová terasa na straně od ulice rozšíří obytný prostor do zahrady. Počítá se se zateplením fasády domu a střechy.

Dispoziční řešení

Rodinný dům je částečně podsklepený, s obytným přízemím a 2 pokoji v patře a půdou. Stávající vstup do domu je přes prostorné zádveří. Z něj se vstupuje do haly a dále do tří průchozích pokojů. Koupelna a kuchyně je umístěna v jednom prostoru. WC se nachází v mezipatře, před vstupem do sklepa a zahrady. V patře domu jsou dva prostorné pokoje, zbytek plochy tvoří půda. Současná dispozice již nevyhovuje představám o moderním bydlení. Návrh rekonstrukce se zabývá novým dispozičním řešením jak přízemí tak i patra a otevřením pokojů více do zahrady. V přízemí dojde k přesunutí kuchyně a jejímu propojení s jídelnou a obývacím pokojem do jednoho prostorného celku. Dalším rozšířením tohoto prostoru je vybudování terasy na jihozápadní straně domu a nové umístění francouzských oken na jihovýchodní straně. Koupelna bude nově vybavena vanou, umývadlem, WC a shozem na prádlo. Současná komora se změní na šatnu a propojí se se stávajícím prostorem malé půdy nad ní. V podkroví dojde ke změně dispozice celého patra. Vznikne zde ložnice, velký dětský pokoj s hernou a šatnou, komora a prostorná koupelna s vanou, sprchovým koutem, umyvadly a WC.

Materiálové řešení

Stávající obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z cihelného zdiva, schodiště a konstrukce stropu budou zachovány, vnitřní příčky v podkroví budou zbourány. Nové příčky v podkroví budou postaveny z lehkých porobetonových tvárnic nebo ze sádrokartonu. Střecha domu bude částečně rozebrána. Krokve a střešní plášť budou nahrazeny novými prvky. Střecha bude zateplena mezi a nad krokvemi minerální vlnou. Krytina je tvořena keramickými taškami s drážkováním. Nový vikýř bude oplechovaný, se zateplením. Střešní okna budou dřevěná. Fasáda domu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s minerální vlnou. Některé části fasády budou mít dřevěný obklad. Okna jsou uvažována nová, dřevěná s izolačním trojsklem. V kuchyni bude vybudován vestavný krb, odkouřený stávajícím komínem. Podlahy budou zčásti renonovovány, zčásti vybudovány jako zcela nové. Terasa vedle domu bude dřevěná, z neošetřovaného modřínu. Stínění terasy bude tvořeno kombinací dřevěných prvků a ocelových lanek, které budou zároveň sloužit jako podpora pro popínavé rostliny. Pro detailní řešení interiéru včetně návrhu vestavného nábytku a kuchyně doporučujeme zpracovat studii interiéru.

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Rekonstrukce rodinného domu v Rudné

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Přestavba obecní stodoly
Zadání Předmětem této architektonické studie je návrh řešení přestavby souboru několika objektů původně vesnického statku na pozemku č.p.24 v obci Úhonice. Objekty jsou ve schematu označeny písmeny A až G. Jejich technický stav i současné využití se liší objekt od objektu. Zatímco v objektech A a C dnes sídlí obecní úřad obce a hospoda, zbývající hospodářské objekty nebyly v posledních letech a desetiletích významněji využívány a představují tak zajímavý potenciál pro další rozvoj. Z analýzy stávající občanské vybavenosti obce vyplynulo, že existuje potřeba multifunkčního prostoru, který by umožňoval provozování řady činností souvisejících s kulturně společenským životem obce. Pro realizaci záměru byl vytipován soubor objektů náležících k původnímu statku, na jehož pozemku stojí i budova dnešního obecního úřadu. Záměrem investora je rekonstruovat tyto objekty na vícefunkční zařízení umožňující provozovat co nejširší spektrum aktivit pravidelného i jednorázového charakteru. Návrh počítá například s pořádáním hasičských bálů, svatebních večírků, divadelních představení dětí z blízké základní školy, společenských setkání seniorů, komerčních, kulturně - vzdělávacích, ale i sportovních akcí a aktivit. Prostor by měl být maximálně prostorově variabilní a provozně hospodárný. Úvod Stá­va­jící zástavba v mnoha obcích v sobě skrývá velký poten­ciál. Zvláště na ven­kově najdeme mnoho objektů, které spolu se změ­nami ve spo­leč­nosti ztra­tily svoji původní funkci, dnes jsou nevy­u­žité a pomalu chát­rají. Zají­ma­vou sku­pinu objektů z hle­diska nového vyu­žití před­sta­vují hos­po­dář­ské objekty býva­lých dvorů. Společně s hlavními objekty těchto dvorů mají většinou velmi dobrou a dnes již kvůli omezujícím normativům neopakovatelnou urbanistickou kvalitu. Právě takovým objektem je i bývalá stodola a přilehlé hospodářské budovy v centrální části obce Úhonice. Popis situace Předmětem návrhu stavby je rekonstrukce stodoly s přilehlými objekty. Stodola tvoří zadní průčelí bývalého statku - dnes areálu obecního úřadu. Hmota stodoly je jednoduchého, obdélníkového tvaru se šikmou střechou. Má severojižní orientaci hřebene. Hlavní fasády s velkými dřevěnými vraty jsou tedy v těžišti východní a západní zdi. Dalšími objekty pak jsou severní přilehlý objekt kolmo přistavěný ke stodole, který tvoří zároveň severní hranici pozemku. Má tedy pouze jižní stěnu, která je ze dvora viditelná. Dalším objektem je budoucí malý technický objekt, protilehlý k severnímu, ležící při jižní straně dvora. Majitel dvora - obec Úhonice - by rád využíval objekty ke společenským akcím, konaným v obci a také k jiným obecnímu životu prospěšným příležitostem. Architektonický koncept návrhu Hlavním principem navrhovaného řešení je zachování a revitalizace kvalit původního urbanistického konceptu tohoto místa. Jde tedy o revitalizaci původního dvora pro nové využití, zdůraznění chrakteru místa, zkvalitnění stávajícího prostředí. Hlavní objekt - stodola je navržen ke kompletní rekonstrukci zchátralých povrchů a konstrukce krovu. Zachová si zcela svůj původní ráz, ani interiér nebude narušen. Zůstane tedy využit jako hlavní společenský prostor. Nové konstrukce budou omezeny pouze na to nejnutnější - vnější zateplení fasády, nová podlaha s topnou funkcí a rekonstrukce obou stávajících otvorů, jejichž charakrer by měl zůstat zachován. Otvory budou nově opatřeny prosklením v dřevěných rámech. Stávající dřevěné žaluzie budou rekonstruovány, typ dřeva okenic bude sladěn s dřevěným obkladem severního vstupního objektu. Severní objekt se vstupem a provozním zázemím je vzhledem ke svému technickému stavu navržen k zásadnější rekonstrukci. Má naopak modernější charakter, což je vyjádřeno zejména nižším sklonem střechy a užitím velkoplošného bezrámového zasklení s viditelnou nosnou dřevěnou konstrukcí. Objekt je navržen jako dřevostavba a přes svůj moderní vzhled by měla být v estetickém souladu s původní stodolou. Vnějším jednotícím prvkem obou objektů je dřevěný obklad na fasádě a dřevěná pojízdná vrata hlavní stodoly. Tyto prvky by měly být provedeny ze stejného materiálu a se stejnou povrchovou úpravou (nebo bez ní). Hmoty původních objektů se prakticky nemění, pouze u vstupního objektu dojde ke zmenšení sklonu střechy a mírnému rozšíření. Charakter dvora tak zůstane zachován a bude tvořit vstupní ale také společenskou část pro rozšíření letního provozu sálu. Materiály V návrhu jsou použity kombinace tradičních materiálů, barev a povrchových úprav. Jsou jimi dřevěné tesařské prvky, pohledové smíšené zdivo interiéru stodoly, pálená střešní krytina, bílé omítky. Tyto materiály jsou použity ve společnosti moderních materiálů jako jsou BSH dřevěné prvky, moderní bezrámové velkoplošné zasklení nebo tradiční a stále moderní kamenná dlažba v parteru dvora.
Portfolio Categories:

Rekonstrukce Veřejné a komerční objekty 


Přestavba vesnického statku

Stávající stav, zadání

Venkovskou usedlost tvoří několik objektů v různém technickém stavu. Na počátku dalších projektových prací je doporučeno provést sondy do některých konstrukcí, čímž bude definitivně zodpovězena otázka jejich možného dalšího využití.
Obytná část statku, která doposud sloužila k bydlení je v poměrně zachovalém stavu a nebude přestavbou dotčena.
Navazující hospodářské objekty zahrnují stodoly, přístřešek na zemědělské stroje a nářadí (kolnu), malé přístavky a obvodové zdi bývalé čelní stodoly. Ruiny bývalé stodoly oddělují prostor vstupního dvora od zadních zahrad.
Technický stav stávajících objektů odpovídá jejich stáří, dlouhodobé (ne)údržbě a působení atmosferických vlivů.
V průběhu přípravy studie bylo navrženo odstranění zadního nevyhovujícího přístavku, který by měla nahradit dřevěná novostavba budoucího obývacího pokoje, navazujícího na nově rekonstruovaný objekt stávajícího hospodářského stavení
Na pozemcích se dále nachází objekt dílny a objekt, který dříve sloužil jako malá prodejna.
Záměrem autora návrhu je zachovat tradiční vesnický ráz statku jako celku, čehož bude dosaženo zachováním vnějšího vzhledu hospodářkého stavení, celkovým hmotovým řešením se zachováním měřítka okolních staveb, volbou odpovídajícího sklonu střech a citlivým užitím kombinace tradičních a moderních materiálů.

Dispoziční řešení 1.NP

Hlavním vchodem do objektu vstoupíme do podélné haly, která slouží jako komunikační prostor mezi obytnou částí domu a hygienickým a pracovním zázemím domu. Z haly také vedou schody nahoru do 2.NP.
Přímo naproti vchodu je šatna, skrz kterou je možné dále pokračovat do prádelny, skryté za posuvnými dveřmi.
Vedle šatny a prádelny je z haly přístupná také koupelna s WC, vanou a umyvadlem. Na koupelnu dále prostorově navazuje dílna či pracovna. Na druhé straně haly je vedle schodiště ještě umístěno samostatné WC. Technická místnost bude samostatně přístupná přímo ze dvora a umístěná mezi novou a stávající obytnou částí celého objektu.
V interiéru nové obytné části dále pokračujeme velkými dveřmi v čele vstupní chodby do prostorné kuchyně s barem a centrálním varným ostrovem. Na kuchyň navazuje malá spíž vklíněná mezi samostatné wc a jižní obvodovou zeď objektu. Z kuchyně je dále možno k jihu vyjít na dvorek, kde v budoucnu bude skleník nebo bylinková zahrada.
Několika schody vystoupáme do jídelny spojené s obývacím pokojem, kde se počítá s umístěním krbu zakomponovaného do jednoduché obývací stěny a na protilehlé stěně prostoru pak s umístěním velké knihovny. Obývací sedací souprava a velký jídelní stůl budou umístěny v prostoru.
Prosklené plochy jižní strany obývacího pokoje s výhledem do této části zahrady celý prostor dále vizuálně rozšiřují a propojují s exteriérem přes přilehlou dřevěnou terasu. Tyto prosklené plochy zároveň umožňují, aby se do prostoru dostávaly pasivní solární zisky a v zimních měsících tak přispívaly k vytápění celého domu. Severní strana obývacího pokoje je výškově pod terénem okolního dvora a je s ním vizuelně propojena menšími vertikálními okny s parapetem, přizpůsobeným okolnímu terénu.

Dispoziční řešení 2.NP

Dispozice 2.NP zahrnuje dva dětské pokoje, ložnici, šatnu a dvě koupelny.
Pro komunikaci mezi jednotlivými místnostmi opět slouží hala, zde navíc osvětlena velkým vikýřem. Z haly vedou dveře do jednotlivých místností.
Z haly vstoupíme na východní straně přes šatnu do prostorné ložnice rodičů, na kterou navazuje soukromá koupelna se sprchovým koutem, WC a bidetem.
Dále vedou z haly dveře do dvou dětských pokojů a do společné koupelny se sprchovým koutem, WC a vanou.
Denní osvětlení haly je zajištěno dlouhým vikýřem orientovanými do dvora, v dětských pokojích jsou navíc navržena střešní okna. V ložnici rodičů je denní osvětlení zajištěno opět severním vikýřem s velkým oknem.

Konstrukční řešení

Založení nového objektu dřevostavby bude dle geologických podmínech na základové desce nebo na pasech.
U objektů, které budou rekostruovány pouze částečně, bude nutno nejprve prozkoumat za pomoci sond existenci a charakter stávajících základů, teprve pak navrhnout další úpravy. Předpokládá se zde ponechání stávajícího zdiva obvodových stěn, betonáž obvodového věnce a nová výstavba krovu střechy. Vložené patro by mělo být samonosné, nepřitěžující stávající konstrukce a nezasahující do nové vrstvy vnitřní telepné izolace.
Nosná konstrukce nového objektu obývacího pokoje bude dřevěná rámová nebo skeletová.
Strop bude dřevěný s pohledově viditelnými nosnými trámy.
Vnitřní příčky budou z lehčeného zdiva nebo sádrokatronové.
Vrstva vnitřní izolace stávajícího objektu se přepokládá na bázi stříkané PU pěny, tvořící zároveň parotěsnou a vzduchotěsnou obálku budovy. Objekt je navržen jako maximálně možně nízkoenergetický a tomu budou přízpůsobeny všechny konstrukční detaily a návaznosti.

Koncept technologického řešení

Zdrojem tepla pro vytápění bude nově instalovaný plynový kotel a v budoucnu i solární kolektory umístěné na střeše. Vytápění objektu bude podlahové. Větrání objektu bude nucené s rekuperací vzduchu.
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektřiny a datové sítě budou navrženy jako nové.

Koncept napojení na sítě technické infrastruktury

Objekt bude využívat stávající přípojky vody, elektřiny a plynu.

Přestavba vesnického statku v Mochově

Přestavba vesnického statku v Mochově

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy 


Nízkoenergetický RD

Zadání

Novostavba rodinného domu se nachází v rozvojové části obce Radonice u Prahy.  Okolní zástavba má mít charakter nízkopodlažního rodinného bydlení. V současnosti se na několika sousedních parcelách staví nové rodinné domy, které mají různorodý architektonický styl, některé domy mají dokonce městský charakter.
Záměrem je postavit rodinný dům pro tříčlennou rodinu. Přáním klienta je jednoduchý a moderní dům propojený se zahradou. Dům má být v pasivním standardu nebo se jemu alespoň blížit.

Hmotové řešení

Základní hmotu domu tvoří dva kvádry, které se do sebe zakliňují a jsou zakončeny sedlovou střechou o malém sklonu (15°). Vyšší hmota tvoří jádro domu s obytnou a ložnicovou částí. Nižší hmota zahrnuje prostornou garáž, kuchyň a částečně také zastřešuje terasu.

Dispoziční řešení

Dům je situován na severní straně pozemku. Tato poloha vhodně využívá prosluněnou část zahrady a orientuje dům co nejvíce na jih z důvodu dobrého proslunění interiéru. Z tohoto důvodu je také dům natočen oproti ose komunikace více k jihu. Vstup do domu a garáže je chráněn větším přesahem střechy garáže.
Prostorná garáž umožňuje kromě parkování auta a vírníku také skladování kol a dalších věcí a umístění pracovního koutu. V suterénu je vybudován malý sklípek přístupný po otevření poklopu v rovině podlahy.
Ze vstupní haly je přístupné zázemí domu (technická místnost, šatna, wc a koupelna se saunou) a hlavní obytný prostor. Centrální část obytného prostoru tvoří jídelna, ze které se otevírá pohled i prostor do všech stran. Navazuje na ni krytá venkovní terasa s krbem, odpočinkový kout s posezením, kuchyň a v neposlední řadě se otevírá také do patra s otevřenou galerií. Prostorná kuchyně se spíží je opticky oddělená díky jejímu umístění v zákoutí. V přízemí se dále nachází pracovna sloužící také jako hostinský pokoj, do budoucna využitelná jako ložnice.
Z jídelny se vstupuje do druhého podlaží na galerii, odkud je přístupná ložnice se samostatnou šatnou, dětský pokoj, skladová místnost a velká koupelna. Centrální prostor jídelny a galerie je otevřen do krovu.

Materiálové řešení

Dům bude stát na základové desce nebo pasech, konstrukční systém je uvažován jako zděný z vápenopískových tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem. Hmota garáže je obložena kamenem. Střecha je tvořena plechovou krytinou se stojatou drážkou z předzvětralého titanzinku.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy 


Rekonstrukce RD Úholičky

Stávající vesnické stavení se nachází v obci Úholičky nedaleko Roztok u Prahy. Záměrem je zpřístupnit obydlené podkroví novým schodištěm ze strany od ulice a propojit je s přízemím domu. Dále jde o rozšíření a rozvržení obytného prostoru s jídelnou a kuchyní. Požadavkem je propojení obytné části s terasami za domem. Fasáda domu a střecha bude zateplena. Studie se zabývá také přepracováním vikýřů ve střeše, řešením pozemku před domem a zastřešením schodiště na terasu.

Hmotové řešení

Základní hmota stávajícího domů zůstává zachována, střecha domu je sedlová. Přístavba schodiště do ulice si zachovává vesnický charakter se sedlovou střechou a navazuje na stávající rizalit. Střešní vikýře dostanou nový modernější tvar. Přístavba obytného pokoje za domem dostane plochou zelenou střechu a vytvoří tak další rovinu členitých teras.

Dispoziční řešení

Stávající vstup do obydleného podkroví se nachází v zadní části domu, kam se prochází úzkým průchodem skrz dům a dále po strmém schodišti. Návrh přidává zcela nový vstup z přední části domu, který nejen zpříjemní přístup do patra, ale také obě podlaží propojí jednotným vstupem. Po technických úpravách vedoucích k potlačení vlhkosti v místnostech tak bude možné využít prostory v přízemí jako součást jedné bytové jednotky nebo dvou oddělených bytových jednotek.
Obytný prostor v podkroví je zcela přepracován a rozšířen o přístavbu. Prostor je nově otevřen do krovu a prosvětlen dvěma novými střešními okny. V části do ulice se nachází jídelna, která je prosvětlena sjednoceným vikýřem s velkým prosklením. V zadní části prostoru je vytvořen prostorný kuchyňský kout s barovým pultem. Skrz nově vytvořený průchod vcházíme do přístavby, kde se nachází klidná část obytného prostoru s posezením a krbem. Obytný pokoj je otevřen na terasu za domem velkým francouzským oknem s posuvnými dveřmi. Pobytové terasy za domem jsou rozšířeny o střechu přístavby.

Materiálové řešení

Přístavby domu jsou uvažovány zděné s vnějším zateplením. Fasáda domu bude omítnuta, přízemí směrem od ulice s kamenným obkladem. Vikýře budou oplechované. Terasy za domem budou dřevěné z neošetřovaného modřínu. Střecha přístavby obytného pokoje bude zelená s extenzivní zelení (traviny). Zábradlí na terasách a konstrukce zastřešení vnějšího schodiště bude dřevěné, krytinu střechy schodiště tvoří makrolon.
Okna jsou uvažována dřevěná. Zateplení střechy a fasády je uvažováno minerální vlnou, sokl domu extrudovaným polystyrénem. Krytina je tvořena keramickými drážkovanými (falcovanými) taškami cihlově červené barvy.
Schodiště do patra je uvažováno schodnicové dřevěné. Vnitřní stěny jsou uvažovány bílé, podlahy laminové s dřevěným dekorem, obytný pokoj je směrem ke svahu obložen lomovým kamenem stejného vzhledu jako opěrné stěny.
Pro detailní řešení interiéru včetně návrhu vestavného nábytku a kuchyně doporučujeme zpracovat studii interiéru.

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rekonstrukce Rodinné domy