chata Rýžoviště – dokončení stavby

Před několika dny byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba chaty v obci Harrachov – Rýžoviště. Objekt se nachází v Krkonošském národním parku, jehož specifické požadavky bylo nutno v návrhu respektovat. S finálním stavem je investor nadšen, i když se z finančních důvodů nepodařilo zrealizovat záměr v původním rozsahu, kde bylo navrženo kryté parkovací stání s prostornou terasou osázenou květinovými truhlíky.

Návrh, průběh realizace a výsledný stav si můžete prohlédnout v našem portfoliu.

odevzdání studie prodejny italských specialit

Právě jsme odevzdali práci na zajímavé studii přestavby zchátralého objektu v Praze 6, kde by měla vzniknout prodejna italských surovin a specialit. Provoz počítá s možností konzumace zakoupeného jídla přímo na místě a nezapomnělo se ani na praktický herní koutek pro nejmenší. Doplňkovým provozem budou občasné večerní kurzy vaření.

Cílem studie bylo ověření prostorové kapacity stávajícího objektu s ohledem na potřeby zamýšleného využití a následný návrh hmotového, konstrukčního, dispozičního a materiálového řešení. Více informací se dočtete v portfoliu našich projektů.

odevzdání studie rekonstrukce a přístavby rodinného domu Úholičky

Dokon­čili jsme archi­tek­to­nic­kou stu­dii přestavby rodin­ného domu v obci Úholičky. Zámě­rem je zpřístup­nit obyd­lené pod­kroví novým scho­diš­těm ze strany od ulice a pro­po­jit je s pří­ze­mím domu. Dále jde o roz­ší­ření a roz­vr­žení obyt­ného pro­storu s jídel­nou a kuchyní. Poža­dav­kem je pro­po­jení obytné části s tera­sami za domem. Fasáda domu a stře­cha bude zatep­lena. Stu­die se zabývá také pře­pra­co­vá­ním vikýřů ve střeše, řeše­ním pozemku před domem a zastře­še­ním scho­diště na terasu.

Archi­tek­to­nic­kou stu­dii rodin­ného domu si můžete pro­hléd­nout v port­fo­liu našich prací.

bytový dům v Praze 6 – předání stavby investorovi

Dnes jsme investorovi předali zrekonstruovaný interiér společných prostor bytového domu. Věříme, že novou podlahovou krytinu, podhledy s moderním osvětlením, nové dveře, charakteristické barevné provedení výtahových hal a instalované bezpečnostní prvky ocení nejen nájemníci, ale i také návštěvy a další hosté.

Šikmé zelené střechy a jejich pozitivní efekty

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o užití zelených střech na domech našich klientů. Pojďme si připomenout výhody těchto konstrukcí.

Zadržování tepla v zimě

Každá další přidaná vrstva na střeše zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celé konstrukce. Především vzduchové dutiny uvnitř vegetace působí v zemině jako efektivní izolant, což s sebou přináší úsporu energie na vytápění.

šikmá zelená střechaChladící efekt v létě

Prostup tepla skrze střechu z vnějšího prostředí do vnitřního může být zelenou střechou zredukován o více než 90 %. Tento chladící efekt je vyvoláván nejen odpařováním vody a stínícím efektem vegetace, ale také schopností odrážet sluneční záření, spotřebou energie na proces fotosyntézy a tepelnou akumulací vlastní zadržované vody.

Zpomalení odtoku srážek

V době klimatických extrémů nelze zapomenout na akumulační schopnost zelené střechy. Zelená střecha s 10 cm vrstvou zeminy uvolňuje pouze 30 % srážek, zbytek je zadržen a odpařen. Na plošně rozsáhlých objektech tak může dojít k významné redukci dimenzí kanalizačního systému. Zpomalení odvodu srážkové vody pak přináší další výhody při ochraně proti důsledkům přívalových dešťů.

Pohlcování hluku

detail šikmé zelené střechyV hlučných městských prostředích je oceňována schopnost absorbce hluku. Jako silná akustická bariéra zde vystupuje zejména samotná zemina, která například při tloušťce pouhých 12cm dokáže pohltit více než 40dB![divider_flat]

Stínění proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření

šikmá zelená střecha

O vlivu tohoto záření na zdraví člověka se vedou odborné diskuze. Pár let ještě potrvá, než vědci zaujmou jednotné stanovisko. Než se tak stane, je možno nechat si navrhnout zelenou střechu s tloušťkou substrátu min 16 cm a snížit tak (pravděpodobně škodlivé) záření v rozsahu 2 GHz (ve kterém pracuje většina mobilních telefonů) o 99 %.[divider_flat]

Pozitivní vliv na životní prostředí a na člověka

šikmá zelená střecha

Zelené střechy zachycují drobné prachové částice ze vzduchu, snižují přehřívání městských aglomerací vlivem extrémních teplot, jsou domovem pro drobné ale důležité prvky lokálních ekostystémů, pozitivně ovlivňují vnímání životního prostoru (přináší prvek přírody), snižují spotřebu energie na vytápění a další.[divider_flat]

Dlouhá životnost střechy

Všechny střešní krytiny degenerují vlivem UV-záření a velkých teplotních změn během dne i roku. Tato nevýhoda je prakticky eliminována pokrytím substrátem a vegetací. Proto mají dobře navržené zelené střechy extrémně dlouhou životnost a v porovnání s klasickým typem střech nepotřebují téměr žádnou údržbu.

[quote style=“boxed“]V případě zájmu o další informace o zelených střechách a o možnostech jejich instalace na vašem objektu si domluvte si schůzku v našem atelieru. Drahá systémová řešení umíme plnohodnotně nahradit a vy tak můžete za přijatelnou cenu využít všech výhod již dnes.[/quote]

Proč dát přednost dřevu

Často slyšíme, že bydlení v dřevostavbě je vlastně návrat k přírodě. Jde o módní trend, který zanedlouho odezní? Nebo jde o začátek nové stavební éry, která do našeho života vrací něco, co bylo s nástupem panelových a zděných technologií téměř vymýceno?

V následujícím příspěvku bychom se s Vámi na základě našich zkušeností rádi podělili o náš pohled na věc a odpověděli na otázky, které nám klienti často kladou.

dřevěný kostel sv. Bartoloměje v Kočí z r. 1397Proč dáváme přednost dřevu?

Dřevo je přírodní, recyklovatelný a snadno obnovitelný stavební materiál. Jeho použití, vlastnosti, trvanlivost a kvalita jsou prověřeny stovkami let zkušeností našich předků. Z tohoto pohledu tedy nejde o žádnou novinku, ale návrat k něčemu, co má dlouhodobou tradici.

Dřevo dokáže regulovat relativní vlhkost v místnostech, což pomáhá vytvořit příjemné vnitřní klima a usnadňuje dýchání alergikům. Zdraví je právem považováno za jednu z nejdůležitějších podmínek k tomu, aby se člověk cítil spokojený. Právě dřevo a bydlení v domě na bázi dřeva dává ze zdravotního hlediska ty nejlepší předpoklady pro zdravý a tím pádem spokojený život.

Dřevo má výborné tepelně-izolační, vlhkostní a pevnostní parametry. To umožňuje navrhnout tenčí stěny při zachování tepelného komfortu i všech ostatních užitných vlastností. U středně velikého domu tak může v porovnání se zděným domem vzniknout jedna menší místnost navíc. V dnešní době se počítá každý metr čtvereční.

Při diskuzích s našimi klienty nás nezajímají pouze aktuální požadavky, ale i výhled do budoucna (děti, stáří). V dřevostavbách není problém měnit vnitřní dispozici, celková statická koncepce domu zůstává zpravidla nedotčena. Dům se může měnit spolu s požadavky na bydlení v různých životních fázích uživatele. S ohledem na předpokládanou desítky let trvající životnost stavby se vždy snažíme nalézt dlouhodobě optimální řešení.

Kde vidíme rizika?

struktura dřeva

Nesprávně navržená konstrukce, vystavená periodickému navlhání a vysychání, bude dříve nebo později napadena dřevokazným hmyzem a houbami. Právě těmto rizikovým aspektům – tedy – správnému navržení detailů ve fázi projektu a posléze správnému zabudování dřevěných prvků do konstrukce ve fázi autorského dozoru – věnujeme v našem ateliéru velkou pozornost.[divider_flat]

Jaké jsou náklady na dřevostavbu oproti zděnému domu?

ukázka dřevěné nosné konstrukce domuCena je pro většinu klientů jedna ze zásadních otázek. Naše zkušenosti v tomto směru potvrzují závěry studie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, která ve stručnosti tvrdí následující:  Ať už porovnáváme poměr ceny a užitné plochy nebo obestavěného prostoru, dřevostavby drží se zděnými stavbami krok a u některých velikostních kategorií jsou dřevostavby dokonce levnější.
(tématu se věnuje obsáhlý článek „Porovnání pořizovacích cen dřevostaveb a zděných domů v ČR“)

Neexistuje universální řešení

ukázka dřevěné roubené stavby s dřevěnou šindelovou střechouPod slovem dřevostavba se skrývá mnoho typů domů, které se liší svými vlastnostmi i způsobem výstavby. Tento příspěvek si neklade za cíl poskytnout detailní přehled. Každý měsíc se objevuje nové řešení, nový přístup, nová technologie. Držíme krok s dobou a kritickým pohledem analyzujeme nejnovější trendy. Klientům doporučujeme vždy prověřená řešení, kde není pochyb o správném fungování objektu jako celku.[divider_flat]

[quote style=“boxed“]V našem ateliéru s Vámi rádi probereme přednosti a nedostatky jednotlivých typů dřevostaveb a ve spolupráci s našimi specialisty doporučíme nejvhodnější systém pro váš konkrétní projekt.[/quote]

Zahájení rekonstrukce společných prostor paneláku v Liboci

Zahájili jsme realizaci rekonstrukce interiérů společných prostor paneláku v Liboci. Mění se podlahové krytiny, opravují se povrchy stěn, budují nové sádrokartonové podhledy a předstěny. Cílem rekonstrukce je dát nevzhledným chodbám nový, svěží a moderní vzhled a tím zpříjemnit obyvatelům pobyt v domě.

Zahájení prací na přístavbě chalupy v Rýžovišti

V srpnu 2011 byla zahájena realizace přístavby chalupy v Krkonoších, v části Rýžoviště města Harrachov.

Studii a projekt si můžete prohlédnout v našich projektech.