Šikmé zelené střechy a jejich pozitivní efekty

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o užití zelených střech na domech našich klientů. Pojďme si připomenout výhody těchto konstrukcí.

Zadržování tepla v zimě

Každá další přidaná vrstva na střeše zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celé konstrukce. Především vzduchové dutiny uvnitř vegetace působí v zemině jako efektivní izolant, což s sebou přináší úsporu energie na vytápění.

šikmá zelená střechaChladící efekt v létě

Prostup tepla skrze střechu z vnějšího prostředí do vnitřního může být zelenou střechou zredukován o více než 90 %. Tento chladící efekt je vyvoláván nejen odpařováním vody a stínícím efektem vegetace, ale také schopností odrážet sluneční záření, spotřebou energie na proces fotosyntézy a tepelnou akumulací vlastní zadržované vody.

Zpomalení odtoku srážek

V době klimatických extrémů nelze zapomenout na akumulační schopnost zelené střechy. Zelená střecha s 10 cm vrstvou zeminy uvolňuje pouze 30 % srážek, zbytek je zadržen a odpařen. Na plošně rozsáhlých objektech tak může dojít k významné redukci dimenzí kanalizačního systému. Zpomalení odvodu srážkové vody pak přináší další výhody při ochraně proti důsledkům přívalových dešťů.

Pohlcování hluku

detail šikmé zelené střechyV hlučných městských prostředích je oceňována schopnost absorbce hluku. Jako silná akustická bariéra zde vystupuje zejména samotná zemina, která například při tloušťce pouhých 12cm dokáže pohltit více než 40dB![divider_flat]

Stínění proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření

šikmá zelená střecha

O vlivu tohoto záření na zdraví člověka se vedou odborné diskuze. Pár let ještě potrvá, než vědci zaujmou jednotné stanovisko. Než se tak stane, je možno nechat si navrhnout zelenou střechu s tloušťkou substrátu min 16 cm a snížit tak (pravděpodobně škodlivé) záření v rozsahu 2 GHz (ve kterém pracuje většina mobilních telefonů) o 99 %.[divider_flat]

Pozitivní vliv na životní prostředí a na člověka

šikmá zelená střecha

Zelené střechy zachycují drobné prachové částice ze vzduchu, snižují přehřívání městských aglomerací vlivem extrémních teplot, jsou domovem pro drobné ale důležité prvky lokálních ekostystémů, pozitivně ovlivňují vnímání životního prostoru (přináší prvek přírody), snižují spotřebu energie na vytápění a další.[divider_flat]

Dlouhá životnost střechy

Všechny střešní krytiny degenerují vlivem UV-záření a velkých teplotních změn během dne i roku. Tato nevýhoda je prakticky eliminována pokrytím substrátem a vegetací. Proto mají dobře navržené zelené střechy extrémně dlouhou životnost a v porovnání s klasickým typem střech nepotřebují téměr žádnou údržbu.

[quote style=“boxed“]V případě zájmu o další informace o zelených střechách a o možnostech jejich instalace na vašem objektu si domluvte si schůzku v našem atelieru. Drahá systémová řešení umíme plnohodnotně nahradit a vy tak můžete za přijatelnou cenu využít všech výhod již dnes.[/quote]

Posted in Nezařazené and tagged , , , .