Vizualizace opravy viaduktu

Zákres do fotografií posloužil pro jednání s památkáři o záměru rekonstrukce viaduktu. Nový kolejový svršek vyžaduje rozšíření mostovky, je tedy nutné nové zábradlí vykonzolovat. Navrženo je znovu obnovení kamenného plného zábradlí. Trakce jsou navrženy atypické.

 

Portfolio Categories:

Vizualizace