Statenický mlýn

Statenický mlýn je rezidenční projekt ve vesnickém prostředí za hranicemi Prahy. Novou obytnou zástavbou byla dotvořena centrální část obce, a vytvořen prostor nového náměstí či návsi. Toto náměstí bylo vytvořeno soustavou tří obytných objektů, z nichž jeden byl v prvních fázích projektu navrhován jako obecní radnice. Objekty k náměstí přilehlé byly původně pojaty jako dvě větší obytné budovy s podzemním parkovacím podlažím. Tento koncept velkých obytných domů vedle centrálního prostoru náměstí byl v pozdějších fázích oprávněně opuštěn a nahrazen řadovou zástavbou rodinných domů.

Portfolio Categories:

Veřejné a komerční objekty