Slunečný vršek

Slunečný vršek je areál budovaný na „zelené louce“ v oblasti Prahy 15. Naše zodpovědnost byla navrhnout obytnou a smíšenou zástavbu pro II.etapu rozsáhlého developerského záměru firmy ORCO. Součástí této etapy jsou dvě budovy (C+D) s cca 116 byty, podzemními dvoupodlažními garážemi, bazénem se sportovním a hygienickým zázemím, prostorem supermarketu, řadou drobných pronajímatelných prostorů a restaurací. Prostor mezi objekty jsme navrhli jako polouzavřené náměstí tvořící vstup do celého obytného areálu a zároveň vytvářející komerční zázemní pro tento areál. Projekt byl navrhován od prvních fází po fázi stavebního povolení.
Skutečností, komplikující proces navrhování bylo to, že tato fáze navazovala časově i prostorově na probíhající výstavbu první etapy, navrhovanou jiným ateliérem. Byla zde v průběhu řešena řada technických i procesních problémů, které se samozřejmě zpětně promítaly do návrhu samotného (ochranná pásma předtím přeložených sítí, protihluková bariéra, retenční stoka celého areálu, požadavky oslunění a osvětlení, zastínění okolních objektů, hygienické hlukové poměr)

 

Portfolio Categories: