pasivní RD Radějovice

Pasivní rodinný dům pro soukromého investora je navržen do stísněných podmínek severního okraje parcely mezi okolní opěrné zdi. Objekt má tak v podstatě pouze jednu otevřenou fasádu – jižní.
Dům je navržen jako dvoupodlažní se sedlovou střechou, která je podmínkou místních regulací. Jedná se o objekt navržený jako energeticky pasivní, využívající specifika svého umístění a vytápěný systémem s tepelným čerpadlem voda-vzduch. Energetických úspor je zde dosaženo kombinací vhodného tvarového návrhu, kvalitního řešení skladeb konstrukcí a oken, efektivního systému vytápění a rekuperací větraného vzduchu.

 

Portfolio Categories:

Nízkoenergetické stavby Rodinné domy