rekonstrukce rodinného domu Praha - Břevnov

rekonstrukce RD Břevnov

Objekt je typickou kvalitní produkcí stavebního řešení bydlení střední sociální skupiny obyvatel v polovině 20.století. I přes spíše menší plošné a ekonomické ukazatele bylo kvalitním urbanistickým konceptem a měřítkem zástavby dosaženo hodnotného účinku, který je patrný dodnes. Dosavadní stavební úpravy objektu byly spíše minimální a udržovacího charakteru, nově byla opravena střecha. Stávající omítnutá fasáda je členěna plastickými prvky a okenními otvory. Střecha je členitá mansardová.

Představou klienta bylo modernizovat dům tak, aby mohl složit pro dvougenerační bydlení za předpokladu vytvoření dobré provozní a uživatelské úrovně. Cílem zpracovatele bylo zachovat vnější charakter domu. Hlavní obytné prostory zůstávají orientovány z části do zahrady, což zajišťuje soukromí a částečné odclonění od komunikace při využití jižního ale i západního a východního oslunění.

Nově budou protažena stávající okna v části přízemí v návaznosti na terasu (tzv. francouzská okna).

Barevné řešení předpokládá použití hnědého plechu na veškeré klempířské prvky. Fasáda bude nově provedena v základní profilaci říms a dalších plastických prvků v odstínu střední okrové.

V rámci celkového řešení dojde k drobným úpravám terénu a k zahradním úpravám prostoru v návaznosti na terasu a související vyrovnávací schody.
Vnitřní prostor domu i základní provozní schéma předurčuje princip využití s možností dvou samostatných obytných jednotek dvougeneračního domu. Obě bytové jednotky mají společné technické a provozní zázemí, situované v suterénu domu (kotel, sklad). Přízemí je v závislosti na funkci jednotlivých místností či prostoru doplněno o zahradní terasu. Podstatnou vlastností nového obytného prostoru v 2. NP a podkroví je uvolněnost a flexibilita jeho využití, které jsou determinovány stávající konstrukcí krovu, která vyvolává možnost výškového členění jednotlivých prostorů v podkrovní části. Charakteristickým prvkem prostorů, promítajících se do fasády, jsou stávající vikýře.

 

pasivní rodinný dům Radějovice

pasivní RD Radějovice

Pasivní rodinný dům pro soukromého investora je navržen do stísněných podmínek severního okraje parcely mezi okolní opěrné zdi. Objekt má tak v podstatě pouze jednu otevřenou fasádu – jižní.
Dům je navržen jako dvoupodlažní se sedlovou střechou, která je podmínkou místních regulací. Jedná se o objekt navržený jako energeticky pasivní, využívající specifika svého umístění a vytápěný systémem s tepelným čerpadlem voda-vzduch. Energetických úspor je zde dosaženo kombinací vhodného tvarového návrhu, kvalitního řešení skladeb konstrukcí a oken, efektivního systému vytápění a rekuperací větraného vzduchu.