rekonstrukce bytu Praha 5

Zadání

Předmětem projektu je rekonstrukce nebytového prostoru v bytovém domě v ulici Pod Kavalírkou, v katastrálním území Praha 5 – Smíchov. Prostor je v současné době nevyhovující jak po stránce technicko-provozní, tak po stránce dispoziční a funkční. Pro potřeby dalšího využití je nutná celková rekonstrukce.

Dispoziční řešení

Vstup do bytu z chodby v 1.NP zůstává zachován. Příčka oddělující stávající halu a koupelnu bude ubourána. Nově navržená příčka bude posunuta, čímž dojde k rozšíření prostoru původního WC. To umožní vybudovat zcela novou koupelnu, zahrnující sprchový kout, WC a umyvadlo. Na halu dále navazuje prostor kuchyně a obývací pokoj. Původní propojení obou hlavních místností bude zazděno, spojení těchto místností bude zajišťovat nově probouraný otvor v nosné zdi.

Interiér

Součástí projektových prací byl návrh koupelny a kuchyně.

Portfolio Categories:

Interiéry Rekonstrukce 


Přístavba RD Modřany

Přístavba rozšiřuje stávající rodinný dům o dva pokoje pro děti. Plochá střecha slouží jako částečně krytá terasa.

Základní hmotové řešení

Stávající rodinný dům se nachází v pražské městské části Modřany v zástavbě tvořené převážně domy o dvou podlažích s obytným podkrovím. Přístavba se svým pojetím a architekturou hlásí k moderní architektuře, čímž dává jasně najevo, že je nová, a kontrastuje tak se starou zástavbou. Ke stávajícímu domu jsou přidány dvě kvádrové hmoty, které jsou navzájem posunuty v podélné ose. Takto vzniklá hmota se jakoby vznáší nad zemí díky uskočené a zkosené podezdívce antracitové barvy. Okna do nově vzniklých pokojů jsou jakoby proříznuta neviditelným kvádrem. Byl zde použit podobný princip rohového okna jako v jídelně ve stávajícím domě. Atika střechy je tvořena dřevěnými truhlíky s rostlinami, které kopírují půdorys zkosené podezdívky. Část této terasy je zastřešena lehkou průsvitnou střechou, která je rovněž zkosena ve stejném úhlu. Toto zkosení nad i pod uskočenými kubickými hmotami vytváří dynamický dojem a uzavírá celkovou hmotovou kompozici přístavby.

Dispoziční řešení

Základním principem přístavby je zachovat stejnou úroveň podlahy jako v přízemí stávajícího domu. Vstupní hala je rozšířena a je tak vytvořen prostor pro odkládání bot a kabátů. Dva nové dětské pokoje jsou přístupny přímo z této haly. Poblíž je také malá koupelna, která bude dobře sloužit nově vzniklým pokojům. Pokoje mají velká rohová okna s pohledem do zahrady a s možností otevření otvíravého křídla. Pokoj blíže ke vstupu má navíc úzké francouzské okno, naproti tomu druhý pokoj má rozšířenou jižní stranu rohového okna.

Materiálové řešení

Nosná konstrukce přístavby je tvořena cihelnými tvárnicemi s kontaktním zateplovacím systémem. Podlaha pokojů je plovoucí dřevěná. Okna jsou dřevěná s izolačnímy skly, rohová okna jsou bezrámová, respektive rámy jsou skryté v obvodové konstrukci. Interiér je chráněn proti silnému slunečnímu záření venkovními hliníkovými žaluziemi poháněnými motorem. Fasáda je opatřena bílou omítkou, sokl je v antracitové barvě. Nové zábradlí u vstupu do domu a zábradlí terasy je tvořeno ocelovými jeklovými profily s výpletem ocelovým lankem. Nízká atika střechy je oplechována titanzinkem. Na této atice leží dřevěné truhlíky s vnitřním nerezovým košem pro půdní substrát. Pochozí část terasy je tvořena dřevěnými palubkami s profilováním a s minimálními mezerami.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy 


rekonstrukce RD v Dubí

Rozšířením stávající vily vznikl dvougenerační dům s oddělenými byty a garáž pro dva automobily. Na střeše garáže byla situována částečně krytá terasa.

Základní hmotové řešení

Původní objekt se nachází na okraji obce Dubí u Teplic ve vilové zástavbě tvořené převážně vilami o dvou podlažích s obytným podkrovím. Rozhodli jsme se zachovat ze stávajícího domu maximum s tím, že požadované nové objemy jsou vytvořeny jako zřetelně nové konstrukce kontrastující s původní stavbou, ale zároveň s ní tvoří harmonický soulad. Jedním objemem je schodiště s halou, která tvoří vstup do obou bytů. Druhým objemem pak je horizontální hmota zahrnující obytné místnosti v patře. Kompozice je dotvořena stříškou chránící část terasy.

Dispoziční řešení

Dispozice v přízemí zůstává zachována stávající s tím, že stávající nevyhovující schodiště je vybouráno, je vytvořen nový strop a na jeho místě vznikla luxusní koupelna. V patře je nad garáží vytvořen obývací pokoj s terasou orientované na jihozápad. V místě vybouraného schodiště vznikla koupelna a WC, zbytek pak tvoří stávající ložnice a dva nové dětské pokoje.

Materiálové řešení, členění fasády

Nové objemy jsou barevně odlišeny rozdílně zbarvenými cetris deskami. Okna v horizontálním novém objemu jsou řešena jako francouzská, jihozápadní stěna je z velké části prosklená. V objemu schodišťové haly a koupelen jsou použita přibližně čtvercová okna kombinovaná s vertikálními prosklenými pruhy. Venkovní schodiště a použitá zábradlí jsou navržena jako ocelové konstrukce.

Portfolio Categories:

Rekonstrukce Rodinné domy